Ako zohnať peniaze na opravu domu

Zatiaľ čo sa na Slovensku vo veľkom stavia, mnohé bytové domy čakajú na obnovu. Aké možnosti majú ich obyvatelia, ak na to potrebujú financie?

, 01.03.2019 06:00
debata (1)
Dosiahnuť ultranízkoenergetickú úroveň bytových... Foto: SHUTTERSTOCK
žena, dom Dosiahnuť ultranízkoenergetickú úroveň bytových domov sa oplatí nielen z hľadiska výhodných podmienok úveru, ale aj pre veľmi nízke prevádzkové náklady domu v najbližších rokoch.

Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia bytových domov môžu aj v tomto roku využiť niekoľko podporných programov vo forme zvýhodnených úverov, dotácií či grantov. Priaznivá je ešte stále i situácia na finančnom trhu a vlastníci bytových domov môžu dostať aj komerčné úvery s výhodnými podmienkami. Obnova bytových domov nezahŕňa len zateplenie fasády a strechy, ale tiež výmenu okien, dverí, vyregulovanie vykurovania a ďalšie opatrenia. Niektoré inštitúcie však pritom vyžadujú určitú úsporu energie.

Opravu systémových porúch bytového domu môže spolufinancovať ministerstvo dopravy a výstavby dotáciou do výšky 50 až 70 percent oprávnených nákladov. Žiadať ich môžete na niektoré opravy ako konštrukcie schodísk, lodžie, balkóny a atiky bytových domov, na opravu obvodového plášťa domu len v prípade súvisiacej poruchy lodžie.

Žiadosť na okresnom úrade však bolo treba predložiť do dnešného dňa 28. februára. Na zateplenie fasády, strechy alebo iných častí bytoviek sa táto dotácia neposkytuje. "V roku 2018 bolo ministerstvu predložených 31 žiadostí o poskytnutie dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu, ku ktorým bola poskytnutá dotácia v celkovej výške 1 450 340 eur, pričom sa podporila obnova 1 229 bytových jednotiek,“ vyčíslila hovorkyňa rezortu dopravy a výstavby Karolína Ducká. Ako dodala, v porovnaní s rokom 2017 to znamená nárast o vyše 47-tisíc eur.

Už od začiatku tohto roka Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) ponúka i úvery, a to až do 100 percent obstarávacích nákladov. Podmienkou je len to, aby sa v bytovom dome pri obnove vymenil výťah, vybudoval bezbariérový prístup do bytov alebo zateplilo v ultranízkoe­nergetickom štandarde.

O financovanie zateplenia budov, ale aj o výmenu výťahov, rozvodov a iné druhy modernizácie môžu žiadať spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov, obce, mestské časti a samosprávne kraje. Fyzické osoby môžu požiadať o podporu na zateplenie rodinného domu a reštituenti na obnovu bytového domu.

Podľa generálneho riaditeľa fondu Juraja Kurňavku vyhoveli vlani 559 žiadateľom o úver na obnovu bytovej budovy v celkovej výške viac ako 132,2 milióna eur, čo oproti roku 2017 predstavuje nárast o viac ako 1,4 milióna eur. Pre samostatné typy obnovy je úroková sadzba dve percentá a doba splatnosti maximálne 20 rokov. Pri viacerých kombináciách, teda pri komplexnej obnove budovy, však žiadateľ môže docieliť aj nulapercentný úrok.

Dosiahnuť ultranízkoener­getickú úroveň bytových domov sa oplatí nielen z hľadiska výhodných podmienok úveru, ale aj pre veľmi nízke prevádzkové náklady domu v najbližších rokoch. O úver s nulapercentným úrokom prejavili žiadatelia v uplynulom roku veľký záujem.

"ŠFRB v roku 2018 poskytol s týmto nulapercentným úrokom na obnovu bytovej budovy viac ako 107 miliónov eur pre 372 žiadateľov. Komplexnou obnovou a podporou so zvýhodneným nulapercentným úrokom tak fond v roku 2018 podporil obnovu vyše 17-tisíc bytových jednotiek,“ spresnil Kurňavka.

Vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne Radovan Slobodník nepredpokladá, že by novela zákona o stavebnom sporení, ktorá začala platiť tohto roku, mala zásadný vplyv na financovanie obnovy bytových domov. V prípade sporenia spoločenstiev vlastníkov bytov ide o upravenú výšku štátnej prémie, ktorá je 2,5 percenta z ročných vkladov, maximálne 70 eur.

