ŠFRB má na zatepľovanie 60 miliónov, na nájomné byty 74 miliónov

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) očakáva, že aj v tomto roku bude pokračovať záujem žiadateľov o podporu obnovy a zatepľovania bytových domov.

07.01.2013 10:06
Panelák, reality, zatepľovanie Foto:
Ilustračné foto
debata

„Podľa prvých indícií z mestských úradov sa zvyšuje záujem o obstaranie nájomných bytov, čo ma veľmi teší. Som spokojná s rozpočtom na rok 2013, ktorý bol navýšený o zdroje z Európskej únie,“ uviedla riaditeľka ŠFRB Dana Pištová. Minulý rok uzatvoril fond s prebytkom 19 miliónov eur.

Návrh nového zákona o ŠFRB, ktorý pripravilo ministerstvo dopravy, by mal podľa riaditeľky fondu priniesť niekoľko zásadných zmien.

„Upozorňujem slobodných záujemcov o podporu na kúpu bytu zo ŠFRB, aby o ňu požiadali v roku 2013, nakoľko podľa pripraveného návrhu zákona od roku 2014 budú mať na ňu nárok iba manželia do veku 35 rokov,“ dodala Pištová.

Fond sa na príprave návrhu zákona, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014, podieľal jeho pripomienkovaním. Vláda má o ňom rokovať 9. januára spolu s návrhom novely zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý má byť účinný tiež od začiatku roku 2014.

Štátny fond rozvoja bývania má na podporu projektov v tomto roku vyčlenených celkovo 164 mil. eur, čo je o 15 % viac ako vlani. Peniaze plánuje použiť najmä na podporu výstavby nájomných bytov, na ktorú je pripravených 74 mil. eur. Na obnovu a zatepľovanie budov by malo ísť 60,5 mil. eur. Rozpočtovanými prostriedkami sa podľa rezortu dopravy podporí výstavba približne 3 400 nových bytov a obnovenie asi 15 tis. bytových jednotiek. Fond v minulom roku podporil z rozpočtu spolu 940 stavieb a 23 676 bytových jednotiek. Celkovo na podporu bývania použil viac ako 143 mil. eur.

Prioritou Štátneho fondu rozvoja bývania v tomto roku je implementácia mechanizmu čerpania finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) z programu JESSICA vo výške 11,5 milióna eur. Tento proces bude neľahký, ale ak sa osvedčí pilotný projekt, fondu sa podľa Pištovej otvoria ďalšie možnosti čerpania zdrojov EÚ.

debata chyba