Čierne stavby dostanú rok, potom majú byť zrovnané so zemou

Nový stavebný zákon, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2015, vytvorí priaznivejšie podmienky pre odstraňovanie existujúcich čiernych stavieb. Majiteľ nehnuteľnosti postavenej bez stavebného povolenia bude mať od platnosti zákona rok na to, aby požiadal stavebný úrad o vydanie povolenia.

18.09.2014 18:24
debata (5)

„V prípade, že tak neurobí, po uplynutí tejto lehoty táto stavba zmizne z povrchu zemského, tak ako som pred rokom hovoril,“ povedal vo štvrtok zástupcom médií štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Dodatočné povoľovanie nelegálnych stavieb by už nemalo byť možné.

„Máme ambíciu, aby nový stavebný zákon riešil čierne stavby, a to až tak, aby nikoho ani nenapadlo uvažovať o čiernej stavbe. Budú stanovené jasné povinnosti pre obce, ktoré sú stavebným úradom, aby hneď od začiatku dali jasne najavo, že s týmto národným športom sa na Slovensku končí,“ tvrdí Palko. Nepovolenú stavbu bude možné zlegalizovať iba v prípade, ak splní všetky zákonné podmienky. Ak ich nesplní, stavebný úrad nemôže povolenie vydať a stavba musí byť zbúraná.

Čiernu stavbu bude musieť zbúrať v prvom rade majiteľ nehnuteľnosti. „Zároveň sa mu určí výška kaucie, ktorú musí zložiť v prípade, že by ju nezbúral. Potom nastupuje obec a ďalšie inštrumenty, a to až po vykonanie exekučného rozhodnutia a z predaja nehnuteľnosti sa pokryjú náklady, ktoré so zbúraním súvisia,“ priblížil Palko. Obce a mestá budú povinné nariadiť odstránenie čiernej stavby. Doterajší benevolentný prístup podľa neho už nebude možný. Kľúčové v návrhu stavebného zákona je zrušenie dodatočného stavebného povolenia. Štátny tajomník neverí, že by sa našiel niekto, kto by v parlamente navrhol, aby tento inštitút naďalej platil a na Slovensku zostali čierne stavby.

Vyvlastnenie nehnuteľnosti bude až poslednou možnosťou v prípade objektov na cudzích pozemkoch. „Budú to špecifické prípady. Verím, že sa nájdu riešenia z hľadiska zámeny pozemkov či vstupu obcí. Aj keď zákon bude uvažovať o takejto možnosti, som presvedčený, že bude skôr teoretická ako skutočná,“ dodal Palko. Špecifické sú čierne stavby v rómskych osadách. Ministerstvo má riešenie pre nehnuteľnosti, ktoré sú spojené so zemským povrchom a teda môžu byť stavbami. Majitelia týchto stavieb budú mať tiež rok na ich legalizáciu, ale lehota začne plynúť až odvtedy, ako budú osady zahrnuté do územných plánov obcí. Rezort v záujme toho poskytuje obciam dotácie na prípravu územno-plánovacej dokumentácie.

Po novom sa posilnia právomoci a personálne obsadenie Štátnej stavebnej inšpekcie. Bude mať zastúpenie vo všetkých krajoch a v prípade nevyhnutnosti jej bude asistovať polícia. So zriadením pôvodne plánovanej špeciálnej stavebnej polície sa neuvažuje. Na Slovensku sú podľa odhadov tisícky čiernych stavieb. Dôsledkom je veľký neporiadok na území obcí a miest. Palko to považuje za dôkaz, že stavebné úrady v obciach a mestách, ktoré dozerajú nad stavebnou činnosťou, nefungujú efektívne. „V žiadnom prípade nie som spokojný s tým, ako to dnes funguje na stavebných úradoch,“ uviedol. Očakáva, že obce a mestá sa pripravia tak, aby stavebné úrady podľa nového stavebného zákona fungovali oveľa kvalitnejšie a efektívnejšie ako v súčasnosti.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #stavba
Flowers