Na východnom Slovensku pomáhajú obetiam vojny

31.07.2019 12:00

Na pomoc seniorom rómskeho pôvodu, ktorí prežili hrôzy druhej svetovej vojny sa podujala nezisková organizácia ETP Slovensko.

Ľuďom narodeným najneskôr do 8. mája 1945 za aktívnej podpory berlínskej Nadácie Pamäť, zodpovednosť a budúcnosť uľahčujú útrapy spojené s pokrivkávajúcou zdravotnou a sociálnou situáciou.

Starším zabezpečia aj zdravotnú starostlivosť

Hlavným cieľom projektu s názvom Sociálna inklúzia preživších Rómov prostredníctvom poskytovania doplnkových sociálnych služieb je poskytovanie pomoci starším Rómom seniorom v podobe doplnkovej sociálnej asistencie a zdravotnej pomoci nad rámec zdravotnej starostlivosti garantovanej štátom. „Vďaka tomu sa má vytvoriť priestor pre spoločné aktivity seniorov s deťmi a mládežou z obcí, v ktorých sa projekt realizuje v spolupráci s miestnymi školami, komunitným centrom alebo inej inštitúcie, ktorá poskytuje služby v sociálnej oblasti alebo vzdelávaní,“ hovorí pre Pravdu koordinátorka projektu Ľudmila Stašáková.

V praxi tak spomínaná nezisková organizácia pomáha seniorom pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, Medzinárodného dňa detí, Mesiaca úcty k starším a ďalších. Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú teda starší Rómovia, ktorí sa narodili najneskôr 8. mája 1945 a priamo alebo nepriamo zažili prenasledovanie nacistickým režimom a v súčasnosti žijú v chudobe.

Rómskym seniorom zabezpečujú paplóny i lieky

Projekt sa realizuje v trinástich obciach a mestách východného Slovenska na základe zmluvy o spolupráci s jednotlivými samosprávami. Na začiatku bolo do projektu zapojených viac ako 160 klientov, v súčasnosti je v projekte 147 klientov. V teréne sa realizuje prostredníctvom lokálnych terénnych pracovníkov, ktorými sú externí spolupracovníci na základe odporúčania danej samosprávy a za účasti zamestnancov ETP v komunitných centrách ETP Slovensko.

„Všetkým klientom bola doručená materiálna pomoc vo forme paplónov, prikrývok, hygienických balíčkov, zdravotnej obuvi a v oprávnených prípadoch aj preplácanie takých zdravotných pomôcok, ktoré nehradí poisťovňa. Dôležitou súčasťou projektu sú zdravotné intervencie lokálnych terénnych pracovníkov, ktorí klientov navštevujú minimálne dvakrát do mesiaca. Monitorujú ich zdravotný stav, poskytujú im pomoc a podporu,“ uvádza Ľudmila Stašáková, podľa ktorej sa pri realizácii projektu stretli len s pozitívnymi reakciami. „Klienti veľmi oceňujú materiálnu pomoc, no aj záujem o ich život, návštevy terénnych pracovníkov ako aj miestnej mládeže, ktorá im vyrába darčeky pri rôznych príležitostiach, ako sú Deň Rómov, Vianoce, Mesiac úcty k starším,“ dodáva.

Do projektu sa zapájajú aj deti

Ďalšou dôležitou cieľovou skupinou projektu sú podľa koordinátorky aktivít na školách a v komunitných centrách Veroniky Poklembovej deti a mládež z komunitných centier a žiaci škôl v týchto lokalitách. Pre starších klientov spoluvytvárajú program a zúčastňujú sa na aktivitách, pripravujú pre nich darčeky a rôzne vystúpenia.

„Počas uplynulého školského roka sa uskutočnili tvorivé workshopy a aktivity za účasti starkých klientov v školách a komunitných centrách vo väčšine zapojených lokalít. Ďalšie pripravujeme na jeseň. V rámci programu sme napríklad v spolupráci s režisérom Viliamom Bendíkom premietali na školách aj film Kroky na hrane o príbehu Vrbu a Wetzlera. Na niektorých workshopoch sa zúčastnil aj pán režisér osobne,“ vysvetľuje pre Pravdu Veronika Poklembová.

ETP Slovensko v minulosti tiež realizovalo projekty financované Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktoré boli zamerané na túto cieľovú skupinu. Humanitárnu a sociálnu pomoc poskytla viac ako šiestim tisícom klientom zo stredného a východného Slovenska.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Rómovia #2. svetová vojna
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku