Koronavírus a seniori: Veľký prehľad opatrení. Ako pomáhajú kraje, mestá či obce

Seniori sú v súčasnej koronavírusovej pandémii najohrozenejšou skupinou obyvateľstva. V záujme chrániť ich pristúpila vláda, úrad verejného zdravotníctva, ale aj obce a mestá k viacerým opatreniam, ktoré im v tejto neľahkej situácii môžu pomôcť.

31.03.2020 06:00
koronavírus, rúško, lekárka, opatrovateľka Foto:
Opatrenia pre seniorov sa prioritne sústreďujú predovšetkým na zariadenia sociálnych služieb
debata

Vymedzený čas v potravinách, donáška obedov, obmedzený pohyb vonku a povinné nosenie rúšok. To sú len niektoré z opatrení, ktoré prijala vláda.

Hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenia, na základe ktorých budú zatvorené denné stacionáre. Ich zamestnanci chodia za klientmi domov Mnohé obce a mestá zriadili pre dôchodcov donáškové služby potravín, liekov či jedla. Premiér Igor Matovič vyzval seniorov, aby požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, aj s rodinnými príslušníkmi. Vláda je pripravená v prípade nutnosti aj prijať zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny ľudí.

Penzisti majú po novom na nákup potravín v obchodoch vyčlenený čas každý deň od 9. do 12. hodiny okrem nedele, kedy budú obchody zatvorené. „Musíme prioritne chrániť ľudí nad 65 rokov,“ povedal Matovič.

„Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Preto prosíme osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady, napríklad za účelom nákupu alebo návštevy zdravotníckeho zariadenia. Rovnako ich vyzývame k tomu, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu verejnou hromadnou dopravou,“ konštatoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Nielen seniori, ale všetci obyvatelia majú zakázané vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest, teda bez rúšok.

V súvislosti s koronavírusom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vyzýva ľudí, najmä seniorov, aby v tomto období prioritne využívali službu erecept a obmedzili návštevy lekárov. „Odporúčame ľuďom, najmä starším, aby v tomto období nechodili, ak to nie je nevyhnutné, k svojim lekárom. Pokiaľ užívajú akékoľvek lieky a potrebujú si ich dať predpísať, môžu zatelefonovať do ambulancie a lekár im vystaví erecept. Vyhnú sa tak kontaktu s ľuďmi v plných čakárňach,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.

Elektronické zdravotníctvo má v súčasnosti kľúčový význam pri ochrane pacienta pred infekčným ochorením aj podľa viceprezidentky Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva MUDr. Michaely Macháčovej. „A to tak, že pacient z pohodlia domova zavolá svojmu lekárovi, ktorý chronické lieky odporučil a ten ich elektronicky odošle. Pacient si ich môže v ktorejkoľvek lekárni následne vybrať. Systém ezdravie napomáha v prevencii a nezaťažuje chronických pacientov a seniorov zbytočnou ,turistikou' po ambulanciách,“ dodala Macháčová.

Čo by mali robiť seniori

 • Sociálne zariadenia musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia.
 • V zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť, bude vyhlásený núdzový stav.
 • Dočasné uzavretie činnosti denných stacionárov.
 • Špeciálne otváracie hodiny v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov: od 9. do 12. hodiny.
 • Seniori majú hromadnú dopravu – mestskú aj verejnú – využívať iba v nevyhnutných prípadoch.
 • Seniori nad 65 rokov by mali vychádzať z domu len v nevyhnutných prípadoch.
 • Obce a mestá majú zriadiť telefónne linky na donášku nákupov, jedla a ďalšej pomoci.

Ako seniorom pomáhajú kraje, mestá či obce

Prešovský samosprávny kraj

 • opatrenia pre seniorov sa prioritne sústreďujú predovšetkým na zariadenia sociálnych služieb (ZSS) , ktoré sú v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a súvisia nateraz s poskytovaním celoročnej formy sociálnej služby.
 • donáška jedla, opatrovateľské služby sú kompetenciou miestnych samospráv.
 • zatvorili ambulantnú a týždennú formu sociálnej služby.
 • kraj pripravuje novú platformu, kde bude zastrešovať dobrovoľnícke aktivity spojené so službami pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. Združovať tu chce všetky neziskové organizácie, občianske združenia a iniciatívy, charitatívne organizácie, mestá, obce, ktoré sa zaregistrujú. Súčasťou platformy by malo byť aj call centrum, samostný web, kde ľudia nájdu informácie * kto a aké služby poskytuje v jeho okrese pre seniorov (nákupy, venčenie psov, vybavenie pošty, vybratie liekov…)

