Bývanie v zahraničí: Čo robiť pri strate zamestnania?

Ak bývate v zahraničí a aj tam pracujete, treba o podporu žiadať v tom štáte. Ak ale bývate v inom štáte a pracujete v inom, situácia sa mierne komplikuje.

04.11.2019 12:00
inventúra, práca, kariéra, Foto:
Každá krajina EÚ má vlastné pravidlá priznávania dávok v nezamestnanosti.
debata

Ak pracujete na Slovensku a bývate v zahraničí, v prípade straty zamestnania môžete požiadať o dávku v nezamestnanosti len v krajine, v ktorej žijete. Ak ste však posledné zamestnanie alebo poslednú samostatne zárobkovú činnosť vykonávali v inej krajine ako v tej, v ktorej ste bývali a z ktorej ste sa vracali domov menej než raz týždenne, môžete o dávky v nezamestnanosti požiadať buď v krajine svojho bydliska, alebo v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali.

Váš nárok a výška dávok závisia od pravidiel krajiny, v ktorej žijete, a období, ktoré ste odpracovali v zahraničí. Požiadajte úrady v krajinách, v ktorých ste pracovali, o formulár U1 (bývalý formulár E 301), na ktorom sú uvedené odpracované obdobia, ktoré sa majú zohľadniť pri výpočte dávok v nezamestnanosti. Formulár pošlite regionálnemu úradu práce v krajine, v ktorej chcete požiadať o dávky v nezamestnanosti, aby mohol zohľadniť obdobia poistenia alebo zamestnania v iných krajinách. Ak tento doklad úradu, ktorý spracúva vašu žiadosť, nepredložíte, úrad môže potrebné informácie získať priamo od svojich zahraničných kolegov. Predloženie formulára však môže celý proces urýchliť.

Každá krajina EÚ má vlastné pravidlá priznávania dávok v nezamestnanosti. To znamená, že v jednej krajine môžete mať napríklad nárok na vyplácanie dávok v nezamestnanosti počas 24 mesiacov, a v inej krajine to môže byť 12 mesiacov.

Česká republika

Podmienkou nároku na dávky v nezamestnanosti je, že uchádzač o zamestnanie bol aspoň 12 mesiacov poistený z dôvodu zamestnania alebo inej zárobkovej činnosti (náhradná doba zamestnania sa tiež započítava.

Dĺžka vyplácania podpory závisí od veku uchádzača o zamestnanie. Ľudia mladší ako 50 rokov môžu dávku v nezamestnanosti dostávať päť mesiacov, ľudia vo veku 50 až 55 rokov osem mesiacov a starší ako 55 rokov majú nárok na dávku počas 11 mesiacov.

Výška podpory v nezamestnanosti a príspevku na rekvalifikáciu je stanovená ako percento z priemerného čistého mesačného zárobku, v prípade SZČO závisí od posledného výmeru a postupne klesá. V prvých dvoch mesiacoch dosahuje 65 percent, v nasledujúcich dvoch 50 percent a v zostávajúcom období 45 percent.

Ak niekto odišiel z predchádzajúceho zamestnania dobrovoľne alebo po dohode so zamestnávateľom (nebol teda prepustený a odišiel bez závažného dôvodu), poberá dávku vo výške 45 % predchádzajúcej priemernej mzdy počas celého obdobia.

Rakúsko

Nárok na dávku v nezamestnanosti máte, ak ste počas posledných 24 mesiacov boli zamestnaní aspoň 52 týždňov. Ľuďom, ktorí ešte nedovŕšili vek 25 rokov, postačí, ak boli poistení pre prípad nezamestnanosti najmenej 26 týždňov za posledných 12 mesiacov.

Dávka v nezamestnanosti sa vypočíta na základe priemerného platu predposledného kalendárneho roka (v prípade žiadosti do 30. júna) alebo posledného celého kalendárneho roka (v prípade žiadosti od 1. júla). Základná suma predstavuje 55 % denného čistého príjmu a môže sa zvýšiť až o 80 %, ak máte nárok na rodinné prídavky.

Doba poberania dávky sa odvíja od toho, ako dlho ste boli poistení a koľko máte rokov. Dávku v nezamestnanosti dostanete minimálne na 20 týždňov. Ak sa zúčastňujete na rekvalifikácii, doba poberania dávky sa predĺži o čas, ktorý ste chodili na kurzy.

Maďarsko

Dávku v nezamestnanosti môžu získať ľudia, ktorí pracovali aspoň 365 dní v posledných troch rokoch.

Dĺžka poberania dávky závisí od dĺžky predchádzajúceho zamestnania. Za každých 10 odpracovaných dní má nezamestnaný nárok na jeden deň dávky v nezamestnanosti. Dávku tak možno poberať 36 až 90 dní.

Výška dávky dosahuje 60 percent predchádzajúcej priemernej mzdy. Táto suma však nesmie prekročiť 100 percent minimálnej mzdy (v roku 2019 je to 149 000 forintov = 448 eur).

Poľsko

Podmienkou na získanie dávky v nezamestnanosti je, že uchádzač o zamestnanie musel v posledných 18 mesiacoch odpracovať minimálne 365 dní.

Podporu môžete poberať šesť alebo 12 mesiacov v závislosti od vašej konkrétnej situácie. Na poberanie dávky počas 12 mesiacov máte nárok, ak spĺňate jednu z týchto podmienok: miera nezamestnanosti vo vašom okrese je viac ako 150 percent celoštátneho priemeru, máte viac ako 50 rokov a odpracovali ste aspoň 20 rokov, staráte sa o dieťa mladšie ako 15 rokov a váš manžel je nezamestnaný. Kto nespĺňa ani jednu z týchto podmienok, má nárok na dávku počas šiestich mesiacov.

Zdroj: europa.eu

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #práca v zahraničí #pobyt v zahraničí #strata zamestnania