Kto si môže požičať na bývanie od štátu?

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) požičiava na kúpu a výstavbu bytu aj fyzickým osobám. Výška úveru je obmedzená, takisto štát neposkytne pôžičku každému žiadateľovi.

02.04.2019 06:00
rodina Foto:
Prísne sa posudzuje aj príjem žiadateľa.
debata (1)

Kto si chce výhodne požičať na bývanie od štátu, musí splniť prísne podmienky. Pôžička na výstavbu alebo kúpu bytu sa vyznačuje nízkymi úrokovými sadzbami, dlhou dobou splatnosti a nízkymi splátkami. Získať peniaze na bývanie za takýchto podmienok však môžu len ľudia, ktorí patria do kategórie prísne určenej štátom. Úver získajú napríklad manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov alebo manželia s dieťaťom do 3 rokov alebo s osvojeným dieťaťom do 5 rokov. Žiadosť o úver si takisto môže podať odchovanec, ktorého vek nepresahuje 35 rokov, alebo člen domácnosti, ktorej členom je aj osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Od minulého roka štátny fond požičiava aj osamelým rodičom s nezaopatreným dieťaťom do 15 rokov alebo osamelej fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov.

Za nízke úrokové sadzby od jedného percenta do dvoch percent si možno požičať až 80 000 eur so splatnosťou 40 rokov. Úroková sadzba sa nemení počas celého obdobia splácania, klient však musí dodržiavať zmluvné podmienky. Klient neplatí za poskytnutie úveru a vedenie účtu. Podmienky na získanie úveru sú prísne. Nemožno za ne kúpiť každú nehnuteľnosť alebo stavať hocijaký dom. Maximálna podlahová plocha bytu v bytovom dome nesmie presiahnuť 80 m2 vrátane plochy balkónov a lodžií a v rodinnom dome 120 m2 bez plochy balkónov, lodžií a terás.

Prísne sa posudzuje aj príjem žiadateľa. Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci kalendárny rok, nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima. Životné minimum pre jednočlennú domácnosť je 205,07 eura. Žiadateľ musí spĺňať aj podmienky minimálneho príjmu a vtedy musí priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok predstavovať 1,3 krát životné minimum domácnosti, počítajú sa záväzky žiadateľa výška splátky.

Štátny fond rozvoja bývania vedie evidenciu žiadostí podľa účelu podpory v poradí podľa prideleného poradového čísla, ktoré vygeneruje informačný systém fondu. Podľa tohto poradia posudzuje aj rozhoduje o priznaní predložených žiadostí. Žiadosť sa predkladá ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby. Žiadosť je po overení dokumentov na mestskom úrade do 10 pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí a automaticky je vygenerované poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB. Kompletnú žiadosť úrad odošle na ŠFRB, ktorý žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #byt #pôžička #Štátny fond rozvoja bývania