Košický samosprávny kraj

 • kraj zakázal návštevy v krajských sociálnych zariadeniach, v ktorých sa staráme o dôchodcov. Zároveň vydal zákaz poskytovania ambulantných a týždenných sociálnych služieb. Každé zariadenie má vypracovaný krízový plán pre prípad, ak by napríklad došlo k výpadku pracovnej sily alebo bola potvrdená nákaza u zamestnanca.
 • pracuje na zriadení infolinky, ktorá bude slúžiť aj seniorom. Infolinka by mala začať fungovať ešte tento týždeň. Úrad KSK bude prostredníctvom nej poskytovať informácie o koronavíruse.
 • distribuuje ochranné rúška klientom v krajských sociálnych zariadeniach. Distribuovať ich bude aj neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj

 • seniori sú v súčasnej situácii obzvlášť zraniteľnou skupinou a preto im venuje osobitnú pozornosť. Nielenže sú najviac ohrození koronavírusom, ale kvôli celoštátnym prísnym opatreniam sa ocitajú aj v sociálnej izolácii. Preto hľadá čo najviac možností ako im pomôcť.
 • spustí je projekt s názvom „Pomôžme si“, ktorý myslí aj na seniorov.

Nitriansky samosprávny kraj

 • urobili predovšetkým opatrenia orientované na komfort prijímateľov sociálnych služieb. Celkovo majú zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK prijaté mimoriadne opatrenia na úseku hygieny, dezinfekcie, sterilizácie. Napríklad pri vstupe do budovy a z budovy, pri vstupe do výťahov, sú umiestnené bezoplachové dezinfekcie na ruky. Na chodbách v nočných hodinách sú používané germicídne žiariče. Denne sa klientom meria telesná teplota. V tejto mimoriadnej situácii sa im vychádza v ústrety tiež možnosťou donášky jedla na izbu, ak o požiadajú, aby sa cítili bezpečne. Do jedálne chodia tí prijímatelia sociálnych služieb, ktorí majú záujem sa stravovať v jedálni. Klientom sa umožňuje dohlásenie celodenného stravovania. V súčasnej dobe je to však napríklad pridanie viac ovocia a zeleniny do jedálneho lístka. Zamestnanci zabezpečujú pre klientov potrebné nákupy, kontakt s poštou, úradmi, je zabezpečená donáška dennej tlače.
 • prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť využívať služby psychológa * venuje sa prevažne tým, ktorí ťažšie znášajú nemožnosť osobného kontaktu s príbuznými. Chodí individuálne za obyvateľmi zariadení do ich obytných jednotiek s cieľom upokojenia situácie zo straty momentálneho kontaktu s blízkymi.
 • klientom sa rozdávajú ochranné rúška, ktoré ušili zamestnanci zariadení sociálnych služieb spolu s klientmi v rámci sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností
 • všetkých 24 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK poskytuje zdravotnú starostlivosť.

Trnavský samosprávny kraj

 • poskytovanie sociálnych služieb dennou a týždennou formou je prerušené.

Banskobystrický samosprávny kraj

 • kraj hľadá dobrovoľníkov na koordináciu pomoci ľuďom, ktorým do života zasiahli preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19.

Žilinský samosprávny kraj

 • vznikli infolinky ku koronavírusu, ktoré budú prevádzkovať dobrovoľníci * medici od 8. do 22. hodiny. Telefónne čísla: 0915 396 428, 0915 396 561, 0915 396 901

Trenčiansky samosprávny kraj

 • ambulantná forma sociálnych služieb je pozastavená.