„Stále však platí, že štátnu prémiu získava bytový dom podľa pravidla jedna štátna prémia na každé štyri byty v bytovom dome,“ vysvetlil Slobodník. Úvery na obnovu bytových domov od 1,25 percenta s ročnou fixáciou ponúkajú aj bez počiatočného vkladu alebo predchádzajúceho sporenia. Vlani tieto úvery využilo 338 bytových domov v celkovom objeme 44,48 milióna eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku o tri milióny eur viac.

Čo ponúkajú banky

Spoločenstvá vlastníkov a správcovia bytových domov môžu využiť aj komerčné úvery v bankách. Niektoré z nich pripravujú úvery so zníženou úrokovou sadzbou zo zdrojov Európskej únie, s niektorými možno zmluvu podpísať už teraz.

„Pre klienta hľadáme aj riešenia formou zvýhodneného financovania z európskych zdrojov. V roku 2018 sme poskytovali úvery z úverovej linky Rozvojovej banky Rady Európy so zníženou úrokovou sadzbu o 0,33 percenta ročne. Zvýhodnenie je garantované pre zmluvy podpísané do 31. marca 2019,“ uviedla Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Ako doplnila, v uvedenej ponuke chce banka pokračovať i v roku 2019, na príprave podmienok už pracuje. Zvýhodnená úroková sadzba sa vzťahovala na polovicu finančných prostriedkov plánovanej investície, ktorá zabezpečí úsporu energie minimálne vo výške 15 percent po jej uskutočnení. VÚB poskytuje tzv. investičný úver pre bytové domy s lehotou splatnosti až 25 rokov, a to až do výšky 100 percent realizovanej investície. „Úverom je tiež možné refinancovať úver na obnovu bytového domu poskytnutý v inej banke. VÚB zároveň umožňuje refundovať náklady, ktoré nie sú vynaložené dávnejšie ako šesť mesiacov pred dňom uzavretia zmluvy o termínovanom úvere,“ priblížil Dominik Miša, PR manažér banky.

Aj výber firmy a materiálu

Projekt obnovy bytového domu si vyžaduje niekoľko stretnutí vlastníkov bytov a dostatok informácií o výhodách a možnostiach. Na domové schôdze je preto dobré prizvať odborníkov, ktorí majú s týmto procesom skúsenosti, projektanta či stavebný dozor. Poradenstvo poskytujú tiež výrobcovia tepelných izolácií.

V posledných rokoch stavajú vlastníkov bytov pred rozhodnutie aj upravené protipožiarne predpisy. Nadobudli platnosť už 1. marca 2016, no projekty podľa nových pravidiel sa začali realizovať až v roku 2017. Podľa nich sa pri zatepľovaní polystyrénom (EPS) požaduje zhotovenie požiarnych zábran z minerálnej vlny (MW) so šírkou aspoň 20 centimetrov nad každým podlažím s oknami, ale aj zvislých zábran na nárožiach budovy a ďalších miestach.

Naďalej tiež zostáva požiadavka použitia minerálnej vlny nad požiarnou výškou 22,5 metra. „Zatepľovanie pri kombinácii EPS a požiarnych pásov z MW kladie oveľa vyššie nároky na projektantov i realizačné firmy, keďže je to kombinácia materiálov s rôznymi technickými a fyzikálnymi vlastnosťami, a teda aj rizikový moment v mieste ich vzájomných stykov. Na zatepľovací systém kompletne z minerálnej vlny tieto opatrenia nie sú potrebné,“ objasnil Vladimír Beňo, aplikačný manažér výrobcu minerálnych izolácií Knauf Insulation.

Pri EPS s požiarnymi pásmi je viac ako v minulosti dôležitý výber skúsenej a vyškolenej realizačnej firmy, aby sa správne vyhotovili konštrukčné detaily. Zateplenie z minerálnej vlny je o niečo drahšie, pri vyšších nákladoch na postup s EPS a požiarnymi pásmi sa však rozdiel v cene výrazne zníži.

Postup pri projekte

Obnovu je efektívne vykonať komplexne a naraz, čiastkové riešenia nie sú výhodné z technického ani finančného hľadiska. Pri členení na etapy totiž vlastníci minú viac peňazí ako pri jednorazovom projekte – preplatia viacnásobné využívanie lešenia a techniky, úroky úverov sa im tiež navýšia.

Podľa zákona musí žiadosť o úver odsúhlasiť minimálne dvojtretinová väčšina vlastníkov bytov v dome. Po schválení úveru zo strany príslušnej finančnej inštitúcie a pridelení stavebného povolenia možno začať s uskutočňovaním projektu. Je pritom dôležité, aby bol termín začatia prác presne uvedený v dohodnutej zmluve o diele.

Výhodné je tiež mať na stavbe technický dozor, ktorý má s takými prácami skúsenosti, kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie technologických predpisov a postupu prác.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #bývanie #peniaze #dom
Flowers