O dotácie je veľký záujem. Solárne kolektory či kotly zlacnejú

Ľudia, ktorí si chcú ohrievať vodu pomocou energie zo slnka či chcú kúriť lacnejšie a zároveň ekologicky, môžu už požiadať o príspevok na kúpu takéhoto zariadenia. Medzi dotované produkty patria kotly na biomasu, solárne kolektory, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá a veterné turbíny. Domácnosti v rodinných domoch a bytovkách získajú späť 30 až 50 percent nákladov, ktoré zahŕňajú aj inštaláciu malého zdroja.

06.12.2015 07:00
debata (1)

Podpora sa má vydávať prostredníctvom poukážok, o ktoré môžu domácnosti požiadať elektronicky na stránke zelenadomacnos­tiam.sk. Rodiny uvedú v žiadosti technické parametre zariadenia, o ktoré majú záujem. Poukážku následne obdržia poštou a musia ju uplatniť najneskôr do 30 dní priamo u zhotoviteľa. V prípade, že ju do tohto termínu neodovzdajú firme alebo inštaláciu neukončia načas, dovtedy rezervovaná suma sa uvoľní pre ďalších záujemcov. Domácnosť tak bude musieť požiadať o vydanie novej poukážky. Celú administratívu bude mať na starosti Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je koordinátorom projektu.

"V prvej etape sme vyčlenili z európskych zdrojov na tento príspevok 45 miliónov eur. Je však o to obrovský záujem, od otvorenia internetovej stránky sa prihlásilo takmer 50-tisíc záujemcov o informácie a kontakty. Dá sa preto predpokladať, že táto suma nebude postačovať a už teraz vážne uvažujeme, že bude potrebné ju zvýšiť,“ uviedol premiér Robert Fico.

Príspevok na kúpu malého zariadenia si rodiny uplatnia priamo u zhotoviteľa ešte pred ukončením inštalácie, čo znamená, že nemusia mať k dispozícii celú sumu vopred. Podmienkou však je, že montáž im musí robiť licencovaná firma, čím chce štát zabrániť neodbornej kvalifikácii a prácam načierno. Výška dotácie sa pritom odvíja od výkonu zariadenia a maximálnej výšky podpory stanovenej zvlášť pre každé zariadenie. Nárok na finančný bonus sa vzťahuje len na malé zariadenia s výkonom do 10 kW.

Najväčšiu sumu môžu získať žiadatelia o tepelné čerpadlo s výkonom do 10 kW, a to najviac 3 700 eur. Pre kotly na biomasu je to pri rodinných domoch najviac 1 500 eur, 1 750 pre solárne kolektory a 2 550 pre fotovoltické panely. Medzi dotovanými zariadeniami sú aj veterné turbíny s maximálnou výškou podpory 3 000 eur. Na Slovensku je však málo odborníkov, ktorí by inštalovali takýto zdroj energie. Do programu sa môžu zapojiť aj domácnosti v panelákoch, ktoré ako zdroj energie môžu zatiaľ využiť len solárne kolektory a kotol na biomasu.

Plánovaná výška dotácií (v eurách)
  rodinné domy bytové domy
zariadenie na kW maximum na kW maximum
solárny kolektor 500 1 750 350–450/byt
fotovoltický panel* 1 200 2 550
kotol – biomasa 100 1 500 50 350/byt
veterná turbína* 1 500 3 000
* Pri fotovoltickom paneli a veternej turbíne možno získať bonus za akumuláciu elektriny. Pri fotovoltickom paneli je to 180 eur/kWh, maximálne však 5 kWh na inštaláciu. Podpora pri veternej turbíne je 180 eur/kWh, maximálne však 8,75 kWh na inštaláciu.

O dotáciu bude možné požiadať v rámci jednotlivých kôl. Prvé kolo podpory bude trvať do konca marca 2016 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy, čo je 3,25 milióna eur. Pre záujemcov je v prvej fáze projektu do konca roka 2018 určených až 45 miliónov eur z európskych a štátnych zdrojov, z ktorých sa majú nainštalovať tisíce zariadení. "Celkovo očakávame viac ako 14-tisíc inštalácií,” spresnila Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA. Spolu je však k dispozícii až 115 miliónov eur, keďže program bude z eurofondov pokračovať až do roku 2020.

So SIEA okrem malých firiem spolupracujú aj dominantní dodávatelia energií, ktorí sa snažia domácnosti lákať na výhodnejšie podmienky. Rodinám poskytujú kompletný servis od vybavenia príspevku, až po montáž a pozáručný servis zariadenia. Napríklad štátna SPP ponúka svojim zákazníkom hybridné plynové tepelné čerpadlo, na ktoré môžu získať zľavu vo výške viac ako 700 eur. Okrem toho si môžu ich klienti kúpiť štandardné tepelné čerpadlo vzduch–voda so zľavou 15 percent, prípadne solárne kolektory lacnejšie o 10 percent.

Najväčší dodávateľ elektriny Západoslovenská energetika má zase na výber fotovoltické zariadenia rôznych typov, solárne kolektory a tepelné čerpadlá. „Riešenie ponúkame aj záujemcom, ktorí nemusia byť zákazníkmi ZSE,“ uvádza hovorkyňa spoločnosti Michaela Dobošová.

Príspevok pre domácnosti na ekologické zdroje energie je súčasťou 2. sociálneho balíčka vládneho Smeru. Ďalším z opatrení na znižovanie energetickej náročnosti sú aj dotácie na komplexné zateplenie rodinných domov starších viac ako 10 rokov. Ich rozloha nesmie prekročiť pri jednopodlažnom dome 150 m2 a pri dvojposchodovom dome najviac 250 m2. Domácnosti pritom môžu získať najviac 30 percent z oprávnených nákladov, maximálne však 6 500 eur vrátane bonusu za vypracovanie projektovej dokumentácie. Vláda toto opatrenie zavedie s účinnosťou od 1. januára 2016, no dotáciu môžu požiadať aj domy, ktoré so zatepľovaním začali len v tomto roku. Na účely obnovy má byť k dispozícii až 40 miliónov eur. Záujemcov, ktorí sa už teraz registrovali na stránke zatepluj.sk, je niekoľko tisíc.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #energie #zelená energia