Ako si dať pozor na pochybné predajné akcie

Telefonické lákanie na predajnú akciu sa môže stať pre niektorých seniorov nočnou morou. Namiesto sľúbeného tovaru a služby si totiž z takéhoto „podujatia“ môžu odniesť pochybnú kúpnu, alebo nebodaj spotrebiteľskú úverovú zmluvu.

13.07.2019 06:00
seniori Foto:
Každý spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich dní.

Zákon chráni slabšiu stranu, spotrebiteľa

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje v tejto súvislosti na niektorých obchodníkov, ktorí sa snažia obchádzať zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a to tým, že telefonicky presviedčajú spotrebiteľov na účasti na rôznych akciách. Opatrnosti nie je ani v tomto prípade nikdy dosť.

Podľa hovorkyne Slovenskej obchodnej inšpekcie Ing. Danuše Krkošovej priznáva zákon v prípade zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, teda napríklad na nejakej akcii o zdraví, wellnese a podobne, osobitnú právnu ochranu. „Táto osobitná právna ochrana spočíva v zákaze požadovať alebo prijímať od spotrebiteľa plnenie predstavujúce cenu za ponúkaný tovar alebo službu počas predajnej akcie alebo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,“ vysvetľuje pre Pravdu Krkošová. Na poskytovanie takéhoto plnenia nesmie predávajúci spotrebiteľa ani nabádať.

Overte si, či ide o ohlásenú akciu

Ochrana spotrebiteľa tiež spočíva v zákaze oddeľovania spotrebiteľa od ostatných účastníkov počas predajnej akcie. Predávajúci nesmie spotrebiteľa vystavovať ani ďalším okolnostiam alebo konaniu, ktoré by mohlo mať za následok jeho neprimerané rozhodnutie o kúpe tovaru alebo služby. Obchodník rovnako nemôže odoprieť spotrebiteľovi dopravu z dôvodu, že neurobil rozhodnutie o kúpe ponúkaného tovaru alebo služby v prípade, ak je doprava na miesto konania súčasťou predajnej akcie.

„Každú predajnú akciu je jej organizátor alebo predávajúci povinný oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI) najmenej 20 dní pred jej konaním. SOI následne zverejní oznámenie o predajnej akcii na svojom webovom sídle najneskôr do 5 dní pred konaním predajnej akcie. Ak spotrebiteľ nenájde oznam o uskutočnení predajnej akcie, pôjde pravdepodobne o neohlásenú predajnú akciu,“ zdôrazňuje hovorkyňa.

Nezabudnite, máte právo odstúpiť od zmluvy

Každý spotrebiteľ by mal pred účasťou na spomínaných akciách zvážiť, či si na predajnej akcii niečo plánuje zakúpiť a rovnako či dokáže ponúkaný výrobok alebo službu uhradiť jednorazovo, prípadne formou splátok. I napriek tomu viacerí spotrebitelia nedokážu niekedy odolať vábivým ponukám, a tak na spomínanom podujatí uzatvoria zmluvu na kúpu tovaru alebo poskytnutie služby. Od tejto zmluvy má však každý spotrebiteľ právo odstúpiť bez udania dôvodu do štrnástich dní. Táto lehota sa počíta odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, alebo poskytovanie služieb, alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. „Ak predávajúci spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy informoval až dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy sa môže predĺžiť, a to až na dvanásť mesiacov a 14 dní,“ prízvukuje Ing. Danuša Krkošová.

Pozornosť zvýšte aj pri spotrebiteľských úveroch

Zákon poskytuje osobitnú právnu ochranu aj pri uzatvorení nevýhodných zmlúv uzatvorených počas samotnej predajnej akcie, vrátane zmluvy od nej závislej. Najčastejšie je takýmto právnym úkonom zmluva o poskytovaní spotrebiteľského úveru. V danom prípade teda zmluva z právneho hľadiska vôbec nevznikne, a to ak organizátor alebo predávajúci neoznámi SOI uskutočnenie predajnej akcie najneskôr do 20 dní pred jej konaním, alebo ak ústredný inšpektorát písomné oznámenie o konaní akcie nezverejní.

„Zmluva sa tiež nepovažuje za uzavretú, ak organizátor alebo predávajúci uskutoční predajnú akciu v rozpore s písomným oznámením a jeho náležitosťami, ktoré poskytol SOI, alebo predmetom takejto akcie je predaj tovaru alebo poskytnutie služby v rozpore s pozvánkou na predajnú akciu, doručenú spotrebiteľovi, vrátane ceny tovaru alebo služby,“ uzatvára pre Pravdu hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #Šmejdi #ochrana spotrebiteľa #predajné akcie