O kotol na biomasu nemali domácnosti veľký záujem

O dotácie na kotly na biomasu nebol zo strany slovenských domácností veľký záujem. Prvýkrát sa v projekte Zelená domácnostiam II stalo, že sa medzi domácnosti nerozdelila celá vyčlenená dotácia na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE).

11.04.2019 10:54
debata (2)

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vydala v štvrtom kole 314 poukážok v celkovej hodnote 465,5 tisíca eur.

„Záujem domácností v tomto kole nepresiahol vyčlenenú sumu vo výške 800 tisíc eur. Dôležité je, že všetky domácnosti, ktoré kompletne vyplnili žiadosť, získali poukážku na kotly na biomasu a nahradia neekologické kotly na uhlie,“ zdôraznila generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická. Dodala, že zostávajúce prostriedky zo štvrtého kola agentúra presunie tak, aby mohli byť využité ešte tento rok.

Energetická agentúra rozposiela poukážky krátko po skončení kôl. Ich platnosť je 30 dní od vydania. Dovtedy je potrebné poukážku v informačnom systéme zarezervovať. Ešte pred tým by si mali domácnosti spolu so zhotoviteľmi skontrolovať správnosť údajov na poukážke a preveriť, či sú schopní inštalácie do troch mesiacov dokončiť.

Kontrole vydanej poukážky by mali osobitnú pozornosť venovať domácnosti, ktoré žiadali v prvom kole o podporu na slnečné kolektory. Overiť treba, či je správne uvedené číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia a počet kolektorov. „Keď zistia, že poukážku nebudú môcť využiť, mali by bezodkladne požiadať SIEA o predčasné zrušenie poukážky. Len tak budú môcť žiadať o novú poukážku pre rovnakú nehnuteľnosť už v nasledujúcom piatom kole. To bude otvorené 16. apríla 2019, teda skôr ako uplynie 30-dňová platnosť vydaných poukážok,“ dodal komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Do septembra tohto roku plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť spolu 20 kôl. Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #kotol #biomasa #OZE #Zelená domácnostiam