Kúpele ponúkajú šancu na zdravší život

Štatistiky OECD o kvalite života podľa dĺžky dožitia v zdraví (HLY index) ukazujú, že Slovensko sa s priemernou dĺžkou 52,4 roka (u mužov) a 52,1 (u žien) nachádza na posledných miestach.

22.05.2018 10:03
kúpele, masáž, dôchodkyňa Foto:
Ilustračné foto.
debata

Z Európskej únie je na tom horšie len Litva a Portugalsko. Priemer krajín OECD je pritom 62 rokov. Pritom počet návštev u lekára u nás ročne je 11,3 návštevy na obyvateľa oproti priemeru OECD, kde je to 6,4 návštevy. Zdraví nie sme ani do 55 rokov života.

„Základným problémom je nastavenie zdravotníckeho systému, v ktorom stále vládne prioritizácia akútneho, urgentného zásahu v prípade ochorenia, teda liečebná starostlivosť podporená aj vysokými výdavkami na lieky,“ hovorí predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov, doktorka Janka Zálešáková. „Pritom omnoho účinnejšia je stratégia projektov zdravotnej prevencie pre predchádzanie ochorení a tiež programy špecializovanej rehabilitácie, ktoré by preukázateľne vrátili a predĺžili pacientovi kvalitu jeho života a znížili výdavky na ďalšiu liečbu,“ upozornila.

Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) preto navrhuje zvýšiť objem výdavkov na kúpeľnú starostlivosť. V súčasnosti je to 0,6 % z výberu poistenia, pričom ASK navrhuje zvýšiť tento objem na 2 %. Oporou pre tento návrh je podľa ASK medziročné zvyšovanie výberu zdravotného poistenia za posledných päť rokov až o 11 %.

Zálešáková konštatovala, že aj Programové vyhlásenie vlády obsahuje v jeho novej verzii informácie o štátnej podpore kúpeľníctva. Najdôležitejšiu podporu však vidia odborníci v dostupnosti kúpeľnej starostlivosti a v podpore preventívnych programov. Asociácia prichádza s viacerými programami, ktoré môžu zvýšiť kvalitu života občanov v dobrom zdraví. Ako by mohli vyzerať v praxi preventívne programy na zlepšovanie kvality života, rokovala Asociácia slovenských kúpeľov so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Prvým je liečebno-preventívny nefarmakologický program pre dospelých pri funkčných poruchách pohybového aparátu spojených s bolesťou v uznaných prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, ktorý získal názov Škola chrbta. Pôjde o 10-dňové pobyty určené pre záujemcov nad 18 rokov, ktorí majú opakované problémy zo strany chrbtice a chcú sa naučiť správne a bez bolesti hýbať pri bežných denných činnostiach, odstrániť nesprávne stereotypy pri držaní tela a získať ďalšie užitočné skúsenosti a rady. Na tieto pobyty bude prispievať samoplatcom aj poisťovňa uhradením časti zdravotníckych úkonov a znížená bude aj suma na pobyt zo strany kúpeľov. Druhým preventívnym programom bude program zameraný na obezitu u dospelých, ktorá je rizikovým faktorom mnohých často sa vyskytujúcich chorôb. Podobne ako v predchádzajúcom liečebno-preventívnom projekte sa aj tu bude liečebný pobyt zameriavať na odstraňovanie zlozvykov, výučbu správnych spôsobov stravovania a zvýšenia pohybovej aktivity, súčasťou pobytu budú aj liečebné terapie zamerané na špecifické problémy ľudí s nadváhou a obezitou.

Obidva tieto projekty sú podľa nej už v procese dolaďovania podrobností medzi VšZP, ASK a jednotlivými kúpeľmi tak, aby už v najbližších týždňoch benefity liečebno-preventívnych pobytov mohli využívať aj pacienti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #kúepele