Deti pomáhajú seniorom kresliť žehličkou

Do boja proti sociálnej izolácii seniorov vyrazilo občianske združenie Luna nevšedným projektom. V rámci medzigeneračnej arteterapie sa snaží spájať ľudí v staršom veku a deti pri netradičných úlohách, akými sú napríklad maľovanie za pomoci žehličky, modelovanie z hliny či plstenie vlny.

01.09.2019 06:00
samotár, samota, senior Foto:
Arteterapia pomáha seniorom prispôsobovať sa novej životnej situácii, poklesu fyzických síl, strate zdravia, pocitu nepotrebnosti a neužitočnosti.
debata

Deti liečia starších umením

Seniori patria k ohrozenej skupine ľudí. Trápi ich osamelosť, nedostatok sociálneho kontaktu a často sa pasujú aj s hľadaním nového životného cieľa. Pomáhať im má netradičný spôsob terapie, ktorý v sebe spája umenie, tvorivosť a najmä dve vekovo rozdielne skupiny, detí a seniorov.

„Arteterapia pomáha seniorom prispôsobovať sa novej životnej situácii, poklesu fyzických síl, strate zdravia, pocitu nepotrebnosti a neužitočnosti. Snaží sa aktivovať ich vitalitu, flexibilitu a stimulovať ich kreativitu,“ hovorí pre Pravdu psychologička a odborný garant projektu Medzigeneračná arteterapia PhDr. Lívia Matulová Osvaldová, CSc. Terapia umeleckým vyjadrením sa využíva u starších ľudí aj pri cvičení krátkodobej pamäti a osvedčila sa aj ako skvelá pomôcka rehabilitácie jemnej motoriky.

Aby sa neuzatvárali do seba

Zámerom spomínaného druhu liečby je spojiť pri tvorivej činnosti dve skupiny ľudí. Deti v tomto procese majú za úlohu seniorov rozveseliť, odpútať ich pozornosť od starostí a negatívnych myšlienok. „Aj pre deti prinesie kontakt so seniormi benefity. Seniori okrem skúseností a spomienok z minulosti prinesú do tvorby pokoj, trpezlivosť. Deti majú viac možností kreatívnej a umeleckej činnosti ako seniori, či už v škole alebo na krúžkoch. Seniori majú záujem o všetky aktivity, ktoré im napomáhajú v tom, aby sa neuzatvárali do seba a nepodliehali pocitu osamotenia a neužitočnosti,“ rozpráva Lívia Matulová Osvaldová.

Ako funguje arteterapia

Arteterapia je druh alternatívnej psychoterapie a kreatívny proces, výtvarný, literárny, dramatický a hudobný. Medzi hlavné ciele arteterapie patria individuálne a sociálne ciele. Individuálne pomáhajú uvoľneniu, lepšiemu sebaprežívaniu a sebavnímaniu, rozvoju osobnosti a fantázie. Sociálne ciele smerujú k prijatiu a uznaniu druhých ľudí, napomáhajú lepšej komunikácii a k nadväzovaniu kontaktov.

„Vzhľadom k tomu, že sme projekt poňali medzigeneračne, zapojené sú doň aj deti základných škôl. Zámerom je, aby starší, najmä osamelí ľudia, boli obklopení mladými," opisuje psychologička. Počas pravidelných stretnutí, tvorivých workshopov s dvojtýždňovou periodicitou, sa účastníci pod vedením lektoriek venujú umeleckej tvorbe. Každý workshop je venovaný konkrétnej tvorivej a umeleckej aktivite. "Napríklad maľbe na sklo, reflexii umeleckého diela, encaustike, čiže maľovaniu žehličkou, modelovaniu z hliny, kolážam, plsteniu vlny a ďalším. Nejde však len o samotnú tvorbu, ale aj o sebavyjadrenie, vzájomnú komunikáciu a inšpiráciu medzi seniormi a deťmi.“

Pripravujú sa na ďalší ročník, už v septembri

Klub Luna zastrešuje dve občianske združenia, a to Klub Luna Senior Friendly a Kreatívny Klub Luna, ktoré sa dlhodobo venujú medzigeneračnej spolupráci so zameraním na seniorov a znevýhodnené skupiny. Nakoľko mnohé kreatívne aktivity, ktoré sa v klube realizujú už päť rokov a majú prvky arteterapie, rozhodli sa v občianskom združení nadobudnuté skúsenosti pretransformovať do samostatného, systematickejšieho a dlhodobejšieho projektu.

Projekt Medzigeneračnej arteterapie sa realizoval s podporou Ministerstva kultúry SR prvý raz v roku 2017, v septembri tohto roka sa začne jeho druhý ročník.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #osamelosť #maľovanie #arteterapia