Seniori, na aké sociálne služby máte nárok?

Ak ste dovŕšili dôchodkový vek, prípadne máte ťažké zdravotné postihnutie alebo ste sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, máte právo na poskytnutie sociálnej služby v zákonom určených zariadeniach.

07.05.2019 15:29
dochodca, opatera, senior, starostlivosť Foto:
V domovoch pre dôchodcov sa o seniorov postarajú.
debata

Zákon o sociálnych službách z vyššie uvedených dôvodov vymedzuje poskytovanie spomínaných služieb v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

1. Zariadenia pre seniorov

Kedysi boli známe ako domovy dôchodcov. Podľa portálu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nemusí fyzická osoba pre prijatie do tohto zariadenia automaticky spĺňať podmienku odkázanosti na pomoc inej osoby či vymedzeného zdravotného postihnutia. Ku klientom zariadení pre seniorov patria ľudia v dôchodkovom veku, ktorí požiadali o uvedenú sociálnu službu z iných vážnych dôvodov. Zákon presne neurčuje, čo sa považuje za vážne dôvody, a preto je na sociálnom pracovníkovi, aby vždy posúdil ich závažnosť. Medzi tieto dôvody zaraďujeme napríklad, ak ste stratili bývanie a v dôsledku vysokého veku je ohrozené vaše zdravie alebo život.

2. Denný stacionár

Denný stacionár nepatrí medzi pobytové zariadenia. V minulosti sa tiež označoval ako domov sociálnych služieb s denným pobytom. V tejto ambulantnej forme sociálnej služby sa poskytujú potrebné služby iba počas dňa. „Ich osobitosťou je možnosť dôslednejšieho a intenzívnejšieho zamerania na osoby s vybraným druhom zdravotného postihnutia (napr. s Alzheimerovou chorobou) pomocou odborníkov s potrebnými vedomosťami, znalosťami a zručnosťami,“ vysvetľuje ministerstvo na stránke www.employment.gov.sk.

3. Opatrovateľská služba

V zariadení opatrovateľskej služby sa podľa zákona o sociálnych službách poskytuje pomoc na určitý čas. Podmienkou je dosiahnutie plnoletosti a odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. V tomto zariadení sa tiež poskytuje sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie. Okrem toho sa zabezpečujú pre prijímateľa sociálnej služby upratovanie, pranie, žehlenie, ale i údržba bielizne a šiat. Odkázanosť osoby, ktorá požaduje opatrovateľskú službu, posudzuje lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. „Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít. Rozsah pomoci v týchto oblastiach stanovuje v hodinách,“ vysvetľuje na stránke Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

4. Prepravná služba

Prepravnú službu môžu na obmedzený čas využívať aj osoby, ktoré majú problémy s orientáciou a mobilitou. Poskytuje sa preto osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu. Na to, aby ste mohli využiť túto službu, je potrebné preukázať zdravotný stav potvrdením príslušného lekára. Ako vysvetľuje ministerstvo, odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje len posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. K sociálnym službám zaraďujeme tiež sprievodcovskú, predčítateľskú, tlmočnícku službu alebo požičiavanie zdravotných pomôcok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #sociálne služby #domov dôchodcov #denný stacionár #zariadenie pre seniorov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy