ŠFRB dal na podporu bývania 261 miliónov eur

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v minulom roku poskytol na podporu rozvoja bývania rekordnú sumu 261,32 mil. eur.

12.01.2016 16:50
debata (3)

V porovnaní s rokom 2014 to bolo o 51,7 %, resp. o 89,1 mil. eur viac. Z celkového objemu išlo najviac peňazí na obnovu bytových domov, a to 198,3 mil. eur, čo znamená medziročný nárast o 76,7 %, alebo o 86,1 mil. eur. Ako vyplýva z údajov ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, podporu štátu tak vlani získalo 42 617 bytov a ich počet sa zvýšil o 15 589, teda o 57,7 %. Úvery ŠFRB mali na celkovej štátnej podpore bývania vlani podiel 64,5 %. Podpora bola priznaná všetkým žiadostiam spĺňajúcim podmienky.

Štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby František Palko na tlačovej besede v utorok označil minulý rok v oblasti podpory bývania za doteraz najúspešnejší v histórii Slovenska. „Zo zdrojov ŠFRB sa podarilo podporiť nielen výstavbu nových bytov, ale aj výrazne obnoviť bytový fond z hľadiska rekonštrukcií a modernizácií,“ povedal. Najväčší objem podpory bol zameraný na modernizáciu bytových domov, na výmenu spoločných rozvodov a zatepľovanie, čiže zvýšenie energetickej efektívnosti bývania.

Minulý rok bola zároveň priznaná podpora na obstaranie nájomného bývania 111 žiadostiam v celkovom objeme 59 mil. eur, čo je medziročne o 4 % viac. Táto suma išla na podporu 1 973 nájomných bytov. Najviac nájomných bytov bolo obstaraných v Banskobystrickom (396), Trnavskom (374) a Prešovskom kraji (339). „Túto podporu bolo zase možné poskytnúť najmä vďaka tomu, že minulý rok v novembri bolo zo štátneho rozpočtu vyčlenených 15 mil. eur. Tým sa pôvodný objem 20 mil. eur na dotácie pre obstaranie nájomných bytov navýšil na 35 mil. eur,“ dodal Palko.

Hlavný vplyv na minuloročný nárast podpory bývania mal dvakrát zvýšený rozpočet ŠFRB z pôvodných 174,5 mil. eur na 422,5 mil. eur, a to najmä z finančných prostriedkov Európskej únie v rámci iniciatívy Jessica v objeme 233,5 mil. eur. Tieto peniaze zo skončeného programového obdobia 2007 – 2013 bude možné dočerpať do konca tohto roka. „Tieto zdroje sme použili práve na zateplenie a zlepšenie bývania,“ uviedol Palko.

Pôvodný rozpočet ŠFRB na tento rok vo výške 152 mil. eur bude zvýšený o prebytok peňazí, ktoré je možné použiť na podporu rozvoja bývania v celkovom objeme vyše 200 mil. eur. „V tomto trende budeme pokračovať aj v tomto roku,“ povedal Palko. Prebytok vznikol zo splátok úverov a istín v minulom roku a z finančných prostriedkov EÚ. ŠFRB bude mať v roku 2016 dostatok peňazí na uspokojenie všetkých žiadostí.

Generálna riaditeľka ŠFRB Dana Pištová informovala, že minulý rok priznali úver všetkým žiadostiam, ktoré vyhoveli podmienkam. Samosprávy podali 178 žiadostí na podporu nájomných bytov, z toho 109 bolo schválených. Firmy požiadali o úver v siedmich prípadoch, uspeli v dvoch. „Je to výnimočná situácia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, kedy sme museli zamietať žiadosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Všetky žiadosti, ktoré vyhovovali v zmysle zákona, dostali finančné prostriedky,“ uviedla. „Vyzerá to tak, že aj v roku 2016 sa táto situácia zopakuje, nakoľko v rozpočte máme veľmi zaujímavý objem finančných prostriedkov,“ očakáva Pištová.

V aktuálnom roku nastávajú zmeny v poskytovaní podpory na rozvoj bývania zo ŠFRB. Obce môžu získať úver až do výšky 100 % obstarávacej ceny nájomných bytov, pričom v nich môžu bývať nájomníci s príjmom až do štvornásobku životného minima. Podnikatelia môžu získať úver z fondu bývania na nájomné byty pre nájomníkov s príjmom do päťnásobku životného minima. Obdobie povinnosti zachovania nájomného charakteru bývania sa skráti z tridsať na dvadsať rokov.

„V rámci druhého sociálneho balíčka je možné v prípade úverov na zateplenie odpustiť až 10 % z istiny úveru, v prípade, že bytová jednotka bude nadobúdať veľmi významné hodnoty z hľadiska tepelnoizolačných vlastností,“ priblížil Palko. „Pokiaľ ide o poskytnutie úveru pri výmene výťahu, maximálnu sumu zvyšujeme z 32 tis. na 50 tis. eur,“ dodal štátny tajomník.

Do obstarávacej ceny rozvodov je možné započítať aj cenu za technické zariadenie na obnoviteľné zdroje energie, na vetranie so systémom rekuperácie (minimálneho úniku) tepla. Od tohto roku sa tiež sprísňujú požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti obalových konštrukcií. Žiadosti, pri ktorých bolo stavebné povolenie podané vlani, budú posudzované podľa technickej normy platnej v minulom roku.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #dom #byt #ŠFRB