Ročné vyúčtovanie: čo s vysokým nedoplatkom?

Ročné vyúčtovanie obsahuje viac ako desať položiek, ktoré raz ročne dostáva vlastník bytu a krok po kroku kontroluje, porovnáva s predchádzajúcim rokom s cieľom ušetriť, kde sa dá.

, 09.06.2016 00:00
debata (2)

Ak sú v bytovom dome nainštalované pomerové rozdeľovače tepla či vodomery, je vhodné, aby si užívatelia bytov priebežne kontrolovali svoje spotreby na meračoch, v prípade, ak sú merače vybavené rádiovou technológiou nemusia užívatelia tieto hodnoty sledovať fyzickou kontrolou.

Informácie o nameraných hodnotách sa automaticky prenesú cez rádiovú sieť na internetový portál a vlastníci bytov i správcovia môžu kontrolovať spotrebu tepla a vody priebežne počas celého roka. Získajú tak možnosť lepšie regulovať svoje spotrebiteľské správanie a rýchlejšie odhaliť prípadné poruchy, ako sú napríklad spätné prietoky a nulové spotreby pri vodomeroch či únik vody.

„Častejšie informácie o spotrebách motivujú užívateľov bytov k zodpovednejšiemu využívaniu cenných zdrojov. Interné analýzy našej spoločnosti dokazujú, že užívatelia, ktorí sú priebežne informovaní o svojich spotrebách, sú úspornejší než ich susedia. V priemere spotrebujú o 11 % menej energie na vykurovanie,“ uviedla Jana Machková, konateľka a riaditeľka spoločnosti ista Slovakia.

Nepoctiví nájomníci, ktorí chcú ušetriť na poplatkoch za komunálny a separovaný odpad či iných položkách, na ktorých sa spoločne dohodli a uvádzajú nesprávny počet nahlásených osôb v byte, moderné technológie neoklamú.

„Denný zber údajov z vodomerov pomocou rádiovej technológie a ich pravidelné sledovanie cez internetový portál, presne ukážu, ako sa spotreba vody počas roka v jednotlivých bytoch mení, čo pomôže správcovi bytového domu odhaliť prípadné nezrovnalosti vo vyúčtovaní,“ uviedla Jana Machková.

Nedoplatky – najčastejšie dôvody

Vlastníci bytov najčastejšie reklamujú náklady spojené s vykurovaním a ohrevom teplej vody, čo predstavuje až 60 percent nákladov spojených s bývaním. Kedy najčastejšie vzniká vysoký nedoplatok pri ročnom vyúčtovaní za byt? Dôvodov môže byť niekoľko, no najčastejšie faktory pri vzniku nedoplatkov sú tieto:

  • nesprávne nastavené zálohové platby, najmä náklady na vykurovanie a spotrebu studenej alebo teplej vody;
  • nesprávne nahlásený počet osôb v byte;
  • neočakávane vysokú spotrebu vody môže spôsobiť napríklad dlhodobejšia návšteva, nedostatočná teplota teplej vody, nekvalitné batérie, nájomníci v byte a pod.
  • nesprávne regulovanie vykurovania, ak si vlastník rieši nadmerné teplo v byte vetraním a nie regulovaním cez hlavicu na radiátore, alebo nesprávne používa regulačný ventil;
  • nesprávny odpočet vodomerov alebo meračov tepla;
  • zvýšený koeficient spotreby vody, napríklad nad hodnotu 1,20, čo môže spôsobovať čierny odber, úniky vody;
  • nezrovnalosť môže nastať aj pri chybnom započítaní zálohových platieb, alebo ak sú náklady na teplo nesprávne rozpočítané.

Za energie však môžeme na budúci rok platiť menej a spravodlivejšie. Stačí vymeniť napríklad zastarané merače, ktoré síce snímajú teplotu, ale nie sú naprogramované na to, aby brali do úvahy aj ďalšie dôležité premenné, ako je výkon radiátora, vyžarované teplo, teplota radiátora. Možno to znie zložito, ale nie je. Stačí mať „múdru mašinku“, ktorá pri meraní berie tieto premenné do úvahy. Potom reálne poznáme svoju spotrebu, a tak vieme efektívnejšie kúriť aj šetriť.

„Áno, skúsenosti, ktoré máme, jasne ukazujú, že ľudia vďaka smart meteringu, teda takému systému merania energií, ktorý namerané hodnoty okamžite zasiela na server a majiteľ bytu môže priebežne na mobile, v tablete či v počítači sledovať, koľko v ktorej miestnosti spotreboval, vedia lepšie nakladať s energiami, a preto aj šetriť,“ hovorí Mgr. Matúš Izakovič zo spoločnosti ESM YZAMER.

Čuduj sa svete, vedia to aj euroúradníci. Vďaka nim je teraz v platnosti smernica o energetickej efektívnosti, podľa ktorej majú majitelia bytov v každom bytovom dome s celkovou podlahovou plochou 500 m2 a viac, ktoré sú vykurované centrálne, už len niekoľko mesiacov na to, aby si vymenili zastarané merače za moderné pomerové rozdeľovače tepla. O tom, aký pomerový rozdeľovač (ľudovo nazývaný merač tepla) to bude, môže rozhodnúť každý jeden majiteľ bytu a nemusí pritom „poslúchať“ bytového správcu. Ide o súkromný majetok, súkromné radiátory, súkromné teplo aj konečnú faktúru bude platiť súkromná osoba.

Aké vlastnosti by mal mať nový pomerový rozdeľovač, ak chceme mať jasný prehľad o spotrebe energií v byte a zároveň šetriť? Odborník na spotrebu energií radí:

„Pri výbere pomerového merania je potrebné zamerať sa na niekoľko aspektov. Je dôležité, aby mal pomerový rozdeľovač naprogramovaný výkon vykurovacieho telesa, inak povedané, aby prístroj poznal výkon konkrétneho radiátora, lebo ten môže byť v každom byte, niekedy aj v každej miestnosti iný. Toto naprogramovanie je dôležité preto, že údaje zobrazené na merači sú reálnymi údajmi, ktoré sa potom objavia aj vo vyúčtovaní, netreba ich násobiť žiadnymi koeficientmi, ako to robia niektoré systémy, a potom ľudia zažívajú prekvapenia. Ďalšou funkcionalitou, ktorú by mal pomerový rozdeľovač mať, je duálne snímanie teploty. To znamená, že jeden snímač zaznamenáva teplotu v miestnosti a druhý teplotu radiátora. Až ich rozdielom je možné získať údaj o skutočnom teple.“ To však ešte nie je všetko, čo moderné pomerové rozdeľovače dokážu.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dom #bytový dom #vyúčtovanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy