Na čom môžu seniori ušetriť?

Byť seniorom prináša aj niekoľko výhod. Dôchodcovia majú už niekoľko rokov možnosť ušetriť prostredníctvom rôznych dotácií a úľav. Ktoré sú to?

20.01.2019 06:00
seniori, tablet, technológia Foto:
Ilustračné foto.
16

Dovolenky s dotáciou

Už niekoľko rokov môžu penzisti využiť na svoju dovolenku štátnu účelovú dotáciu v sume 50 eur. Pobyty organizuje Jednota dôchodcov na Slovensku, Sorea a aj Zväz potravinárov. Na pobyte s dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, poberateľ starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nepracuje, má trvalý pobyt na Slovensku a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie na podporu rekondičných aktivít.

Dotované pobyty môžu využiť aj starobní dôchodcovia, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí a odkázaní na cudziu pomoc. Musia však prísť s vlastným sprievodcom a ten si musí zakúpiť pobyt v plnej výške bez dotácie. Plnú výšku pobytu uhradí z manželského páru aj ten, kto ešte nie je poberateľom dôchodku. Žiadosť o rekreáciu možno poslať aj do viacerých zariadení. V prípade, že niekto dostane pozitívnu odpoveď z viacerých ubytovacích zariadení, musí si vybrať len jedno z nich.

Dane

Ich výšku a zľavu, ale aj to, čo na jej uplatnenie potrebujete, nájdete vo všeobecne záväznom nariadení každej obce či mesta. Seniori zvyčajne dostávajú zľavu na daň z nehnuteľností, na poplatok za komunálny odpad a na poplatok za psa. Informácie bývajú vyvesené aj na obecných či mestských tabuliach pri úradoch.

Koncesionárske poplatky

Polovicu, teda 2,32 eura, zaplatia dôchodcovia, ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti, pričom penzia sa za príjem nepovažuje, nežijú s inou pracujúcou osobou, ak preukážu nárok kópiou rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestným vyhlásením, že nemajú príjem a nežijú s osobou s príjmom (doklady netreba overiť na matrike). Penzista, ktorý pracuje, nárok na zľavu nemá.

doklady: kópia rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že nemáte príjem zo zárobkovej činnosti a nežijete s osobou s príjmom zo zárobkovej činnosti (dôchodok nie je príjem). Človek, ktorému vznikne nárok na platenie polovičnej sadzby úhrady, musí túto skutočnosť oznámiť a dokladmi preukázať vyberateľovi úhrady, teda RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska, odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. V prípade zaslania listu uveďte vaše evidenčné číslo SIPO (začína sa 0 alebo 8, alebo 9) alebo variabilný symbol (začína sa 77). List píšte čitateľne a prehľadne.

Kultúra a šport

Penzisti, ktorí majú radi výstavy či divadelné predstavenia, môžu požiadať o zľavu, ktorá je zvyčajne vo výške 50 %.

Vlaky

Dôchodcovia vo veku menej ako 62 rokov: nutná bezplatná registrácia. Na registráciu a získanie preukazu je okrem preukazu totožnosti potrebné aj potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní a fotografia (2 × 3 cm, nepoškodená farebná alebo čiernobiela). V pokladnici ZSSK zákazník získa Preukaz pre poberateľa dôchodku do 62 rokov. Platnosť preukazu je obmedzená na 12 mesiacov alebo menej podľa platnosti ohraničenej Sociálnou poisťovňou. Vo vlaku sa cestujúci preukazuje preukazom s fotografiou vydaným pri registrácii. Okrem toho je potrebné zabezpečiť si cestovný lístok na bezplatnú prepravu do cieľovej stanice.

Seniori vo veku 62 a viac rokov: nutná je bezplatná registrácia. Cestujúcim vo veku od 62 rokov na registráciu a získanie Preukazu pre zákazníka stačí, ak v pokladnici predložia občiansky preukaz a fotografiu (2 × 3 cm, nepoškodenú farebnú alebo čiernobielu). Pri kontrole sa preukazujú Preukazom pre zákazníka a cestovným lístkom na bezplatnú prepravu.

Lieky

Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku hradeného z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky prekročí v štvrťroku limit spoluúčasti 25 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí sumu, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený.

Účet v banke zadarmo

Banky musia ľuďom, ktorých mesačný príjem neprekračuje 400 eur, ponúkať bezplatný účet. A kto dostáva viac, má ho za tri eurá. Ten, kto oň žiada, však nesmie mať v žiadnej banke na Slovensku vrátane banky, v ktorej podáva žiadosť, vedený iný bežný účet, môže však mať iné depozitné produkty napr. vkladový účet (termínovaný účet), vkladnú knižku alebo sporenie a podobne. Zároveň platí, že klient s účtom zadarmo si nesmie počas jeho využívania zriadiť iný bežný účet v banke na Slovensku. Navyše celková suma platobných operácií pripísaných na účet klienta v priebehu roka nesmie presiahnuť 5 600 eur.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
16 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #banka #cestovanie #lieky #seniori