Seniori a lieky - čo o nich treba vedieť?

Vysoké percento liekov, ktoré užívate, je pre vás pravdepodobne nevhodné. Čo je to dietetická potravina alebo limit spoluúčasti?

04.03.2020 08:30
senior, dedko, lieky, trápenie, zhrozenie Foto:
Projekt Vek je iba číslo je určený každému seniorovi, ktorý užíva viac liekov, prípadne je citlivejší na liečebné a rovnako aj vedľajšie účinky užívaného lieku.
debata (9)

Vek nie je iba číslo je názov projektu, ktorý pre seniorov pripravila Slovenská lekárnická komora (SLeK). Cieľom je otvoriť diskusiu v spoločnosti o účinnosti a bezpečnosti liečby starších ľudí, poukázať na možnosť aktívnej pomoci lekárnika pri nastavovaní optimálnej liečby seniorov a rovnako tak zvýšiť odbornú spôsobilosť lekárnikov v tejto oblasti.

Projekt je určený každému seniorovi, ktorý užíva viac liekov, prípadne je citlivejší na liečebné a rovnako aj vedľajšie účinky užívaného lieku.

„Výsledky pilotnej štúdie, ktorú sme pred spustením projektu zrealizovali v dvoch zariadeniach sociálnych služieb ukázali, že pacienti v oboch zariadeniach užívali spolu 439 liekov, čo je priemerne deväť liekov na pacienta. Z toho bolo asi 40 % nevhodných liečiv – najčastejšie išlo o lieky na liečbu úzkosti, lieky proti demencii a antipsychotiká. Tieto lieky sú pre starších pacientov menej vhodné najmä pre zvýšené riziko pádov, zhoršenie kognitívnych funkcií (pamäť, rozpoznávanie a iné) alebo zvýšené riziko cievnej mozgovej príhody,“ približuje dôležitosť projektu Miroslava Snopková, viceprezidentka SLeK.

Seniori alebo ich blízki dostanú od lekárnikov v lekárňach zapojených do projektu odpovede nielen na otázky, prečo a akým spôsobom užívať predpísané lieky, ale aj na otázky typu ako starnutie ovplyvňuje účinok liekov, aké riziká ohrozujú obzvlášť starších ľudí či ako postupovať, aby bola liečba u staršieho pacienta bezpečná a aby pomohla. Lekárnici budú pripravení pomôcť dokonca aj pri takých citlivých témach, ako je možný problém s prehĺtaním tabliet u staršieho pacienta či vôbec s vyberaním lieku z obalu.

„Starnutie populácie je prirodzeným vývojom, ktorý okrem iného súvisí aj s dostupnosťou najmodernejších liekov a ich efektívnym využitím. A práve farmaceuti sú tí, ktorí sú zvlášť pre starších pacientov ľahko dostupní a komunikačne pripravení, takže môžu výrazne zlepšiť výsledky, ktoré dosahujeme pomocou farmakoterapie," dodáva prezident SLeK Ondrej Sukeľ. Aktualizovaný zoznam do projektu zapojených lekární bude zverejňovaný na webovej stránke Slovenskej lekárnickej komory www.slek.sk.

Limit spoluúčasti je maximálne 30 eur

Ak sa na poistenca vzťahuje niekoľko limitov spoluúčasti súčasne, uplatní sa limit spoluúčasti výhodnejší pre poistenca. Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky hradenej z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca prekročí v kalendárnom štvrťroku limit spoluúčasti (tzv. ochranný limit) 30 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí sumu, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený.

Limit vo výške 30 eur sa vzťahuje na:

  • poberateľov starobného dôchodku, poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok,
  • poberateľov dôchodku z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, zo Švajčiarska – ak nie je takáto osoba poistená v tomto členskom štáte, nie je poberateľom dôchodku z tretieho štátu,
  • poistenca, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok,
  • poistenca, ktorý je poberateľom predčasného dôchodku a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok.

Čo sa považuje za najlacnejší náhradný liek?

Liek s najnižším doplatkom poistenca prepočítaným na štandardnú dávku liečiva zaradený v zozname kategorizovaných liekov s obsahom rovnakého liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpísaný na lekárskom predpise.

Čo sa považuje za najlacnejšiu dietetickú potravinu?

Dietetická potravina s najnižším doplatkom poistenca prepočítaným na jednotkovú cenu dietetickej potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín v rovnakej podskupine dietetických potravín ako dietetická potravina predpísaná na lekárskom predpise.

Čo sa považuje za najlacnejšiu zdravotnícku pomôcku?

Zdravotnícka pomôcka s najnižším doplatkom poistenca prepočítaným na jednotkovú cenu zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v rovnakej podskupine zdravotníckych pomôcok ako zdravotnícka pomôcka predpísaná na lekárskom poukaze.

Ako poistenec zistí, či ide o najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu dietetickú potravinu, najlacnejšiu zdravotnícku pomôcku?

Tento údaj si môže overiť na doklade z registračnej pokladnice, pretože lekárne sú povinné uvádzať na tomto doklade aj údaj o výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #lieky #doplatky za lieky #najlacnejšie