Pracujúci penzista má nárok na príspevok na rekreáciu

Rovnako ako bežní zamestnanci, aj pracujúci penzisti majú, ak pracujú vo väčšej firme, nárok na rekreačný príspevok. Štát ale prispieva na dovolenku aj nepracujúcim penzistom. Aké podmienky musia splniť?

, 03.03.2020 10:33
seniori, príroda, jazero, čln, loďka, výlet Foto:
Päťdesiatimi eurami prispieva štát na dovolenku nepracujúcim penzistom, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku.
debata

Ak penzista pracuje vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov, má nárok na príspevok na rekreáciu, ak jeho pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Zamestnávateľ mu zaplatí 55 % oprávnených výdavkov, najviac však 275 eur za kalendárny rok.

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca na:

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na Slovensku,
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na Slovensku,
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia,
 • príspevok na rekreáciu je možné využiť aj na kúpeľnú liečbu v skupine B alebo ak do zariadenia ide zamestnanec ako samoplatca,
 • od januára sú daňovým výdavkom zamestnávateľa aj príspevky na športovú činnosť dieťaťa zamestnancov.

Čo sa považuje za účtovný doklad pre účely príspevkov na rekreáciu?

 • identifikácia poskytovateľa rekreačného pobytu,
 • identifikačné údaje zamestnanca, pre ktorého je doklad vystavený,
 • uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili pobytu,
 • popis poskytnutých služieb,
 • časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu,
 • informácie o cene a dátume úhrady za pobyt,
 • samotné číslo dokladu jeho vystavovateľa.

Kúpeľný pobyt a náklady na rekreáciu

Zamestnanec absolvoval kúpeľný pobyt, pričom prvých 10 dní kúpeľného pobytu bol práceneschopný a ďalších 11 dní čerpal dovolenku. Možno príspevok na rekreáciu počítať z celkových nákladov na kúpeľný pobyt alebo len pomernou časťou nákladov pripadajúcich na obdobie absolvovania dovolenky?

 • Ak je zamestnanec na liečení nariadenom napr. zdravotnou poisťovňou, je viazaný dodržiavať liečebný režim stanovený ošetrujúcim lekárom, nejde o rekreáciu a preto nie je možné využiť príspevok na rekreáciu. V prípade nariadeného liečenia má zamestnanec nárok uplatniť si nezdaniteľnú časť na kúpeľnú liečbu za úhradu, ktorú platil a súvisí s kúpeľnou starostlivosťou. Len v prípade, ak zamestnanec využíva služby kúpeľov s odporúčanými procedúrami lekára v rámci svojej dovolenky, teda ak mu nebola kúpeľná starostlivosť nariadená lekárom alebo nebola schválená zdravotnou poisťovňou, vzniká mu nárok na príspevok na rekreáciu.

Liečebný pobyt dieťaťa sprevádzaného rodičom

Zamestnanec spolu so svojimi deťmi absolvuje liečenie počas letných prázdnin, Deťom zamestnanca liečenie hradí zdravotná poisťovňa, zamestnanec si hradí pobyt sám. Má nárok na príspevok na rekreáciu, ak toto liečenie absolvuje počas pracovného voľna na ošetrovanie člena rodiny (OČR)?

 • Zamestnanec, ktorý je na účely zákona o sociálnom poistení poistencom, je počas trvania OČR povinný dodržiavať účel OČR (osobné a celodenné ošetrovanie chorého dieťaťa), a preto nemožno toto obdobie považovať za obdobie absolvovania rekreácie. Zamestnanec nemá nárok na príspevok na rekreáciu za obdobie počas trvania OČR na dieťa.
Zdroj: Finančná správa

50-eurová zľava na dovolenku

Päťdesiatimi eurami prispieva štát na dovolenku nepracujúcim penzistom, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Pobyty organizuje Jednota dôchodcov na Slovensku, Konfederácia odborových zväzov a Odborový zväz potravinárov.

Ako získať dotovaný pobyt 1. Dôchodcovia nemajú na rekreačné a rekondičné pobyty so štátnou 50-eurovou dotáciou právny nárok.

2. Na týchto pobytoch sa môžu zúčastniť iba poberatelia starobného alebo predčasného starobného, alebo výsluhového dôchodku, ktorí nemajú príjem zo zamestnania či podnikania, alebo inej závislej činnosti.

3. Podmienkou je aj slovenské občianstvo s trvalým pobytom na Slovensku.

4. Nepracujúci senior sa na pobyte môže zúčastniť iba raz za kalendárny rok.

5. Súčasťou dotačného poukazu je aj čestné vyhlásenie účastníkov, že spĺňajú vyššie uvedené skutočnosti.

6. V cene pobytov nie je započítaná daň z ubytovania. Ťažko zdravotne postihnuté osoby mávajú zľavy.

7. Ak by sa dodatočne zistilo, že dôchodca nesplnil kritériá, a aj tak čerpal štátnu dotáciu, bude musieť rozdiel doplatiť.

8. Dôchodcovia zamestnaní na dohodu nemajú nárok na dotáciu.

9. Dotované pobyty môžu využiť aj starobní dôchodcovia, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí a sú odkázaní na cudziu pomoc. Musia však prísť s vlastným sprievodcom a ten si musí zakúpiť pobyt v plnej výške. Štátna dotácia sa na sprievodcu nevzťahuje.

10. Ak sa chce na pobyte zúčastniť manželský pár, kde jeden ešte pracuje a nepoberá dôchodok, tento musí uhradiť plnú výšku pobytu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci penzista #pracujúci penzisti #rekreačný príspevok
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy