Prenájom bytu podlieha dani z príjmu

Vlastníte byt alebo dom, ktorý prenajímate? Kedy musíte zaplatiť daň z tohto príjmu?

, 25.02.2020 08:02
manželia, zmluva, podpis, radosť Foto:
Vyplnenie tlačiva daňového priznania trvá niekoľko minút.
debata (2)

V prípade, ak bol v roku 2019 príjem z prenájmu nehnuteľnosti vyšší ako 500 eur, vzťahuje sa na vás povinnosť zaplatiť daň z príjmu. Zákon o dani z príjmov stanovuje, že ak ste prenajali nehnuteľnosť na základe uzavretej nájomnej zmluvy, pričom nejde o prenájom nehnuteľnosti na základe živnostenského oprávnenia, príjem dosiahnutý z takéhoto prenájmu sa považuje za príjem podliehajúci dani. Tento príjem, ak je vyšší ako spomenutých 500 eur, musíte priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. Vlastník bytu alebo iná osoba, ktorá predmetnú nehnuteľnosť prenajíma, má povinnosť podať daňové priznanie vtedy, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (teda aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2019 presiahne sumu 1 968,68 eura.

V daňovom priznaní je potrebné zahrnúť do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľnosti presahujúci sumu 500 eur. V prípade, ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príjem z prenájmu si manželia môžu rozdeliť rovnakým dielom. Rozdeliť si ho môžu aj v inom, pre nich výhodnejšom pomere. Každý z nich si môže príjmy z prenájmu nehnuteľnosti znížiť o 500 eur.

Vyplnenie tlačiva daňového priznania trvá niekoľko minút. Na vyplnenie treba použiť formulár daňového priznania FO typu B, ktorým sa ustanovuje vzor tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Tlačivo daňového priznania FO typu B má 13 strán a 3 prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania a ktoré sa počítajú do počtu príloh uvedeného na riadku 143 daňového priznania FO typu B, aj keď sa nevypĺňajú. Formulár daňového priznania môžete: vyplniť priamo v počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo vytlačiť a ručne vyplniť, alebo vyplniť priamo v počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky. Prílohy môžete podať elektronicky, ale aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky. Vaše údaje budú predvyplnené len vtedy, ak ste registrovaný a prihlásený na portáli FS a zároveň evidovaný na daňovom úrade.

Pri prenájme nehnuteľnosti vzniká prenajímateľovi povinnosť registrovať sa na daňovom úrade. Ak niekto prenajme na území Slovenska nehnuteľnosť a nie je registrovaný na príslušnom daňovom úrade, musí sa registrovať do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom prenajal nehnuteľnosť. Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá ďalej prenajíma nehnuteľnosť, ktorú má sama v nájme. Pre daňový úrad nie je rozhodujúce, či prenajímateľ je aj vlastníkom prenajímaného bytu.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #daň z príjmu #prenájom bytu #daňové priznanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy