Penzisti a zľavy? Treba sa na ne pýtať

, 29.08.2018 12:00
penzisti, seniori, dôchodok,
Penzisti, ktorí v domácnosti nežijú so zarábajúcim človekom, majú nárok na polovičnú zľavu z koncesionárskych poplatkov. Autor:

Rôzne výhody a zľavy pomáhajú dôchodcom zlepšovať si finančnú situáciu. Vari najznámejšou zľavou je cestovanie vlakmi zadarmo, ale aj limity na lieky či nižšie koncesionárske poplatky.

Priemerný starobný dôchodok je 442 eur. Mnohí penzisti však žijú z oveľa nižšieho príjmu. Aj to je zrejme jeden z dôvodov, prečo mnohí z nich pracujú. „Počet pracujúcich dôchodcov narastá. Len za posledné dva roky sa ich počet zvýšil z vyše 211-tisíc na vyše 244-tisíc,“ píše sa v správe Sociálnej poisťovne. „Z 244 412 pr­acujúcich dôchodcov v máji pracovalo 145 520 poberateľov starobných dôchodkov.“

Od júla si dôchodcovia pracujúci na dohodu môžu uplatniť odvodovú úľavu, to znamená, že si môžu uplatniť výnimku, teda určiť si jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. „Výnimka z platenia poistného sa vzťahuje výlučne na právny vzťah na základe dohôd mimo pracovného pomeru. Ak sa dôchodca zamestná na základe pracovnej zmluvy, nie je možné uplatniť si úľavu vo výške 200 eur mesačne. Zamestnávateľ má povinnosť vykonávať zrážku zo mzdy z reálne dosiahnutého vymeriavacieho základu a odvádzať poistné,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.

Už niekoľko rokov majú ľudia, ktorí odpracovali minimálne 30 rokov, nárok na minimálny dôchodok. Ľudia, ktorí po rokoch práce odchádzajú do dôchodku, tak už nekončia na úradoch práce so žiadosťou o dávku v hmotnej núdzi.

Sociálna poisťovňa varuje penzistov aj pred nakupovaním na úver. Aj penzistov sa totiž týkajú exekučné zrážky. Minimum, ktoré musí dôchodcovi s exekúciou zostať, je 100 % sumy životného minima, teda 205,07 eura mesačne. Základná suma pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 % sumy životného minima, teda od júla je to 102,53 eura mesačne. Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov uhrádzajú v prospech nebankových subjektov, telekomunikačných operátorov či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní.

Dôchodcovia majú nárok aj na viaceré výhody a zľavy, ktoré však nie sú automatické. Môžu napríklad usporiť na miestnych daniach. O ich výške, ale aj o podmienkach, za akých ich získajú, sa dozvedia zo všeobecne záväzných nariadení jednotlivých miest a obcí. Tie sú zverejnené na webových stránkach alebo sa na ne môžu spýtať osobne na príslušnom úrade alebo na vývesnej tabuli pred úradom. Zľavy sa týkajú napríklad platenia daní z nehnuteľností, poplatku za psa či komunálny odpad.

Penzisti, ktorí v domácnosti nežijú so zarábajúcim človekom, majú nárok na polovičnú zľavu z koncesionárskych poplatkov. Musia však predložiť potrebné doklady. Ak je jeden z dôchodcov aj zdravotne postihnutou osobou, koncesionárske poplatky neplatí vôbec. Musí však tiež predložiť potrebné doklady.

Už niekoľko rokov dôchodcom štát prispieva päťdesiatimi eurami na dovolenky. O pridelenie pobytu s dotáciou môže požiadať občan s trvalým pobytom na Slovensku, pričom musí ísť o poberateľa starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku. To dokladuje čestným vyhlásením o tom, že je poberateľom daného dôchodku a nepracuje.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#penzia #lieky #dôchodky #zľavy pre dôchodcov #vlaky zadarmo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku