Štát dotáciami uprednostnil iné 'zelené' energie než fotovoltiku

Fotovoltické panely štát v druhom kole v rámci programu Zelená domácnostiam nepodporil. Ako uviedla Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zastrešuje spomínaný projekt, menší rozpočet a veľký záujem o podporu v bratislavskom regióne bol dôvodom, že v druhom kole nezískala podporu ani jedna fotovoltická inštalácia.

07.02.2016 17:08
debata (16)

"V poradí ich predbehli inštalácie tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov v domoch, ktoré vykonali opatrenia na úsporu energie,“ informovala energetická agentúra.

Prednosť dostali teda iné malé obnoviteľné zdroje energií (OZE), ktoré podľa pravidiel SIEA spĺňajú jednu z uprednostňujúcich kritérií. Najvyššiu prioritu majú totiž zariadenia, pri ktorých domácnosť plánuje využívať malé OZE na výrobu tepla, pričom domácnosť musí preukázať, že vykonala opatrenia na zníženie spotreby energie. V druhom rade sú uprednostnené žiadosti, v ktorých majú domácnosti záujem o využívanie tepla z OZE v oblasti, kde nie je vybudovaný systém centralizovaného zásobovania teplom. Posledné uprednostňujúce kritérium sa uplatňuje v prípade fotovoltických panelov, ak využívajú systém akumulácie elektriny.

SIEA uviedla, že v ostatných dňoch komunikovala s domácnosťami, ktoré majú záujem o štátnu podporu na kúpu malých elektrárničiek a teplárničiek. "Od pondelka naši pracovníci absolvovali s domácnosťami desiatky rozhovorov o uprednostňujúcich podmienkach projektu, spôsobe vydávania poukážok i menšom objeme vyčlenených prostriedkov pre Bratislavský samosprávny kraj. Domácnosti vysvetlenia prijali. Zároveň však upozornili na viacero neštandardných praktík niektorých zhotoviteľov,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.

Niektorí zhotovitelia, u ktorých si domácnosti môžu uplatniť poukážky so štátnou podporou na malé OZE, podľa agentúry o detailoch podpory a systéme podávania žiadostí informovali minimálne a zamlčiavali, že žiadosť si môžu domácnosti podávať samé. "Dokonca domácnosti presviedčali, že žiadosť je príliš komplikovaná. Objavili sa aj prípady, že podanie žiadosti bolo podmieňované zaplatením zálohy. "Takéto konanie zásadne odmietame,“ konštatoval Jambor.

Druhé kolo poskytovania podpory na kúpu a inštaláciu malých obnoviteľných zdrojov energií pre slovenské domácnosti bolo ešte úspešnejšie ako prvé. Len v pondelok 1. februára sa začalo druhé kolo a Slovenská inovačná a energetická agentúra hneď v ten deň hlásila enormný záujem zo strany domácností a druhé kolo uzavrela už v prvý deň. Druhé kolo významne presiahlo vyčlenenú pôvodnú sumu 4 milióny eur. SIEA preto zvýšila prostriedky pre druhé kolo pre mimobratislavské regióny o ďalšie 3 milióny eur. V druhom kole národného projektu Zelená domácnostiam bolo vydaných 3 216 poukážok.

Domácnosti dostanú od štátu finančnú podporu na malé OZE v podobe poukážky na tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, na kotly na biomasu, na slnečné kolektory, či na veterné turbíny. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení obnoviteľných zdrojov bude na úrovni pôvodných 115 miliónov eur. Z európskych zdrojov pôjde z Operačného programu Kvalita životného prostredia 100 miliónov eur, zvyšok sa vykryje zo štátneho rozpočtu. Podpora inštalácie zariadení bude možná do konca roka 2020 alebo do vyčerpania prostriedkov. Národný projekt Zelená domácnostiam pripravuje SIEA v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

16 debata chyba
Viac na túto tému: #ekológia #Zelená domácnostiam