Mestská časť Bratislava-Petržalka

 • zabezpečuje denne výdaj obedov pre seniorov z Petržalky odkázaných na pomoc iných prostredníctvom Strediska sociálnych služieb. Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu bude mestská časť po novom zabezpečovať donášku obedov do domácností aj pre seniorov odoberajúcich obedy vo výdajniach v snahe nevystavovať seniorov riziku nákazy. K dispozícií budu štyria šoféri roznášajúci obedy seniorom priamo domov.
 • pre osamelých seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov zriadila mestská časť aj krízovú linku 0947 487 498, ktorá funguje v čase od 8. do 16. h. Prostredníctvom tejto linky môžu ľudia, ktorým nemá kto pomôcť, požiadať o nákup potravín, drogérie, liekov a ďalších vecí základnej potreby, a zabezpečí donášku tovaru.
 • mestská časť spustila informačnú kampaň „Dobrí susedia si pomáhajú“, ktorej cieľom je pomáhať najmä osamelým seniorom. V rámci kampane vytvorila skupinu na sociálnej sieti s rovnomenným názvom, ktorej snahou je združiť aktívnych Petržalčanov ochotných pomáhať tejto najzraniteľnejšej skupine obyvateľov. I
 • opatrovateľskú službu zabezpečujú dve zariadenia opatrovateľskej služby na Vavilovovej a Mlynarovičovej ulici spadajúce pod Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

Mestská časť Bratislava * Ružinov

 • pripravuje infolinku, ktorá bude slúžiť výlučne seniorom, rozbieha dobrovoľnícke aktivity, tie budú orientované prioritne na pomoc tejto skupine. Ostatné služby fungujú s minimálnymi zmenami, rozdiel je ale napríklad v tom, že tí, ktorí sa chodili stravovať do jedálne, si teraz jedlo vyzdvihujú.

Mesto Bratislava

 • v rámci preventívnych a krízových opatrení realizuje viacero aktivít na pomoc všetkým obyvateľkám a obyvateľom Bratislavy, vrátane starších obyvateľov a ľudí so zhoršeným zdravotným stavom. S cieľom podporiť osamelých seniorov zriadilo hlavné mesto telefonickú Senior Linku (0800 24 2000), ktorá je dostupná v pracovné dni v čase od 8. do 17. h. Na túto linku sa môžu seniori obrátiť ak majú otázky alebo potrebujú spoluprácu pri zabezpečení základných životných potrieb. Okrem hlavného mesta podobné infolinky zriaďujú aj mestské časti.
 • podporu osamelým seniorom ponúka mestská Senior linka (0800 24 2000), mestská polícia, ale aj sociálne oddelenia všetkých sedemnástich mestských častí.
 • mesto pripravilo tiež informačnú kampaň zameranú na najzraniteľnejšiu skupinu svojich obyvateľov žijúcich vo svojich domácnostiach. Vytvorilo informačný leták k prevencii šírenia koronavírusu určený špeciálne pre seniorov. Tento leták bol odoslaný do zariadení pre seniorov, domácností seniorov, mestských častí, či organizáciám venujúcich sa aktivitám pre seniorov. Ďalej seniorov o možných riešeniach ich životných situácií a spôsoboch ako sa chrániť a ako si zabezpečiť základné životné potreby informovali cez relácie TV Bratislavy, ale aj prostredníctvom viacerých novín a špeciálne zriadenej Senior linky. Pre prípad krízy má pripravený rozvoz potravinových balíčkov, či iné krízové opatrenia.

Mestský úrad v Žiline

 • mesto aktuálne pripravuje databázu dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní v prípade potreby pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Samospráva podľa záujmu pripraví možnosti vzájomnej pomoci pre seniorov, sociálne slabšie rodiny či rodiny v karanténe, ktoré potrebujú pomôcť s donáškou nákupov, jedla, nákupom drogérie, liekov či inými činnosťami, napríklad s venčením psa. Ľudia, ktorí majú záujem pomôcť, sa môžu prihlasovať online na stránke: koronavirus.zi­lina.sk/chcem-pomoct. Mesto zriadilo infolinku 0908 304 916, ktorá funguje počas pracovných dní v čase od 7. do 19. h, na ktorej poskytuje informácie o preventívnych opatreniach.
 • mesto otvorí krízové centrum podpory, ktoré bude pomáhať seniorom a riešiť ich konkrétne požiadavky. Zároveň spúšťa osobitnú informačnú kampaň zameranú na seniorov alebo osamelé osoby, ktorí potrebujú pomoc s nákupmi, vybavením dôležitých záležitosti na úradoch a podobne. Podľa potrieb im zabezpečí dobrovoľníka z dostupnej databázy kontaktov.

Štrba

 • prostredníctvom obecného rozhlasu, webovej stránky obce a teletextu obecnej televízie priebežne informuje občanov o aktuálnej situácii. Starosta obce zaslal všetkým obyvateľom obce list, ktorým ich vyzval na dodržiavanie všetkých nariadených opatrení a aby sa správali zodpovedne.
 • zabezpečili šitie ochranných rúšok krajčírmi, pôsobiacimi v obci alebo v blízkom okolí, ktoré boli distribuované všetkým dôchodcom nad 62 rokov.
 • obec zabezpečuje donášku obedov, nákupov a výber liekov v lekárni pre občanov odkázaných na túto pomoc, predovšetkým seniorov.

