Prenájom bytu: Ako vyplniť daňové priznanie

Prenajímate byt a potrebujete vyplniť daňové priznanie? Na príklade pána Jána Daňového vám ukážeme, ako na to.

, 27.02.2020 09:53
muž, penzista, sako, rozmýšľanie Foto:
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú od dane z príjmov oslobodené vo výške 500 eur ročne.
debata

Ján Daňový, ktorý je od roku 2015 starobný dôchodca, dosiahol v roku 2019 príjmy z prenájmu bytu na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka vo výške 4 224 eur a na dosiahnutie týchto príjmov vynaložil preukázateľné výdavky v sume 1 523 eur. Pán Daňový je výlučným vlastníkom prenajímaného bytu. V roku 2019 okrem príjmov z prenájmu nedosiahol žiadne iné zdaniteľné príjmy. V roku 2019 mu bol vyplatený starobný dôchodok v úhrnnej sume 5 760 eur.

Keďže príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú od dane z príjmov oslobodené vo výške 500 eur ročne, pán Daňový v daňovom priznaní uvedie zdaniteľné príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov príjmy vo výške 3 724 eur (4 224 – 500). Výdavky k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti si môže uplatniť rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaný do základu dane k celkovým takýmto príjmom. Do základu dane daňovník zahrnie výdavky vo výške 1 342,72 eura (3 724 : 4 224) *1 523/. Základ dane daňovník vypočíta ako rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami, a to vo výške 2 381,28 eura. Pán Daňový bude za rok 2019 podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Postup pri vyplnení daňového priznania:

 • Na riadku 01 uvedie svoje pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). V úvodnej časti priznania vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku, že podáva daňové priznanie a uvedie, že ide o daňové priznanie za rok 2019.

I. oddiel

 • na riadky 04 až 11 uvedie svoje osobné údaje podľa predtlače (meno, priezvisko adresa a ostatné údaje).

III. oddiel

 • Keďže je poberateľom starobného dôchodku k 1. 1. 2019, vyplní zaškrtávacie pole na riadku 29. Nakoľko nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, na riadku 30 neuvádza sumu starobného dôchodku za rok 2019.

VI. oddiel

 • V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpca 1 uvedie sumu 3 724 eur (4 224 – 500 eur).
 • V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpca 2 uvedie sumu 1 342,72 eura
 • V tabuľke č. 1 na riadku 13 stĺpca 1 uvedie sumu 3 724 eur
 • V tabuľke č. 1 na riadku 13 stĺpca 2 uvedie sumu 1 342,72 eura
 • Pán Daňový pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov v roku 2019 viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona. Túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku pod tabuľkou č. 1 v VI. oddiele na strane 4 daňového priznania.
 • Na riadku 58 uvedie sumu 3 724 eur (z tabuľky č. 1 z riadku 13 stĺpca 1)
 • Na riadku 59 uvedie sumu 1 342,72 eura (z tabuľky č. 1 z riadku 13 stĺpca 2)
 • Na riadku 60 uvedie sumu 2 381,28 eura ( r. 58 – r. 59)
 • Na riadku 65 uvedie ako čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu sumu 2 381,28 eur a

IX. oddiel

 • Na riadku 80 uvedie základ dane zistený podľa § 4 zákona (65) vo výške 2381,28 eura
 • Na riadku 81 vypočíta daň zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona vo výške 452,44 eura (2 381,28 × 0,19), daň sa zaokrúhli na eurocenty nadol.
 • Na riadky 90,105,107 napíše sumu 452,44 eura
 • Na riadku 113 uvedie sumu 452,44 eura
 • Na riadku 125 vypočíta daň na úhradu vo výške 452,44 eura
Zdroj: Finančná správa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #daň z príjmu #prenájom bytu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy