Ako sú seniori ohrození korupciou?

Podľa Transparency International Slovensko za ostatné tri roky zaplatil každý šiesty senior úplatok vo verejných službách. Oproti pracujúcim ide o viac ako dve tretiny častejšiu mieru úplatkárstva.

22.09.2019 06:00
úplatok, prednáška, Transparency International... Foto:
Prednášky o ochrane seniorov pred korupciou sa stretávajú s odozvou starších ľudí. Učia sa tak rozoznávať nástrahy, ktoré súvisia s úplatkárstvom v spoločnosti.
debata

Spomenutá organizácia sa ochrane starších ľudí pred korupciou a falošnými správami venuje v pripravovanej jesennej prednáške. Viac o úplatkarstve a nástrahách číhajúcich v tejto súvislosti na ľudí vo vyššom veku prezradil pre Pravdu finančný manažér Transparency International Slovensko Róbert Pakan.

Prečo je v súčasnosti potrebné venovať sa téme korupcie, fake news či hoaxov u seniorov?

Seniori a seniorky patria k najzraniteľnejším skupinám v našej spoločnosti. Zlé sociálne postavenie, zdravotný stav, medzigeneračné vylúčenie sú len niektoré spoločenské javy, ktoré sa nám ukazujú ako tie najvypuklejšie. Dôsledkom čoho sú obeťami rôznych trestných činov, spôsobených práve tým, že je zneužité ich zraniteľné postavenie. Sú obeťami manipulácií, korupcie a podvodov, či už ide o ich financie, majetok, zdravie, ale aj etické a morálne postoje.

Ak sa na to pozrieme zo štatistického hľadiska, ako často sa stretávajú s korupciou staršie ročníky?

Za posledné tri roky zaplatil každý šiesty dôchodca úplatok vo verejných službách. Oproti pracujúcim ide o viac ako dve tretiny častejšiu mieru úplatkárstva. Seniori sa najčastejšie stretávali s korupčnými situáciami v zdravotníctve, a to u všeobecných lekárov, na internom a ortopédii. Na druhej strane len štvrtina dôchodcov by korupciu nahlásila. Ukázal to minuloročný prieskum verejnej mienky, ktorý agentúra FOCUS zrealizovala pre Transparency International Slovensko.

S čím v tomto smere najviac súvisí zraniteľnosť seniorov?

Zraniteľnosť seniorov súvisí s ich nedostatočnou informovanosťou, a tiež s nižšou schopnosťou odlišovať fakty od dezinformácií. Len necelá tretina z nich vie o tom, že existuje zákon, ktorý ohlasovateľov korupcie chráni.

Ako súvisí nedostatočná informovanosť so zvýšenou mierou korupcie, ktorá sa dotýka starších ľudí?

Nedávna analýza výskumníkov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zistila, že mediálna gramotnosť seniorov je len polovičná oproti západnej Európe. Práve v najstaršej vekovej skupine je najviac ľudí náchylných podľahnúť komerčným či informačným dezinformáciám. V nedávnej dobe to najlepšie ilustroval dokumentárny film režisérky Silvie Dymákovej Šmejdi. Na druhej strane sú to práve seniori, ktorí môžu byť príkladom verejnej angažovanosti mladším. Až tri štvrtiny dôchodcov chodia voliť, čo platí len o polovici ostatných občanov. O to dôležitejšie je však venovať sa ich vzdelávaniu a informovaniu.

Čo všetko teda môžeme rozumieť pod falošnými správami?

Hoax je nepravdivá správa, ktorej cieľom je zvýhodniť nejakú stranu. Spolu s fake news sú to informácie, ktoré nemožno overiť, prípadne sú rovno nesprávne. Ich cieľom je recipienta alebo recipientku manipulovať a vyvolávať v ňom/nej silné emócie ako zdesenie, hnev, neprávosť, strach. Manipulátori a teda autori a autorky týchto správ potom môžu podsúvať jednoduché populistické riešenie, často na objednávku niektorej z politických síl.

Aké sú skúsenosti seniorov s úplatkami?

Žiaľ až príliš často sú seniori a najmä seniorky vystavení korupčnému správaniu a nechajú sa vtiahnuť do korupčnej špirály. V oblastiach ako je zdravie, alebo sociálne veci sú nútení a nútené takúto praktiku podstúpiť často vo viere, že pomáhajú členom svojej rodiny, alebo blízkym, prípadne sebe. Na našich stretnutiach sa neraz s nami s takýmito trpkými skúsenosťami podelia. Keď ide o zdravie, alebo oblasť sociálnych služieb, sklon nechať sa vtiahnuť do korupčného správania je nižší ako pri iných činnostiach.

Komu môžu seniori ohlásiť korupciu?

Najčastejšie orgánom, ktoré vykonávajú kontrolu alebo dohľad nad činnosťou osoby vo všeobecnosti, a to nadriadeným z rôznych úsekov štátnej správy. V prípade úradníkov vedúcim služobného úradu, nadriadeným orgánom a inšpekčným službám ministerstiev. Korupciu lekárov môžu nahlásiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vedeniu nemocnice, lekárskej komore. Ak ide o policajtov, môžu tak urobiť na inšpekcii ministerstva vnútra. V prípade prokurátorov na generálnej prokuratúre a sudcov na Súde rade SR alebo Ministerstve spravodlivosti SR.

Ako majú postupovať pri ohlasovaní tohto trestného činu?

Je možné podanie trestného oznámenia na ktorúkoľvek prokuratúru alebo ktorékoľvek okresné riaditeľstvo policajného zboru, prípadne obvodné oddelenie. Trestné činy korupcie vyšetruje Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru (NAKA) pod dozorom Úradu špeciálnej prokuratúry SR a prípady prejednáva Špecializovaný trestný súd. Pri podávaní trestného oznámenia sú povinní uvádzať pravdivé a úplné údaje. Z analýzy Transparency International vyplynulo, že za korupčné trestné činy sú najčastejšie odsúdení práve lekári a lekárky.

Spolu s občianskym združením Stále dobrí sa podrobnejšie venujete tejto téme aj v rámci pripravovanej jesennej prednášky. Čo si ešte v rámci nej chystáte pre seniorov?

Cieľom našich seminárov je zvýšiť kompetencie seniorov a senioriek pri odhaľovaní a nahlasovaní korupcie, pri odhaľovaní falošných správ a zvýšenie ich angažovanosti vo veciach verejných. Tak ako seniori a seniorky boli zodpovední a zodpovedné za výchovu svojich detí a vnúčat, je teraz na nás, aby sme im pomohli v dobe, ktorá je plná falošných informácií, pretlaku lží a manipulácii, bezpečne ich previesť a zorientovať sa, aby vedeli zaujať objektívny postoj.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #korupcia #úplatky #Transparency International #verejná služba