Banská Bystrica

 • zabezpečuje stravovanie formou rozvozu obedov do domácností.
 • zabezpečuje opatrovateľskú službu v domácnostiach seniorov a službu SOS senior určenú na monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci. V naliehavých prípadoch zabezpečia prepravnú službu sociálnym taxíkom, predovšetkým do zdravotníckych zariadení.
 • osamelým seniorom roznáša rúška, potraviny i lieky.
 • zriadili Krízové call centrum a kontakty osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/4330 777. Od 15. marca slúžia tieto kontakty na zber podnetov, ktoré prichádzajú od Banskobystričanov na pomoc osamelým seniorom a imobilným ľuďom (65 r. a viac, slabí, imobilní, osamelí a odkázaní na pomoc druhých).

Prešov

 • pomáha najzraniteľnejším skupinám obyvateľov aj s nákupom potravín a liekov, zabezpečením rúšok či dovozom obedov. Obedy je možné objednať si deň vopred, alebo najneskôr v ten istý deň do 7.30 h na tel. č.: 0948 661 668, 0903 558 937. Zá­roveň môžete využiť aj nevyhnutnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť (ADOS), ktorú si možno dohodnúť na tel. č.: 0948 665 662.
 • obmedzuje domácu opatrovateľskú službu. Opatrovateľky roznášajú len potraviny, lieky a drogériu k dverám na požiadanie prijímateľa a nevstupujú do bytov alebo domov.
 • v prípade otázok týkajúcich sa epidémie koronavírusu, môžu Prešovčania kontaktovať call centrum Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove na čísle 0911 908 823 (nepretržite), alebo regionálnu epidemiologičku Mgr. Liškovú na tel. čísle: 0910 752 010.

Trenčín

 • v meste je zatiaľ naďalej poskytovaná terénna opatrovateľská služba. Rozvoz stravy obyvateľom prostredníctvom sociálnych služieb je pozastavený.
 • v ?mestských pobytových zariadeniach pre seniorov sú vytvorené izolačné miestnosti, častejšej dezinfikujú postele, zvončeky, kľučky dverí, stoly,?stoličky a?všetky povrchy, ktorých sa klienti dotýkajú.
 • mesto zriadilo telefónne linky. Určené sú aj pre osamelých seniorov. V čase najväčšej núdze môžu zatelefonovať a ?požiadať o?pomoc s ?nákupom potravín, drogérie alebo zabezpečením liekov. Je dôležité, by si vopred premysleli, čo budú potrebovať nakúpiť na niekoľko dní. Telefónne čísla: 0903 113? 047, 0903 608 ?322 sú k ?dispozícii v pracovných dňoch od 8. do 11. h.
 • do schránok distribuujú letáky so správami o tom, ako dočasne funguje mestský úrad, mestská hromadná doprava, parkovanie…

Sliač

 • Mestské kultúrne stredisko sa zmenilo na malú prevádzku na šitie ochranných rúšok najmä pre seniorov.
 • mesto zriadilo pre svojich najstarších obyvateľov aj telefónne linky, na ktorých môžu požiadať o pomoc vo forme zabezpečenia nákupov a výberu liekov.

Partizánske

 • seniorom pomáhajú s nákupmi, vyzdvihnutím liekov či distribúciou rúšok.
 • o pomoc môžu obyvatelia požiadať telefonicky sekretariát primátora na telefónnom čísle 038/53 63 052 každý pracovný deň v čase od 9.do 12. h alebo veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Partizánske Dušana Vereša na telefónnom čísle 0903 484 233.
 • samospráva zabezpečuje i distribúciu rúšok pre miestnych seniorov nad 65 rokov.

Trnava

 • spustila na svojej webstránke službu Covid.chat, ktorá má za cieľ sprístupniť dôležité informácie ohľadom nového koronavírusu a zároveň odľahčiť krízové linky. Chatbot dokáže automaticky odpovedať až na 80 percent opakujúcich sa otázok. Odbremení sa tým personál krízových liniek.
Zdroj: samosprávne kraje, mestá, SITA, TASR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #mestá a obce #pomoc seniorom #koronavírus