Dodávateľa plynu si môžete vybrať

Oslovila vás reklama niektorého z nových dodávateľov plynu? Ak sa rozhodnete prejsť k novej firme, jediné, čo sa zmení, bude to, že začnete dostávať faktúry od novej spoločnosti.

, 25.09.2014 05:15
plynomer, plyn, energie Foto:
Ilustračné foto
2

Aj keď niektorí dodávatelia sľubujú výrazné úspory, zákazníci väčšinou ušetria výrazne menej. Nižšia cena sa totiž týka len samotnej ceny plynu. Okrem toho však zákazníci platia ešte za prevádzku distribučnej siete a prepravu plynu. A tieto poplatky sú pre všetkých ľudí rovnaké bez ohľadu na to, akého dodávateľa využívajú. Napriek tomu analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida tvrdí, že sa oplatí porovnať ponuky rôznych dodávateľov energií a nájsť si tú najvhodnejšiu v závislosti od ponúkanej ceny a prípadne dodatočných služieb.

Väčšina ľudí sa však zmene dodávateľa vyhýba. „Slovenské domácnosti sú zatiaľ celkom konzervatívne, pokiaľ ide o zmenu dodávateľa energií, hoci by takto mohli ušetriť nie málo financií,“ dodal.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozorňuje ľudí, ktorí plánujú zmeniť dodávateľa, aby sa nepozerali len na samotnú cenu, ktorú zaplatia za plyn. Dôležité je, aby si podrobne preštudovali zmluvu, ktorú podpisujú. Prečítať by si mali aj obchodné podmienky vrátane textov, ktoré sú uvedené malým písmom, a poznámok pod čiarou. Tu sa môžu totiž skrývať podmienky, ktoré sú pre zákazníka nevýhodné. Dodávatelia si do svojich podmienok veľa ráz dávajú viazanosť, tak ako je to v prípade mobilných operátorov. Ak bude chcieť zákazník ukončiť zmluvu pred uplynutím viazanosti, musí zaplatiť zmluvnú pokutu.

V prípade, že niekto nie je spokojný s novým dodávateľom plynu, môže sa vrátiť späť do spoločnosti, od ktorej odoberal plyn pôvodne. Urobiť tak možno len v prípade, ak klient nie je viazaný zmluvou na určité obdobie.

Ako zmeniť dodávateľa plynu

Každý odberateľ plynu má možnosť zmeniť svojho dodávateľa v súlade so zákonom o energetike, s pravidlami trhu s plynom a s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej siete na časti vymedzeného územia, kde sa plyn dodáva. Podmienkou na zmenu dodávateľa plynu je ukončenie zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s doterajším dodávateľom plynu v súlade s podmienkami výpovednej lehoty doterajšieho dodávateľa uvedenými v zmluve o dodávke plynu najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa plynu a uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa plynu.

Väčšinu administratívnych úkonov spojených so zmenou dodávateľa na základe splnomocnenia preberá na seba nový dodávateľ plynu. Nový dodávateľ plynu na základe splnomocnenia oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi distribučnej siete, ku ktorému je odberné miesto účastníka trhu s plynom pripojené, a to najneskôr 21 kalendárnych dní pred dňom zmeny.

Ak je odberné miesto vybavené priebehovým meraním (tzv. meranie typu A, meranie typu B) zmena dodávateľa sa môže uskutočniť spravidla k 1. dňu v mesiaci. Prevádzkovateľ distribučnej siete určí ku dňu vykonania zmeny dodávateľa spotrebu plynu pre odberné miesto, ktoré je vybavené priebehovým meraním podľa skutočne nameraných hodnôt a pre odberné miesta s meraním typu C jedným z týchto spôsobov: na základe vzájomne odsúhlasených odpočtov vykonaných niektorým z dotknutých účastníkov trhu s plynom, použitím typových diagramov alebo odpočtom vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete.

Ak sú splnené všetky podmienky, požadovanú zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí doporučene poštou alebo zvoleným spôsobom komunikácie.

Pri výbere dodávateľa plynu sa ďalej odporúča:

Podrobne preštudovať obchodné podmienky zmluvy na dodávku plynu príslušného dodávateľa plynu, zamerať sa aj na odkazy pod čiarou a formulácie písané drobným písmom,

okrem ceny je dôležité preveriť, či dodávateľ plynu nemá v zmluve zohľadnené aj iné poplatky za uzatvorenie, resp. vypovedanie zmluvy,

preštudovať vypovedacie podmienky zmluvy.

Proces zmeny dodávateľa pre odberateľov plynu je bezplatný a všetky potrebné úkony zákazník na základe splnomocnenia môže preniesť na nového dodávateľa plynu.

ZDROJ: ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
2 debata chyba
Viac na túto tému: #plyn