Banky: Koľko a za akých podmienok vám požičajú na bývanie

Aké úvery a s akými parametrami ponúkate na kúpu a rekonštrukciu bývania? Ponúkate možnosť, ako dofinancovať kúpu bývania prostredníctvom iného úveru, ak klientovi nestačia peniaze z hypotéky, vzhľadom na to, že banky neposkytujú hypotéky vo výške 100 % z kúpnej ceny?

, 22.02.2019 06:00
muž, žena, rodina, deti Foto:
Banky poskytujú hypotéky s rôznymi podmienkami.
debata (3)

ČSOB

Banka ponúka: spotrebný úver – od 600 eur do 25 000 eur, splatnosť od 1 do 8 rokov, 100 % zľava z poplatku za spracovanie úveru, bez dokladovania účelu, bez ručiteľa alebo potreby zakladať nehnuteľnosť, úrokovú sadzbu si môže klient znížiť aktívnym využívaním účtu alebo pri refinancovaní už existujúcich finančných záväzkov, sadzba od 5,5 % p.a.

Úver na bývanie (hypotéka) – 100 % zľava z poplatku za spracovanie úveru, možnosť výberu nehnuteľnosti do 6 mesiacov po schválení úveru, odmena vo výške až 3 splátok za prenos úveru, úroková sadzba od 1,25 % p.a., splatnosť do 30 rokov, úver od 4 500 eur, maximálna výška sa odvíja od platobnej kapacity klienta a hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

Úver na rekonštrukciu – max. výška úveru do 35 000 eur, doba splatnosti max. 15 rokov, úroková sadzba od 4,20 % p.a., bez zabezpečenia nehnuteľnosťou, je to účelový úver, pričom klient má na dokladovanie využitia financií z úveru až 12 mesiacov, 100 % zľava z poplatku za spracovanie a schválenie.

Klient môže využiť iné z uvedených možností dofinancovania hypotéky z produktov ČSOB Banky alebo aj ČSOB stavebnej sporiteľne, a to v prípade, že mu to jeho platobná kapacita a podmienky maximálnej miery zadlženosti dovoľujú.

mBank

Na kúpu a rekonštrukciu bývania ponúkame účelový úver, alebo neúčelový úver (závisí od preferencií a možnosti klienta). Úroková sadzba a 3-ročný fix 0,99 % bez poistenia platí pri účelovom úvere (ponuka je platná do 28. 2. 2019), poskytuje sa do maximálne do 90 % z hodnoty nehnuteľnosti. Pri neúčelovom úvere je úroková sadzba: 2-ročný fix 0, 99 % bez poistenia – neúčelový úver (ponuka je platná do 28. 2. 2019), poskytuje sa maximálne do 75 % z hodnoty nehnuteľnosti. Ostatné parametre sú štandardné: bez poplatkov za poskytnutie, minimálna výška je 7 000 eur, žiadateľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony, o úver môžu požiadať až štyria žiadatelia, žiadateľ musí mať stály zdroj príjmov. V prípade, že klientovi chýba finančná hotovosť, môže si v mBank požiadať o bezúčelový úver.

Poštová banka Klientom chceme poskytnúť vždy komplexné riešenie pri riešení otázky bývania. Vzhľadom na rozmanitosť požiadaviek sa snažíme mať portfólio úverových produktov prispôsobené tak, aby sme boli schopní nájsť pre klienta vždy najvhodnejšiu alternatívu. Aktuálne poskytujeme hypotéku s najatraktívnejšou úrokovou sadzbou, a to už od 1 %, bez ohľadu na to, či ide klient nehnuteľnosť kupovať alebo rekonštruovať. Samotné podmienky poskytnutia sa už líšia podľa toho, na aký účel chce klient poskytnuté finančné prostriedky použiť. Môžeme však povedať, že vo všeobecnosti platí, že vstupný vek žiadateľa musí byť minimálne 18 rokov. Jednou z najpodstatnejších podmienok na poskytnutie hypotéky je posúdenie schopnosti žiadateľa úver splácať. Pri posudzovaní žiadosti berie banka do úvahy výšky pravidelných príjmov všetkých žiadateľov, pričom súčet príjmov musí byť dostatočný na splácanie. Keďže ide o úvery zabezpečené nehnuteľnosťou, ďalším predpokladom schválenia hypotéky je založenie vhodnej a bankou akceptovateľnej nehnuteľnosti. Klientovi sme schopní poskytnúť hypotéku do takej výšky, ako ho pustí jeho finančná situácia s prihliadnutím aj na stav nehnuteľnosti.

