Za chyby sa platí. Energetické firmy zaplatili zákazníkom 512-tisíc eur

30.04.2018 12:13

Energetické spoločnosti sa ani v minulom roku nevyhli chybám pri dodávkach elektriny, plynu, tepla či vody.

Za nedodržanie takzvaných štandardov kvality tak musia svojim odberateľom zaplatiť kompenzačné platby. Ako informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), v elektroenergetike vyplatili za vlaňajšok regulované subjekty odberateľom kompenzačné platby v celkovom objeme 390 tisíc eur. V plynárenstve to bolo 117 tisíc eur, v tepelnej energetike takmer päť tisíc eur a vo vodárenstve 655 eur.

Štandardy kvality sa zameriavajú na ochranu koncových odberateľov. Predstavujú súbor pravidiel a postupov, ktoré musí dodávateľ dodržiavať, aby odberateľ za cenu, ktorú za energie platí, dostal primeranú kvalitu. „Dôvodom pre zavedenie regulácie kvality je nebezpečenstvo, že dodávatelia energií, prevádzkovatelia sústav a sietí by mohli zneužiť svoje postavenie na úkor odberateľa, ktorý je na dodávku elektriny, plynu, tepla a vody odkázaný. Príkladom môže byť skrytý spôsob zvyšovania zisku formou znižovania kvality dodávaného tovaru a služieb súvisiacich s jeho dodávkou,“ uviedol regulátor.

Rok 2009 bol prvým rokom, počas ktorého regulované subjekty mali sledovať plnenie štandardov kvality v súlade s vyhláškami regulačného úradu. V prípade akýchkoľvek pochybností o dodržiavaní štandardov kvality má spotrebiteľ právo obrátiť sa na svojho dodávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o dodávke. Dodávateľ je povinný vykonať záznam a urobiť nápravu.

#energie #domácnosť
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku