Ďalšie kolo dotácií na zelené energie vynechá Bratislavu a okolie

Slovensko sa rozdelí pri podpore kúpy a inštalácie malých obnoviteľných zdrojov energií (OZE) na bratislavský a mimobratislavský región.

11.04.2016 14:25
debata

Ďalšie pripravované kolá projektu Zelená domácnostiam tak budú vyhlasované osobitne pre Bratislavský samosprávny kraj a pre ostatné regióny. Najbližšieho kola rozdeľovania štátnej podpory na malé OZE sa budú môcť zúčastniť len domácnosti mimo Bratislavského kra­ja.

"Národný projekt Zelená domácnostiam má s celkovým rozpočtom 45 miliónov eur umožniť domácnostiam inštaláciu zariadení na využívanie OZE s celkovým inštalovaným výkonom 55 megawattov. Tento sa ďalej rozdeľuje na výkon dosiahnutý v mimobratislav­ských regiónoch a v rámci Bratislavského kraja. Na jeho území majú byť vďaka podpore vo výške 2,5 milióna eur nainštalované zariadenia s výkonom 5 megawattov. Stanovenie čiastkových cieľov je dôvodom rozdelenia jednotlivých kôl podľa regiónov,“ vysvetlila generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlana Gavorová.
Termín vyhlásenia najbližšieho kola projektu Zelená domácnostiam závisí podľa SIEA, ktorá celý projekt zastrešuje, od počtu nainštalovaných zariadení a predložených žiadostí o preplatenie poukážok. Aktuálne sú preplatené poukážky za viac ako milión eur. "Pre vysoký počet inštalácií, ktoré ešte nie sú zrealizované, bude ďalšie kolo vyhlásené pravdepodobne až v priebehu júna, keď skončí platnosť už vydaných poukážok. Dovtedy ešte zostáva nainštalovať zariadenia s poukážkami za viac ako 6,5 miliónov eur,“ dodal riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.
Celkovo agentúra v prvom a druhom kole vydala 4 699 poukážok v hodnote viac ako 10 miliónov eur. Takmer tisíc poukážok však zostalo nevyužitých. Príspevok na inštaláciu slnečných kolektorov, fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel či kotlov na biomasu pokrýva v priemere 30 a maximálne 50 percent z celkových oprávnených výdavkov na systém.
Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení obnoviteľných zdrojov bude na úrovni pôvodných 115 miliónov eur. Z európskych zdrojov pôjde z Operačného programu Kvalita životného prostredia 100 miliónov eur, zvyšok sa vykryje zo štátneho rozpočtu. Podpora inštalácie zariadení bude možná do konca roka 2020 alebo do vyčerpania prostriedkov. Národný projekt Zelená domácnostiam pripravuje SIEA v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

debata chyba
Viac na túto tému: #energie #Zelená domácnostiam