Naším zámerom je pomôcť záujemcom o vlastné bývanie komplexne financovať potreby spojené s bývaním, preto okrem úverov na bývanie poskytujeme aj spotrebiteľské úvery na dofinancovanie bývania. Tento produkt je určený tým, ktorí u nás čerpajú úver na bývanie, t. j. úver zabezpečený nehnuteľnosťou.

Spotrebiteľský úver na dofinancovanie bývania je špecializovaný produkt, prostredníctvom ktorého je možné čerpať prostriedky až do výšky 30 000 eur. Splácanie takéhoto úveru si môžu žiadatelia nastaviť v rozsahu od jedného do ôsmich rokov. Výhodou tohto produktu je zvýhodnená úroková sadzba – aktuálne vo výške 3,90 % p.a. pre všetkých počas celej splatnosti úveru. Navyše, takýto produkt poskytujeme bez poplatku za poskytnutie úveru.

Kombinácia úveru na bývanie a spotrebiteľského úveru na dofinancovanie umožní klientom, ktorých finančná situácia to dovoľuje a prejdú štandardným schvaľovaním, splniť si svoje predstavy o bývaní.

Prima banka

Na kúpu nehnuteľnosti, ako aj na rekonštrukciu bývania klientom odporúčame využiť Hypotéku s úrokom 1 % p.a. pre každého s fixáciou na 4 roky, ktorú poskytujeme ako jediná banka na trhu s jednotnou úrokovou sadzbou naozaj pre každého, bez akýchkoľvek háčikov či dodatočných podmienok. Naše úroky na hypotékach sa totiž nepohybujú v intervaloch „od – do“ a nie sú na ne naviazané ani žiadne dodatočné podmienky. Parametre hypotéky: úroková sadzba 4-ročná fixácia: 1 % p.a. pre každého (mimoriadna ponuka platná pre všetky hypotéky schválené do 31. 3. 2019), 3-ročná fixácia: 1,5 % p.a. pre každého, minimálna výška úveru: 5 000 eur, splatnosť: 5 až 30 rokov, pri prenose hypotéky z inej banky do Prima banky je splatnosť 5 až 40 rokov, podmienky: o hypotéku môže požiadať každý klient vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý preukáže schopnosť riadne a včas splácať požadovanú výšku hypotéky. Poplatok za poskytnutie hypotéky: bez poplatku za poskytnutie, ak bude klient splácať hypotéku z osobného účtu v Prima banke. Vrátenie poplatku za predčasné splatenie úveru: Pri prenose hypotéky z inej banky do Prima banky vrátime poplatok za predčasné splatenie úveru v inej banke až do výšky 1 % z novej hypotéky.

V prípade žiadosti o novú hypotéku odporúčame klientom, ktorí potrebujú financovať 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, dozabezpečiť úver ďalšou nehnuteľnosťou.

Slovenská sporiteľňa

Úver na bývanie poskytujeme s úrokovou sadzbou už od 1,19 % ročne (pri ročnej a trojročnej fixácii, od 1,39 % pri 5-ročnej fixácii a od 2,79 % pri 10-ročnej fixácii) ) a dobou splácania 5 až 30 rokov. Pri úveroch do 70 % hodnoty zabezpečenej nehnuteľnosti klient nemusí dokladovať účel úveru, čo je pre neho pohodlné. Úver poskytujeme aj nad 70 % hodnoty zabezpečenej nehnuteľnosti, vtedy stačí zdokladovať 80 % z poskytnutého úveru. Znalecký posudok klientovi objednáme. Vklad do katastra vo výške 66 eur vybavíme a uhradíme za klienta. Akciová výška spracovateľského poplatku je 89 eur pre každého. Každý rok môže klient mimoriadne splatiť až 40 % z hodnoty úveru bez poplatku. Zo zákona 20 % pred výročím zmluvy a ďalších 20 % jednorazovo kedykoľvek počas kalendárneho roka.

