Bývanie v zahraničí: Registrácia a trvalý pobyt

Vlastniť nehnuteľnosť v zahraničí nestačí. Po troch mesiacoch pobytu sa musíte zaregistrovať a po piatich rokoch vám vznikne nárok na trvalý pobyt.

31.10.2019 12:00
pár, dom, kľúče, nehnuteľnosť Foto:
Po piatich rokoch máte nárok na trvalý pobyt. Toto právo ale môžete stratiť.

Po troch mesiacoch sa musíte zaregistrovať

Počas prvých troch mesiacov vášho pobytu v novej krajine ako občan Európskej únie nemusíte požiadať o doklad, ktorý potvrdzuje vaše právo na pobyt v danej krajine. V niektorých krajinách však platí povinnosť po príchode ohlásiť svoju prítomnosť.

Po troch mesiacoch v novej krajine sa od vás môže požadovať, aby ste sa zaregistrovali na príslušnom orgáne (zvyčajne obecný úrad alebo miestne oddelenie polície), kde vám vydajú registračné potvrdenie.

Čo treba na registráciu

Zamestnanci (vyslaní pracovníci):

 • platný preukaz totožnosti alebo pas
 • vyhlásenie zamestnávateľa o prijatí do zamestnania alebo potvrdenie o zamestnaní

Samostatne zárobkovo činné osoby:

 • platný preukaz totožnosti alebo pas
 • dôkaz, že ste samostatne zárobkovo činná osoba

Dôchodcovia:

 • platný preukaz totožnosti alebo pas
 • dôkaz, že máte komplexné krytie zdravotného poistenia
 • dôkaz, že máte dostatočné prostriedky a nepotrebujete podporu príjmu; prostriedky môžu pochádzať z akéhokoľvek zdro­ja

Študenti:

 • platný preukaz totožnosti alebo pas
 • dôkaz o zápise v súkromnej alebo verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej hostiteľským členským štátom
 • dôkaz, že máte komplexné krytie zdravotného poistenia
 • vyhlásenie, že máte dostatočné prostriedky a nepotrebujete podporu príjmu: prostriedky môžu pochádzať z akéhokoľvek zdro­ja

Po zaregistrovaní dostanete registračné potvrdenie. Toto potvrdenie osvedčuje vaše právo zdržiavať sa vo vašej novej krajine.

Registračné potvrdenie by vám mali vydať na počkanie a za jeho vydanie by ste nemali platiť viac, ako platia občania dotknutej krajiny za vydanie preukazu totožnosti.

Potvrdenie by malo mať neobmedzenú platnosť (teda nemá sa musieť obnovovať). Miestnym orgánom však možno budete musieť oznámiť každú zmenu adresy.

Ak je registrácia povinnosťou, môžu vám za jej porušenie udeliť pokutu. To však nemá vplyv na vaše právo zdržiavať sa v tejto krajine, ani vás nemôžu vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

V mnohých krajinách sa vyžaduje, aby ste mali stále pri sebe registračné potvrdenie a preukaz totožnosti alebo pas. Ak si tieto doklady necháte doma, môžete dostať pokutu, nemôžu vás však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Rakúsko

Pobyt dlhší ako tri mesiac treba ohlásiť do štyroch mesiacov od vstupu do krajiny.

Maďarsko

Ak chcete zostať v Maďarsku dlhšie ako tri mesiace, musíte sa zaregistrovať. Urobiť tak musíte do 93 dní od príchodu. Registrácia pobytu sa vykonáva na úrade pre prisťahovalectvo (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal).

Česká republika

Ak chcete v krajine zostať dlhšie ako tri mesiace, môžete požiadať o vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte. Nejde však o povinnosť. Registrovať sa možno na pracoviskách ministerstva vnútra.

Poľsko

Ak chcete v krajine zostať dlhšie ako tri mesiace, musíte sa zaregistrovať. Urobiť tak musíte najneskôr deň po uplynutí lehoty od vášho príchodu do krajiny. Pobyt sa registruje na príslušnom oddelení vojvodského úradu.

Po piatich rokoch máte nárok na trvalý pobyt

Ak ako občan EÚ legálne žijete v inej krajine EÚ aspoň päť rokov nepretržite, automaticky v tejto krajine získate právo trvalého pobytu. Po splnení tejto podmienky môžete požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte. Tento doklad potvrdzuje vaše právo trvalo sa zdržiavať v krajine, v ktorej žijete, bez toho, aby ste museli splniť ďalšie podmienky.

Ide o iný doklad ako registračné potvrdenie, ktoré je povinné v mnohých štátoch. Doklad o trvalom pobyte nie je povinným dokladom. Môže sa vám však zísť pri styku so správnymi orgánmi alebo pri vybavovaní administratívnych formalít. Orgány od vás už nemôžu požadovať preukázanie toho, že máte zamestnanie, dostatočné zdroje, nemocenské poistenie atď.

Na získanie dokladu potvrdzujúceho právo trvalého pobytu musíte predložiť dôkaz o tom, že ste v danej krajine žili legálne päť rokov. V závislosti od vašej situácie (zamestnanec, SZČO, uchádzač o zamestnanie, dôchodca, študent) budete musieť k žiadosti pripojiť rôzne podporné dokumenty. Mohli by k nim patriť:

 • platné osvedčenie o registrácii vydané pri vašom vstupe do hostiteľskej krajiny,
 • dôkaz, že ste v danej krajine žili, napríklad účty za služby alebo zmluvy o nájme,
 • dôkaz o tom, že ste boli zamestnaní, študovali, boli SZČO, žili z vlastných zdrojov alebo sa uchádzali o zamestnanie, ako napríklad výplatné pásky, bankové výpisy, daňové priznania.

Úrady musia vydať doklad o trvalom pobyte bezodkladne a nesmú vám za tento úkon účtovať viac, ako platia ich občania za vydanie identifikačného preukazu. Tento dokument sa automaticky obnovuje bez toho, aby ste museli splniť ďalšie podmienky či požiadavky. Jeho platnosť sa však môže líšiť v závislosti od krajiny, v ktorej bol doklad vydaný.

Právo trvalého pobytu môžete stratiť, ak sa zdržiavate mimo hostiteľského štátu dlhšie ako dva po sebe idúce roky.

Zdroj: europa.eu

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #trvalý pobyt #pobyt v zahraničí #bývanie v zahraničí