Za studenšiu zaplatíte o štvrtinu viac

10.10.2010 07:37
Voda, umývanie rúk
Ilustračné foto Autor:

Pri rozpočítavaní ceny za teplú vodu sa nezohľadňuje jej teplota, ale iba jej množstvo. Z kohútikov v jednotlivých domoch a bytoch z jedného zdroja pritom tečie voda rozdielnej teploty, pričom nižšia teplota znamená vyššiu spotrebu. Čím chladnejšiu vodu dostávame, tým viac si musíme pridávať horúcej, a teda míňame viac peňazí.

Platné predpisy určujú, že dodávateľ je povinný dodávať teplú vodu tak, aby jej teplota na výtoku u konečného spotrebiteľa bola najmenej 45 a najviac 55 stupňov Celzia. Ak má teplotu iba 45 stupňov, domácnosť potrebuje 75 litrov teplej a 25 litrov studenej vody. Ak má voda teplotu 55 stupňov, stačí 57 litrov teplej a 42 litrov studenej vody. Ak v byte tečie voda teplá iba 37 °C (v dôsledku slabej funkčnosti distribučnej sústavy), domácnosť používa už celých 100 litrov teplej vody a žiadnu studenú.

„Takýto obrovský rozptyl teplôt znamená v spotrebe vody rozdiel až 25 percent,“ upozorňuje Juraj Šmelík, odborník na zariadenia na dodávky teplej vody. To isté platí, ak má niekto nedostatočnú teplotu a musí cez vodomer „teplej vody“ vypúšťať studenú vodu.

„Ak má byť rozpočítanie nákladov podľa spotrebovaného množstva spravodlivé, nestačí držať sa vyhlášky, dôležitá je aj vyrovnanosť udržiavaných teplôt v celej rozvodnej sústave“ upozorňuje Juraj Šmelík.

Podľa jeho slov sú však tieto problémy riešiteľné tak, aby teplotné rozdiely neboli väčšie ako 3 stupne Celzia vo všetkých domoch, a to aj vo veľkých sústavách s niekoľkými desiatkami domov. Podmienkou je, aby bola hydraulicko–teplotne vyregulovaná celá rozvodná sústava teplej vody vo všetkých domoch, ktoré ju odoberajú z jedného zdroja.

Slabá cirkulácia

Voda sa udržiava teplá vďaka ustavičnej cirkulácii a mala by byť rovnako teplá aj na vrcholoch všetkých stúpačiek. Čím je potrubie dlhšie, tým sa voda v ňom viac ochladzuje. Na udržanie potrebnej teploty stačia v blízkosti tepelného zdroja len nízke cirkulačné prietoky, kým na konci už musia byť vysoké.

Takmer všetky bytové domy s centrálnou prípravou teplej vody majú cirkulačnú sústavu, ktorá zabezpečuje sústavné prúdenie vody, a tým bráni jej ochladzovaniu. Tie, ktoré stoja najbližšie k zdroju tepla, dostávajú vodu s dobrou stabilnou teplotou, kým vzdialenejšie od zdroja a na konci celej sústavy ju dostávajú v nevyhovujúcej teplote. Tu v priebehu dňa teplota vody padá až na 20 stupňov Celzia a pre slabé prúdenie vody majú domácnosti teplejšiu vodu len v špičke, keď voda cirkuluje rýchlo alebo za cenu vypúšťania litrov vychladnutej vody. Tento problém vznikol ešte pri projektovaní. Podľa Juraja Šmelíka je príčinou nevyvážených teplôt to, že cirkulačné prietoky v sústave nie sú usmernené. Voda ide cestou menšieho odporu, a keď sú v každom dome namontované rovnaké cirkulačné potrubia, väčšie množstvo preteká cez stúpačky domov, ktoré stoja blízko pri zdroji, a do domov na konci sústavy sa dostane len malá časť.

„To, že sa do bytových domov montovali všetky stúpačky rovnaké, by neprekážalo, keby boli nainštalované aj vyvažovacie prvky,“ vysvetľuje Šmelík. Ak teda chceme mať vodu prijateľnej teploty v celom dome, musíme regulovať prietoky už pri zdroji a v celej distribučnej sústave, ktorá tvorí jeden celok. Vyváženie rozvodov len u dodávateľa alebo len v niektorých domoch nestačí a môže spôsobiť to, že niekto bude mať vodu ešte chladnejšiu a iný ešte teplejšiu.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku