Srdce na dlani: Ocenia najlepšie srdcia dobrovoľníkov

Aj v tomto roku predstaví Prešovské dobrovoľnícke centrum, o. z. najlepších dobrovoľníkov tamojšieho kraja. Už tradične sa im v rámci projektu Krajské srdce na dlani, tentoraz s dodatkom 2019, udelia ocenenia za nezištnú prácu, do ktorej sa zapájajú ľudia naprieč všetkými vekovými kategóriami, seniorov nevynímajúc.

01.11.2019 08:00
senior, dôchodca, starostlivosť, opatera Foto:
Veľká časť seniorov sa zameriava na aktivity smerujúce k udržaniu vlastnej vitality a relaxu.
debata

Odmenou je strata samoty

Dobrovoľníctvo ponúka uplatnenie pre všetkých, ktorí sa rozhodli pomáhať ľuďom vo svojom blízkom okolí. Deti, mladí i starší ľudia sa zapájajú do rôznych činností, a to napríklad ochrany životného prostredia, obnovy pamiatok, kultúry, umenia, knihovníctva či kultúrneho dedičstva. „Významnú skupinu tvoria dobrovoľníci ochotní sa angažovať v oblasti výchovy, osvety a komunitného života vo svojej obci, či v meste a tu prevažujú skôr narodení ľudia,“ hovorí o dobrovoľníctve v Prešovskom kraji predsedníčka spomínaného združenia Juliana Hajduková.

Veľká časť seniorov sa zameriava na aktivity smerujúce k udržaniu vlastnej vitality a relaxu. Ako tvrdí šéfka Prešovského dobrovoľníckeho centra, i napriek všetkým životným komplikáciám je v spoločnosti skupina seniorov, ktorá je empatická a všímavá k svojmu okoliu. „Napriek svojim obmedzeniam sú naklonení vzájomnej pomoci a tešia sa, že sú užitoční. Dobrovoľníctvo pre túto skupinu minimalizuje samotu a maximálne zvyšuje sebavedomie každého seniora. V organizácií, či v skupine sa im dostáva poďakovanie, čo doma často nepočujú,“ vysvetľuje.

Inšpirujú mládež

Seniori dobrovoľníci sa aktívne podieľajú na prevzatí zodpovednosti za svoj vlastný život. Z tohto dôvodu sa usilujú o to, aby nestratili svoj vplyv na život a svet, v ktorom žijú. Svoje skúsenosti odovzdávajú iným v rámci športu, kultúry, sociálnej pomoci a rôznych činností, vďaka ktorým sa cítia dobre.

„Učia iných maľovať, venujú sa výučbe cudzie jazyka, vedú odborné krúžky pre deti a mládež. Niektorí pokračujú v tom, čo robili v zamestnaní a iní zas začali robiť niečo úplne iné. Napríklad, značkovanie turistických chodníkov robia vo veľkej miere práve seniori,“ hovorí Juliana Hajduková, ktorú pred šiestimi rokmi dojal k slzám príbeh seniora Michala Soroku, ktorému hodnotiaca komisia priznala mimoriadne ocenenie za celoživotné angažovanie sa v dobrovoľnom hasičskom zbore v Bardejove. „Ten krásne zrelý senior bol veľmi, veľmi dojatý a vďačný za to, že si jeho prácu všimli. Také prekvapenie nečakal, ako sám priznal. Stretnutia s týmito vzácnymi ľuďmi sú aj pre nás podporou a povzbudením do ďalšej nie vždy ľahkej práce,“ pokračuje.

Oslávia svoj medzinárodný deň

Ocenenia pre najlepších dobrovoľníkov sa udeľujú 5. decembra, čo je Medzinárodný deň dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií. Spomínaným ocenením sa má dosiahnuť zvyšovanie statusu dobrovoľníka na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Uznanie sa dostáva kategóriám jednotlivec, skupina/kolektív, organizácie, koordinátori dobrovoľníkov, ale aj firme, ktorá vytvára podmienky pre zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva (firemné dobrovoľníctvo). Udeľuje sa za jednorazový výnimočný čin, či iný prejav solidarity ako motivácia k službe pre iných.

Čas na prihlásenie do 15. novembra

V roku 2019 Prešovské dobrovoľnícke centrum organizuje už 18. ročník Krajského srdca na dlani 2019, ktoré zároveň patrí k najstarším projektom tohto druhu na Slovensku. „Počas ostatných ročníkov sme predstavili 280 príbehov, ktoré napísali všímaví ľudia a ľudia, ktorí dokážu vidieť v iných, prioritne to dobré. Uznanie sa dostalo 111 hrdinom, pričom ocenenie získalo aj trinásť organizácií, ktoré sa venujú dobrovoľníctvu,“ uzatvára Juliana Hajduková. Podmienkou účasti je to, aby bola dobrovoľnícka činnosť vykonávaná na území Prešovského kraja, pričom nominovaní môžu byť z akéhokoľvek kútu Slovenska.

Návrhy na doručovanie nominácií sa prijímajú do 15. novembra 2019.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dobrovoľníci #samota