Všetky komunikované sadzby platia po splnení podmienok výhodného súčtu (klient spláca úver z účtu vedeného u nás, pravidelne si sporí a úver si aj poistí). Platia od 1. mája. Veľká časť našich klientov sa dokáže kvalifikovať na najnižšie úrokové sadzby alebo sadzby blízke spodnej hranici, o finálnej sadzbe rozhoduje komplexné posúdenie klienta a kvality jeho zabezpečenia.

Regulácia NBS bola avizovaná vopred a obmedzenia v LTV sú postupné a boli v médiách komunikované. Aj my sme upozorňovali na vplyv zmien a požičiavame zodpovedne. Synergický efekt týchto faktorov spôsobil, že ľudia sú so zmenami oboznámení a vedia sa na ne pripraviť. Stretávame sa s tým, že klienti majú našetrené aspoň 10 % zo svojho investičného zámeru, a preto väčšinu z nich financujeme v súlade s legislatívou.

Tatra banka

Na kúpu nehnuteľnosti, prípadne jej zmenu alebo údržbu, slúži hypotéka, ktorá je zabezpečená tuzemskou nehnuteľnosťou, so splatnosťou max. 30 rokov, s úrokovou sadzbou už od 1,25 % ročne pri 3-ročnej fixácii, teraz navyše so 100 % zľavou z poplatku za úver. Hypotéka je dostupná až do 90 % hodnoty nehnuteľnosti.

Ak klient nevie zdokladovať účel, môže využiť americkú hypotéku, ktorá je zabezpečená tuzemskou nehnuteľnosťou, s úrokovou sadzbou už od 1,25 % ročne pri 3-ročnej fixácií, teraz navyše so 100 % zľavou z poplatku za úver.

Na modernizáciu bývania v menšom rozsahu môže klient využiť bezúčelový úver, ktorý môže získať už od 500 až do 30-tisíc eur s úrokovou sadzbou už od 5,9 % ročne, bez nutnosti zakladania nehnuteľnosti. Tatra banka ponúka bezúčelový úver svojim klientom aktuálne tiež bez poplatku za úver.

Rozdiel medzi poskytnutou hypotékou a kúpnou cenou nehnuteľnosti môžu klienti dofinancovať cez bezúčelový úver, teraz so zvýhodnenou úrokovou sadzbou pre všetkých klientov 5,9 % ročne. Predpokladom poskytnutia kombinácie hypotéka a bezúčelový úver je, že sa na úvery kvalifikujú.

UniCredit bank

Ponúkame úvery na bývanie zabezpečené nehnuteľnosťou – hypotéky s možnosťou najnižšej úrokovej sadzby s fixáciou na 2 roky od 0,79 % p.a., na 3 roky od 0,89 % p.a. na 5 rokov 0,99 % p.a. alebo až na 10 rokov od 1,99 % p.a. pri poistení schopnosti splácať úver, bez poistenia sú sadzby vyššie o 0,40 % p.a. Maximálna výška úveru je do 90 % z hodnoty zabezpečenia. Podmienky poskytnutia: dostatočný preukázateľný príjem žiadateľa, poskytnúť vhodné zabezpečenie úveru – rodinný dom, byt, pri kúpe žiadame predložiť návrh kúpnej zmluvy, pri rekonštrukcii podľa rozsahu buď súhlas s ohlásenou rekonštrukciou od stavebného úradu, alebo stavebné povolenie.

