Kedy vám zdravotná poisťovňa preplatí prevenciu?

Zdravotné poisťovne ponúkajú rôzne preventívne programy pre svojich klientov.

23.05.2018 13:58
kúpele, bazén, dôchodcovia, cvičenie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) bude svojim poistencom hradiť tretinu nákladov na liečebno-preventívne programy Obezita a Zdravý chrbát. Nový benefit v podobe špeciálnych 10-dňových liečebno-preventívnych programov zameraných na nefarmakologickú liečbu zavádza v spolupráci s vybranými kúpeľmi od 1. júla. „Prevenciu považujeme za kľúčovú v zlepšovaní kvality života našich poistencov, preto im pravidelne prinášame nové benefity,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan.

Príspevok vo výške jednej tretiny nákladov na liečebno-preventívne programy nepodlieha žiadnemu predbežnému schvaľovaniu zo strany poisťovne. Poistenec VšZP samoplatca môže o príspevok požiadať do troch mesiacov od absolvovania liečebno-preventívneho programu, žiadať môže raz za rok. Ďalšiu zľavu vo výške 12 percent z nákladov na stravu a ubytovanie získa v rámci exkluzívnej spolupráce VšZP s Asociáciou slovenských kúpeľov. „Prevencia a nefarmakologická liečba zameraná na redukciu rizikových faktorov chronických ochorení je jedným z významných nástrojov efektívneho využívania prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Jedno euro investované do prevencie šetrí 4 eurá vynaložené na liečbu chronických ochorení,“ tvrdí riaditeľka zdravotného a revízneho odboru VšZP Beata Havelková.

Na Slovensku trpia nadváhou alebo obezitou dve tretiny dospelej populácie. Na ťažkú obezitu sa v roku 2017 liečilo 9 140 poistencov VšZP, liečba stála 711 661 eur. Program Obezita je určený pre všetkých poistencov, ktorí majú viac ako 18 rokov a BMI vyššie ako 30 alebo vyššie ako 28 v kombinácii s vysokým tlakom a poruchou metabolizmu tukov a cukrov.

Chorobami pohybového ústrojenstva trpelo vlani 42,10 percenta všetkých poistencov VšZP, ktorí sa liečili v kúpeľoch. Poruchy pohybového aparátu nezriedka vedú k zníženiu pracovnej schopnosti a čiastočnej alebo plnej invalidite. Tomu sa však dá predísť napríklad aj osvojením si Školy chrbta, ktorá z dlhodobého hľadiska odďaľuje vznik degeneratívnych ochorení pohybového aparátu.

Druhý kúpeľný benefit VšZP Zdravý chrbát môžu využiť práve poistenci s opakujúcimi sa funkčnými ochoreniami chrbtice, ktoré obmedzujú ich každodenné aktivity, v posledných dvoch rokoch sa na tieto bolesti liečili, ale nespĺňajú podmienky na úhradu kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia.

Zdravotná poisťovňa Dôvera

„Už dlhodobo ponúkame našim poistencom zľavy na kúpeľné pobyty, a to až do výšky 15 %. Návrhy na kúpeľnú starostlivosť bežne vybavujeme v skrátenej lehote desiatich pracovných dní. V minulom roku sme priniesli ďalšie zrýchlenie procesu. Lekári nám môžu návrhy zasielať elektronicky, čím sú vybavované dokonca do piatich dní," informoval hovorca zdravotnej poisťovne Matej Štepianský.

Kúpeľná liečba má svoje miesto v liečebnom procese pacientov za presne stanovených podmienok. Indikovaná je v prvom rade zo zdravotných dôvodov, vtedy keď to pacient potrebuje. Počas rokovaní s Asociáciou slovenských kúpeľov sme opakovane uvádzali, že uvítame konkrétne projekty, ktoré by boli zamerané na zníženie neefektívnosti v liečbe pacientov.

Na spoločných rokovaniach so zástupcami Asociácie sme diskutovali o projekte, do ktorého by boli zapojené niektoré kúpele a zaoberali sa včasnou rehabilitáciou pacientov pri kardiovaskulárnych ochoreniach, pacientov po výmene bedrových kĺbov alebo pri stavoch po operácii chrbtice. Zároveň by tieto kúpele ponúkli motivačný kúpeľný pobyt pre ľudí s obezitou, teda službu, ktorá by popri štandardnom pobyte zahŕňala aj vzdelávanie, napr. pokiaľ ide o zmenu stravovacích návykov. Pri správnom nastavení projektu a stanovení merateľných cieľov sme pripravení na finančnú podporu tejto iniciatívy.

Union zdravotná poisťovňa

Realizuje viacero aktivít, ktorých cieľom je prevencia obezity. Ide napríklad o súťaž „Zdravá firma roka“, ktorá motivuje k podpore zdravého životného štýlu. Jej súčasťou je „Iniciatíva za zdravšie Slovensko“ s deklaráciou: „Spravme všetko preto, aby sme v roku 2020 žili o päť rokov dlhšie ako dnes“. Na prevenciu obezity aj bolestí chrbta sú tiež zamerané ucelené zdravotné akcie s názvom Dni zdravia. Tie zahŕňajú kombináciu prednášok, tréningov s využitím zdravotníckych pomôcok, zdravotných testov a meraní vrátane rizikových parametrov obezity, s možnosťou konzultácie s lekárom. Keďže príčinou obezity môže byť v mnohých prípadoch aj intolerancia rôznych druhov potravín, prispieva svojim poistencom na test potravinovej intolerancie.

„Kúpeľnú liečbu pri metabolických ochoreniach a ochoreniach pohybového aparátu schvaľuje poisťovňa v mimoriadne krátkom čase. Našim poistencom ponúkame voľný výber kúpeľov podľa ich preferencie. Vo vybraných kúpeľoch pre samoplatcov sprístupňujeme možnosť kúpeľnej liečby zameranej na prevenciu obezity a bolestí chrbta, formou zliav aj tým poistencom, ktorí na úhradu tejto zdravotnej starostlivosti nemajú nárok z verejného zdravotného poistenia," informoval hovorca zdravotnej poisťovne Matej Neuman. Ako dodal, vzhľadom na to, že je lepšie obezite a bolestiam chrbta predchádzať, majú poistenci Union zdravotnej poisťovne možnosť čerpať rôzne typy zliav, ktoré môžu mať veľký význam v prevencii obezity aj bolestí chrbtice. Sú to napríklad zľavy na fitnes služby, na liečebné pobyty a procedúry alebo na výživové doplnky. „Pripravujeme tiež benefit pre poistencov s morbídnou alebo ťažkou obezitou, ktorý by ich mal motivovať k redukcii hmotnosti v rámci prevencie kardiovaskulárnych ochorení a metabolického syndrómu," povedal.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prevencia #seniori #zdravotné poistenie