Kvalitnejšie bývanie zaplatí únia aj chudobnejším Slovákom

Nariadenie Európskeho parlamentu umožní čerpať peniaze na zlepšenie bývania chudobnejším obyvateľom všetkých štátov únie. Vrátane Slovákov. Parlament ho schválil v stredu.

10.02.2010 15:21
peniaze, euro, hypotéka, dom Foto:
Ilustračné foto
debata

Skupiny obyvateľov s nižšími príjmami vo všetkých členských krajinách Európskej únie by mali mať nárok na finančnú podporu zo štrukturálnych fondov na renováciu alebo pri výmene svojho bývania.

Peniaze z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF) tak budú môcť na podporu bývania, ako doplnok k ďalším zdrojom, využívať všetky členské štáty Európskej únie a takýmto spôsobom podporovať renováciu, ako aj výmenu súčasného bývania marginalizovaných skupín obyvateľstva bez ohľadu na to, či žijú v mestských alebo vidieckych oblastiach.

„Cieľom tejto zmeny nariadenia je zlepšiť situáciu všetkých skupín na okraji spoločnosti, vrátane Rómov, ktorí v súčasnosti predstavujú najväčšiu marginalizovanú skupinu spoločenstva s nízkymi príjmami v Európe,“ informovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Prostriedky z ERDF sa môžu na bývanie čerpať len v niektorých prípadoch. Donedávna mohli z tohto fondu čerpať prostriedky na zvyšovanie kvality bývania len obyvatelia 12 členských krajín, ktoré sa stali členmi Európskej únie v rokoch 2004 a 2007. V minulom roku Európska únia upravila nariadenie o ERDF tak, aby ho mohli využívať všetky členské krajiny a regióny, ale len na zlepšenie energetickej účinnosti alebo obnoviteľnú energiu v bývaní.

debata chyba