Otázky a odpovede o daniach z prenájmu

K prenajímaniu bytu patria aj dane a odvody. Ako sa tieto dane vypočítavajú? Môžu si manželia tento príjem rozdeliť? A kedy dôchodcovia túto daň nemusia platiť?

15.11.2019 12:00
ruka, kľúče Foto:
Dôchodcovia, ktorí nemajú iný príjem, nemusia platiť daň, ak z prenájmu zarobia menej ako polovicu nezdaniteľnej časti základu dane.
debata

Aké daňové priznanie podávajú prenajímatelia?

Každý, kto prenajíma byt, je povinný podať daňové priznanie typu B. V daňovom priznaní sa príjmy i výdavky z prenájmu uvedú do tabuľky č. 1 do riadku 11. Toto daňové priznanie podajú aj ľudia, ktorí boli zamestnaní a zároveň prenajímali byt. Príjmy zo zamestnania v takom prípade uvedú v piatom oddiele do riadku 34.

Do akej sumy je príjem z prenájmu oslobodený od dane?

Na príjem z prenájmu si za minulý rok možno uplatniť nezdaniteľnú časť vo výške 500 eur. Do daňového priznania sa uvádza len suma, ktorá presiahne túto sumu. Aj v prípade, že niekto prenajíma viacero nehnuteľností, má nárok len na jednu nezdaniteľnú sumu.

Môžu si manželia príjem z prenájmu rozdeliť?

V prípade, že byt prenajímajú manželia, ktorí ho vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve, môžu si tento príjem rozdeliť podľa vzájomnej dohody. Obaja tak môžu využiť oslobodenie od dane do výšky 500 eur ročne. Podmienkou je, že obaja manželia sú uvedení na nájomnej zmluve a obidvaja musia byť takisto zaregistrovaní na daňovom úrade ako prenajímatelia. Príjem si v takom prípade môžu rozdeliť napríklad tak, že jeden z manželov nemusí podávať daňové priznanie vôbec.

Čo všetko možno zahrnúť do výdavkov?

Rovnako ako pri živnosti si možno aj pri prenájme do výdavkov zahrnúť všetky náklady, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Ak byt nie je zaradený v obchodnom majetku, výdavkom sú predovšetkým platby za energie. Ak je byt zaradený v obchodnom majetku, možno si formou odpisov odrátať samotnú kúpnu cenu nehnuteľnosti, ďalej poistenie, daň z nehnuteľnosti či výdavky na rekonštrukciu. Do nákladov možno zahrnúť aj výdavky na hľadanie nájomníkov.

Môžu prenajímatelia využiť paušálne výdavky?

Prenajímatelia nemajú nárok na paušálne výdavky. Odpočítať si môžu len skutočne vynaložené výdavky, ktoré sú riadne zaúčtované alebo zapísané v daňovej evidencii.

Ako sa vypočíta daň pri prenájme?

Prenajímatelia si vypočítajú daň zo zisku, ktorý dosiahli. Najprv si z hrubého príjmu odpočítajú nezdaniteľnú časť vo výške 500 eur. Potom si z tejto sumy odrátajú výdavky. Tieto výdavky však musia zmenšiť v rovnakom pomere, ako sa im vďaka nezdaniteľnej sume znížil príjem. Napríklad ak mal niekto z prenájmu príjem 5-tisíc eur a odpočíta si 500 eur, zostane mu 4 500 eur. Svoj príjem tak znížil o 10 percent. O rovnaké percento tak bude musieť znížiť aj svoje výdavky, ktoré chce zahrnúť do daňového priznania. Po odpočítaní výdavkov mu zostane základ dane, z ktorého vypočíta 19-percentnú daň.

Môžu si prenajímatelia odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane?

Nezdaniteľné minimum si možno uplatniť len na takzvané aktívne príjmy, medzi ktoré sa počíta zárobok zo zamestnania či zo živnosti. Keďže prenájom patrí medzi pasívne príjmy, nemožno si na tento príjem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane.

Kedy nemusia dôchodcovia platiť daň z prenájmu?

Dôchodcovia, ktorí nemajú iný príjem, nemusia platiť daň, ak z prenájmu zarobia menej ako polovicu nezdaniteľnej časti základu dane. To znamená, že ak im po odpočítaní nezdaniteľnej sumy vo výške 500 eur zostane najviac 1 968,68 eura, nemusia vôbec svoj príjem zdaniť. V prípade, že tento byt prenajímajú manželia, ktorí ho vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve, môžu si príjem rozdeliť a každý z nich si tak uplatní nezdaniteľnú sumu pri prenájme a takisto oslobodenie od dane do výšky 1 968,68 eura. To znamená, že manželia dôchodcovia neplatia daň vtedy, ak za rok na prenájme zarobia menej ako 4 937,36 eura. Ak zarobia viac, môžu si príjem rozdeliť v takom pomere, že jeden z nich zarobí 2 468,68 eura a nebude tak musieť vôbec platiť daň a druhý si zo zvyšnej sumy odpočíta 500 eur a zo zvyšku zaplatí daň.

Môže prenajímateľ požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie?

Ak má niekto príjem z prenájmu, musí sám podať daňové priznanie. Zamestnávateľ by zaňho mohol spraviť ročné zúčtovanie len vtedy, ak by príjem z prenájmu bol nižší ako 500 eur, to znamená, že by sa vôbec nezdaňoval.

Akú časť skutočných výdavkov si možno dať do nákladov?

Prenajímatelia si musia výdavky z prenájmu znížiť rovnako, ako si znížili príjmy z prenájmu vďaka odpočítaniu nezdaniteľnej sumy 500 eur. Ak napríklad niekto uvedie vďaka odpočítaniu 500 eur do daňového priznania len 80 percent svojich celkových príjmov z prenájmu, môže sem takisto uviesť len 80 percent z celkových výdavkov.

Kedy treba platiť z prenájmu odvody

Ak fyzická osoba prenajíma nehnuteľnostť, je dôležité vedieť, či prenájom uskutočňuje na základe živnostenského oprávnenia, alebo nie. Ak ho uskutočňuje na základe živnostenského oprávnenia, pričom je registrovaná na daňovom úrade a dovŕšila 18 rokov, potom je tento príjem zdaňovaný podľa §6, ods. 1 a 2 platného zákona o dani z príjmov a posudzuje sa na účely povinného poistenia samostatne zárobkovo činných osôb.

Ak fyzická osoba neprenajíma nehnuteľnosť na základe živnostenského oprávnenia, potom ho zdaňuje podľa paragrafu 6, ods. 3 zákona o dani z príjmov, ktorý nie je rozhodujúcim príjmom na účely sociálneho poistenia. Ak je osoba registrovaná na daňovom úrade výhradne podľa tohto paragrafu, povinnosti voči sociálnej poisťovni nemá a poistné na sociálne poistenie z tohto príjmu neplatí.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ročné zúčtovanie #daň z prenájmu