Štátne dotácie na zelenú energiu? V hre je ďalších tisíc poukážok

V ďalšom kole štátnych dotácií pre domácnosti na zelené energie je pripravených približne tisíc poukážok. Žiadať o ne môžete od 21. 11. 2016.

20.11.2016 10:18
debata

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) očakáva, že aj štvrté kolo prideľovania poukážok na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja bude rýchle.

„Keďže záujem domácností je stále vysoký, môže sa stať, že toto kolo bude podobne rýchle ako predchádzajúce. Uzatvorené môže byť po tom, čo žiadosti presiahnu 1,5-násobok objemu vyčlenených prostriedkov pre obe územia, podľa toho, v ktorej oblasti príde k prekročeniu neskôr,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

Vo štvrtom kole by malo byť vydaných približne 200 poukážok pre Bratislavský samosprávny kraj a 800 poukážok pre ostatné regióny Slovenska. Agentúra rozdelí 2,5 milióna eur. Z toho budú 2 milióny eur určené pre inštalácie v mimobratislav­ských regiónoch a 500-tisíc eur pre bratislavský kraj. O poukážky k zariadeniam na výrobu elektriny z projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska požiadať v pondelok 21. novembra o 12. hodine. Po otvorení kola bude možné na stránke zelenadomacnos­tiam.sk vyplniť elektronický formulár žiadosti.

SIEA v žiadnom prípade neodporúča domácnostiam žiadať o poukážku, kým sa dostatočne neoboznámia so všeobecnými a osobitnými podmienkami projektu. „Upozorňujeme, že vyplnenie žiadosti v elektronickom systéme neznamená, že žiadosť je ukončená. Pre ukončenie žiadosti je nutné okamžite potvrdiť záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na odkaz, ktorý je obratom doručený v emailovej správe. Ak odoslanú správu nenájdete v doručenej pošte, skontrolujte aj priečinok nevyžiadanej pošty – spam," upozornil Jurikovič.

Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém nezohľadňuje iba čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe, ale aj uplatnenie uprednostňujúcich kritérií. V prípade štvrtého kola, ktoré bude zamerané len na podporu zariadení na výrobu elektriny, je jediným uprednostňujúcim kritériom využitie akumulácie. „Podľa vyplnenia hodnoty kapacity akumulátorov v elektronickom formulári, informačný systém automaticky zaeviduje, či žiadateľ toto uprednostňujúce kritérium využil,“ konštatoval Jurikovič.

Počas doterajších troch kôl bolo vydaných 6 493 poukážok v celkovej hodnote 14,24 milióna eur. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení obnoviteľných zdrojov bude na úrovni 115 miliónov eur. Z európskych zdrojov pôjde z Operačného programu Kvalita životného prostredia 100 miliónov eur, zvyšok sa vykryje zo štátneho rozpočtu. Podpora inštalácie zariadení bude možná do konca roka 2020 alebo do vyčerpania prostriedkov. Národný projekt Zelená domácnostiam pripravuje SIEA v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

debata chyba
Viac na túto tému: #dom #byt #ekológia #Zelená domácnostiam