Seniori a samovraždy? Všímajme si našich blízkych

Rozhodnutie spáchať samovraždu môže prísť odrazu, ale častejšie je dlhotrvajúcim procesom. Prípady, keď spáchal samovraždu človek, ktorého predtým takéto myšlienky obchádzali, sú ojedinelé.

14.10.2019 13:48
vdova, smútok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Starnutie so sebou prináša nielen fyzické zmeny ale aj zmeny rôznych psychických funkcií. Veľká časť týchto zmien je podmienená biologicky, iné sú výsledkom psychosociálnych faktorov a pri samovražednom správaní ide často o dôsledok interakcií medzi nimi.

U starších ľudí sa vyskytuje celkové spomalenie, znížená tolerancia, pocity frustrácie, zhoršuje sa adaptácia na rôzne životné situácie, spomaľujú sa kognitívne kompetencie. Ak sa tieto vlastnosti skombinujú s prežívanou záťažou z osamelosti, straty životného partnera alebo závažného telesného ochorenia, riziko samovraždy je vysoké.

Po strate životného partnera sú najnáročnejšie prvé mesiace, kým odznie šok, postupne dochádza ku spracovaniu situácie a ku prispôsobeniu sa novej realite. Priemerný časový úsek, dôležitý na zvládnutie tejto záťaže a vytvorenie novej identity sú približne dva roky. Pokusy o samovraždu u seniorov sú rizikovejšie ako u mladých ľudí – ak sa starší človek o samovraždu pokúsi raz, je možné, že sa o ňu pokúsi znovu, metódy, ktoré seniori používajú sú taktiež drastickejšie.

Linka dôvery

Liga za duševné zdravie po 13 rokoch opäť spustila Linku dôvery Nezábudka. Ide o bezplatnú, anonymnú, 24-hodinovú linku, kde môže ktokoľvek a kedykoľvek dostať pomoc od profesionálov v prípade psychickej krízy alebo konzultácie akýchkoľvek problémov spojených s duševným zdravím.

Linka poskytuje verejnosti emočnú podporu v psychickej kríze, pomoc pri orientácii v ťažkej životnej situácii, informácie, ktoré môžu pomôcť nájsť východisko a kontakty na odborníkov a zariadenia z oblasti psychiatrie.

Nezábudka – tel. číslo 0800 800 566

So starobou sa spájajú aj takzvané bilančné samovraždy, ktoré sú výsledkom negatívneho hodnotenia vlastnej životnej situácie a straty nádeje pre budúcnosť. Dôležitým faktorom je aj vyšší výskyt depresií, ktoré nebývajú diagnostikované, a preto ani liečené. Spoločenská izolácia je ako hladovanie

Človek je spoločenský tvor, ktorý je od prirodzenosti zvyknutý združovať sa a žiť v spoločnosti s ďalšími ľuďmi. Odborníci tvrdia, že spoločenská izolácia prameniaca z problémov, ktoré pacient prežíva, môže byť rovnakým stresom ako napríklad hladovanie. Seniori sa však môžu uzavrieť a izolovať aj kvôli hendikepom ako sú chronické ochorenia, závraty alebo pre poruchy zmyslov – problémy so sluchom, či zrakom. Pacienti sa môžu kontaktu so spoločnosťou vyhýbať aj v dôsledku nižšej sociálnej zručnosti a vyššej unaviteľnosti, ktoré sprevádzajú starnutie.

Tieto zmeny môžu byť u seniorov sprevádzané úzkosťou, sklonom k pesimizmu a pocitmi celkovej nespokojnosti. Okrem spomenutých faktorov, ktoré seniorov môžu viesť k samovražedným sklonom, sa pridáva aj závislosť na alkohole či liekoch na upokojenie.

Foto: Israel Antiquities Authority
nezabudka 5 pravidiel

Diagnostika závislosti v starobe je zložitejšia, keďže sú redukované sociálne väzby, tolerancia voči návykovým látkam a znížená je aj adaptabilita na rôzne situácie. Alkohol má v zásade len jednorazové účinky eufórie a uvoľňujúci efekt – jeho dlhodobé užívanie naopak vyvoláva depresiu.

Pomoc ľuďom, ktorí trpia samovražednými myšlienkami môžu poskytnúť v podstate nepretržite špecialisti v psychiatrických ambulanciách, nemocniciach či liečebniach, avšak okrem toho je možné využiť aj linku dôvery, ktorá funguje už takmer v každej krajine a Slovensko od júla tohto roku nie je výnimkou. Ak sa trpiaci človek nevie rozhodnúť či prinútiť navštíviť odborníka sám, môžu ho sprevádzať blízki, ktorí mu dodajú odvahu a pomôžu opísať tie ťažkosti, ktoré si sami všimli.

Prostriedky prevencie samovrážd:

  1. Obmedzenie prístupu k metódam a prostriedkom samovraždy – podľa prieskumov je kontrola samovražedných prostriedkov – liekov, zbraní, pesticídov, účinným faktorom, ktorým sa dá znížiť výskyt samovrážd.
  2. Liečba psychických porúch – štúdie o antidepresívach a antipsychotikách potvrdzujú významný antisuicidálny vplyv pri liečbe psychických porúch. Farmakoterapia však nie je jediným liečebným prístupom, rovnako dôležitá je aj psychoterapia.
  3. Zmena mediálneho obrazu samovrážd – všeobecne platí, že masové médiá a spôsob akým opisujú samovraždy napríklad u známych osobností, môžu mať vplyv z hľadiska sociálneho učenia najmä v prípade detí a mladistvých.
  4. Dôležité sú preventívne programy, ktoré zahŕňajú opatrenia znižujúce riziko samovražedného správania. Súčasťou by mal byť aj tréning personálu v primárnej zdravotnej starostlivosti. A kľúčovú úlohu zohráva prevencia na školách – zvyšovanie sebaúcty žiakov, podpora vyjadrovania pocitov, zabránenie šikanovaniu a násiliu v školskom prostredí a dôležitá je tiež komunikácia spojená so vzájomnou dôverou.
  5. Linky dôvery – Ich význam je dôležitý najmä pri riešení krízových situácií v dôsledku životných problémov a kríz.
debata chyba
Viac na túto tému: #prevencia #depresia #seniori #samovraždy