Ak klient nechce založiť nehnuteľnosť, môžeme mu poskytnúť Presto úver na lepší domov s úrokovou sadzbou od 4,90 % p.a. pri poistení schopnosti splácať úver, bez poistenia je sadza 6,90 % p.a., s maximálnou splatnosťou na 8 rokov a max. výškou až do 40 000 eur. Podmienky poskytnutia sú preukázanie dostatočného príjmu, dobrá história klienta s doterajším splácaním úverov, ktorú si overujeme v úverových registroch.

Ponúkame možnosť na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti spotrebný úver Presto na lepší domov s výškou až do 40 000 eur a so splatnosťou na 8 rokov, ak klient preukáže dostatočný príjem na splácanie hypotéky aj spotrebného úveru súčasne.

VÚB

Pokiaľ plánujete rekonštrukciu alebo zlepšenie bývania, máte možnosť požičať si úver so založením nehnuteľnosti/hy­potéka alebo bez založenia nehnuteľnosti/pôžič­ka.

Hypotéka: V prípade, ak plánujete rozsiahlejšiu rekonštrukciu a počítate aj so založením nehnuteľnosti, je výhodným riešením hypotéka. Oproti iným úverom, resp. pôžičkám má hypotéka dve veľké výhody – výrazne nižšie úroky a možnosť rozložiť si splácanie až na 30 rokov. Vďaka tomu si dokážete znížiť mesačnú splátku na minimum. Aktuálna ponuka – úroková sadzba už od 1,29 % p. a. (pre 4-ročnú fixáciu), široký výber fixácií úrokovej sadzby (obdobie, počas ktorého sa výška splátky nemení), výška úveru od 6 600 eur maximálne do 90 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, bez poplatku za poskytnutie úveru. Navyše, ak si k hypotéke zriadite sporenie, máte možnosť získať zvýhodnený bonusový úrok vo výške 0,80 %. Mladým klientom do 30 rokov na prvú hypotéku v banke poskytneme špeciálny benefit 200 eur.

Pri hypotékach na rekonštrukciu určite oceníte jednoduché dokladovanie účelu použitia prostriedkov z hypotéky – bez potreby predkladania faktúr, a to doložením fotografií, rozpisu zrealizovaných stavebných prác a čestným vyhlásením o použití prostriedkov z hypotéky na investíciu do nehnuteľnosti. Tento spôsob dokladovania určite osloví najmä tých, ktorí si realizujú stavebné práce svojpomocne. Pokiaľ ste už rekonštrukciu uskutočnili a zaplatili ju z vlastných zdrojov, máte možnosť nechať si od banky uhradiť financie, ktoré ste už do rekonštrukcie investovali. Prostredníctvom hypotéky vám vieme rekonštrukciu spätne uhradiť, a to najneskôr do 12 mesiacov od jej realizácie. Dokladovanie účelu je opäť jednoduché – opísané vyššie.

Pôžička: Ak klient plánuje rekonštrukciu, tak vhodnou voľbou môže byť aj pôžička. Poskytujeme bezúčelové pôžičky až do 25 000 eur. Výhodou je rýchle vybavenie bez dokladovania účelu, zväčša na jednu návštevu pobočky, resp. pre našich klientov aj z pohodlia domova cez internetbanking alebo mobilebanking. Pre klientov s trvalým pracovným pomerom ju klient vybaví aj len s občianskym preukazom. Splácanie je možné až 96 mesiacov. Úrokové sadzby závisia od celkového posúdenia klienta a jeho žiadosti, od 5,90 % p.a.

Klient môže využiť pri financovaní rozdielu medzi hypotékou a cenou nehnuteľnosti zvýhodnenú bezúčelovú pôžičku až do výšky 25 000 eur. O tejto možnosti vrátane parametrov úveru je klient informovaný už pri schválení hypotéky. Zväčša klient na vybavenie nepotrebuje žiadne doklady okrem OP a zvýhodnenú pôžičku môže čerpať skôr, ako má k dispozícii fin. prostriedky z hypotéky.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #bývanie #banky #hypotéka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy