Takto žijú ťažko chorí seniori počas korony

Premýšľali ste niekedy nad osudom starých ľudí, ktorých trápia vážne zdravotné obmedzenia? V čase, keď aj Slovensko sužuje ochorenie COVID-19 to nemajú ľahké ani spomínaní seniori, ale aj ich príbuzní či personál, ktorý sa o nich stará. Na to, ako to vyzerá v praxi sme sa pozreli do Ošetrovateľského centra a Slnečného domu v Humennom.

17.10.2020 06:00
opatrovateľka, dôchodca, nemocnica, domov,... Foto:
Ochorenie a očakávanie smrti sú pre seniorov každodennou realitou.
4

V rozhovore pre Pravdu nám viac o tamojšej situácii prezradila generálna manažérka komplexu zariadení a služieb PhDr. Zuzana Fabiánová, MBA.

Poďme od začiatku. Na vysvetlenie, akí klienti tvoria osadenstvo Ošetrovateľského centra a Slnečného domu v Humennom.

V našich lôžkových zariadeniach ošetrujeme predovšetkým seniorov vo vysokom veku, s najťažším stupňom odkázanosti, s mnohými chronickými ochoreniami súčasne. Ošetrujeme napríklad aj pacientov vo vigilnej kóme, či v pokročilom štádiu onkologického ochorenia alebo s ťažkou demenciou. Charakteristické je vysoké riziko pokračujúceho zhoršenia zdravotného stavu vzhľadom na vek, prítomné ochorenia a bezvládnosť. Ku každej infekcii musíme pristupovať s plnou vážnosťou, pretože môže mať nenápadný, ale rýchly a devastačný priebeh.

Aké opatrenia sa realizovali počas prvej vlny koronavírusu?

Už s prvými informáciami o novom Covide nám zasvietili pomyselné kontrolky a zariadenia, v ktorých ošetrujeme takmer stovku bezvládnych seniorov, začali intenzívne pripravovať opatrenia. Bola to fáza veľkých obáv. Nikto netušil, do akej miery sú naši klienti v ohrození. S veľkými obavami sme vnímali informácie zo zahraničia, napríklad aj to, že prudké šírenie vírusu spôsobilo, že v niektorých domovoch zostali seniori bez pomoci a dokonca tam boli ponechaní mŕtvi v posteliach, pretože personál ochorel alebo zutekal. My sme takýto scenár samozrejme nechceli. Našťastie, hrozby boli pomenované a bol aj čas na prípravu. Zhodli sme sa, že je na mieste rešpektovať názory skutočných odborníkov a podľa ich odporúčaní prispieť vlastným dielom k zvládnutiu situácie.

Ako to vyzeralo v praxi?

Na základe aktívneho skríningu sme zabezpečili, aby do zariadení nevstupovali osoby, ktoré sú podozrivými alebo potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19, ďalej osoby s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, tiež osoby, ktoré boli v kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou alebo tie, ktoré boli v kontakte s podozrivými a potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19. Zákaz vstupu mali tiež a stále majú osoby s prejavmi respiračného ochorenia.

Platí to aj pre zamestnancov, ktorí predstavujú potenciálne veľké riziko prenosu ochorenia. Kontrola zdravotného stavu zamestnancov preto musí zahŕňať sledovanie príznakov ochorenia, vrátane merania telesnej teploty. Zamestnanci sledujú všetkých klientov, aby sa zistilo, či nemá niekto z obyvateľov príznaky COVID-19. Klienti so symptómami sa musia izolovať a testovať na COVID-19. Obmedzenie návštev, sprísnenie dezinfekčného programu, častejšie vetranie, striktné nosenie rúšok, obmedzenie sociálnych kontaktov medzi samotnými klientmi, no tiež podávanie vitamínov, probiotických nápojov sme zaviedli do praxe bez väčších problémov.

Ako reagoval personál na vzniknutú situáciu a ako sa tiež s touto situáciou vyrovnávali seniori?

Krízová situácia výpadkov personálu by mohla spôsobiť obmedzenú možnosť poskytovania starostlivosti v zvyčajnom rozsahu. Každé zariadenie by malo mať záložný plán, ako bude organizovať izoláciu vybranej časti zariadenia a sériu ďalších nevyhnutných činností. Tento plán modelujeme so zapojením zaškolených a aj mentálne dobre nastavených zamestnancov, ktorí poznajú a rešpektujú postupy, ktoré znížia riziko ďalšieho šírenia infekcie medzi klientmi a personálom. Našou zodpovednosťou je v prípade krízy zabrániť výpadku kľúčových výkonov ako je napríklad podávanie liekov, hydratácia, výživa a tým predísť zanedbanej a nedôstojnej starostlivosti u všetkých seniorov – nakazených i nenakazených. Tím vybraných skúsených zamestnancov je pripravený nastúpiť do prvej línie a ošetrovať osoby, ktoré sú podozrivými alebo potvrdenými prípadmi.

Odmietol niekto z kolegov poskytnúť takú pomoc?

Ani jeden z oslovených neodmietol. To, o čo bojujeme predovšetkým u všetkých zamestnancov je zodpovedný prístup, dodržiavanie opatrení aj mimo pracovisko. Usilujeme tiež o psychickú pripravenosť na prípadnú krízu. Šíreniu infekcie asi nedokážeme časom celkom zabrániť, no určite situáciu ako tím zvládneme, ak prípadný infekt včas zachytíme a prijmeme opatrenia. Vnímanie situácie zo strany klientov sa postupne vyvíjalo. Spočiatku, v prvých týždňoch, obmedzenie spoločných aktivít i zákaz návštev akceptovali a prijímali s pokojom, rovnako ako ich rodiny. Obmedzili sme sledovanie mimoriadnych správ, pretože našich klientov ľakali a z informácií boli zmätení. Bola to fáza prirodzeného strachu a rešpektu voči neznámemu vírusu zo strany klientov, ich blízkych i personálu.

Bolo pre seniorov ťažké nestretávať sa s blízkymi po dlhší čas, ako ste sa snažili nahradiť im tento kontakt?

Keďže návštevy, no tiež sociálne aktivity prebiehali v opatrnom režime, v menších skupinkách, výrazne pribudlo využívanie videohovorov a telefonátov. Po niekoľkých týždňoch karantény sme začali na našich klientoch pozorovať zhoršovanie nálady. Posmutneli a čoraz častejšie sa dožadovali stretnutí so svojimi blízkymi. Telefonáty a videohovory nestačili, no karanténa platila stále, a tak sme začali organizovať komunikáciu cez bránku za prísnych hygienických pravidiel. Pre niektorých klientov a ich blízkych to malo veľký význam, potrebovali sa navzájom uistiť, že sú naozaj živí a zdraví a v poriadku. V drvivej väčšine prípadov možno spoluprácu s nimi hodnotiť ako bezproblémovú.

Ako reagovali príbuzní?

Požiadavky a obmedzenia sme komunikovali a príbuzní sprísnené opatrenia chápali, očakávali i dodržiavali. Na druhej strane, aj my sme sa snažili umožniť osobný kontakt v prípadoch, kde odlúčenie by bolo v rozpore s etikou. Táto výnimka sa vzťahovala na zomierajúcich klientov, alebo klientov vo veľmi vážnom stave s neistou prognózou, no tiež tých, ktorí si stretnutie s blízkymi veľmi priali a dožadovali sa ho. Jemný problém s rešpektovaním opatrení nastal po uvoľnení opatrení a povolení exteriérových návštev. Mnohí príbuzní si zvykli napriek nášmu poučeniu dávať dole rúško, svojho blízkeho začali objímať a bozkávať, aj preto so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou sme boli nútení pristúpiť k sprísneniu opatrení.

V súčasnosti sme v druhej vlne koronakrízy. Aké opatrenia ste prijali a ako vyzerajú v praxi? Ako je to s navštevovaním seniorom?

Súbor opatrení v našich zariadeniach priebežne upravujeme tak, aby zohľadňoval prevádzkové, priestorové a personálne možnosti a je to veru pomerne dlhý zoznam krokov. Veľmi dôležité bolo a stále ostáva predovšetkým dôsledne viesť personál, aby si všímal príznaky ochorenia nielen u klientov, no tiež na sebe a svojich blízkych a v prípade ich výskytu okamžite kontaktoval lekára. Tieto príznaky klient neutají, sú viditeľné, merateľné, personál ich bezodkladne konzultuje s ošetrujúcim lekárom.

Návštevy v interiéroch zariadení sú možné už niekoľko mesiacov len vo výnimočných prípadoch. Zakázané sú tiež priepustky či vychádzky, no v Slnečnom dome je stále možnosť stretnúť sa so svojím blízkymi na terase alebo aspoň komunikovať cez bránku, ak dcéra či syn prichádza z rizikovej oblasti. Opatrenia prehodnocujeme každý deň, preto je dôležité, aby aj rodinní príslušníci sledovali našu webovú stránku a facebook. Posilnili sme tiež kontroly dodržiavania opatrení zo strany personálu.

Podľa vás sú seniori po prvej vlne lepšie psychicky vyzbrojení bojovať aj počas druhej vlny, alebo na nich vidíte zvyšovanie obáv z budúcnosti?

Ochorenie a očakávanie smrti sú pre našich seniorov každodennou realitou. Veľmi im záleží na tom, aby netrpeli, aby sa o nich mal kto postarať, aby nestratili svoju dôstojnosť. Strach zo samotnej smrti je druhoradý, aj keď, samozrejme, každý túži žiť, aj starý a chorý človek. Snažíme sa byť profesionálni, no zároveň ľudskí a myslieť na všetky potreby našich klientov, nielen na tie fyzické.

Psychický stav našich klientov zrkadlí prístup personálu, tiež to, či im vieme vytvoriť prostredie bohaté na pozitívne stimuly a príjemné aktivity, ktoré im rozjasnia dušu. Odpustová slávnosť, Slnečný jarmok, opekačky či RETRO párty sú príklady radostných exteriérových aktivít, ktoré si naši seniori doslova užívali. Spomínané a mnohé ďalšie aktivity úspešne vyvažujú obmedzenie návštev. S prichádzajúcou jeseňou a zimou však budú naše možnosti výrazne obmedzené. Napriek tomu musíme naďalej hľadať možnosti uspokojenia potreby sociálneho kontaktu.

Čo musia dodržiavať príbuzní pri styku so seniormi a ako inak sa môžu so svojimi blízkymi kontaktovať?

Návštevy v interiéri sú, žiaľ, veľmi obmedzené a prísne regulované. Alternatívou sú stretnutia v exteriéri. Aj tu však platí, že návštevníci nesmú mať pozitívnu cestovateľskú anamnézu, pričom obmedzenia sa v súčasnosti vzťahujú aj na rizikové regióny Slovenska. Návštevníci nesmú mať žiadne príznaky respiračného ochorenia či zvýšenú telesnú teplotu. Ešte pred návštevou informujeme o povinnosti podpísať prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.

Len vo výnimočných prípadoch môže návšteva prebiehať na izbe v priestore oddelenom paravanom. Každá návšteva musí pri vstupe do zariadenia absolvovať odmeranie telesnej teploty, vydezinfikovať si ruky, navliecť si jednorazové rukavice. Návštevník má počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie cesty. Počas návštevy a rovnako po jej ukončení sa miestnosť vetrá a dezinfikuje.

Uprednostňuje sa aktuálne viac online komunikácia?

Najbezpečnejšou alternatívou kontaktu sú videohovory či telefonáty. Na našej facebookovej stránke sú príbuzní pravidelne informovaní o aktivitách svojich blízkych a s mnohými z nich komunikujeme aj v individuálnom spojení. Posielame foto zábery, momentky, a tak sa môžu príbuzní na vlastné oči presvedčiť ako mamka, či ocko vyzerajú, čo robia, ako napríklad rehabilitujú, a predovšetkým či sa usmievajú, prosperujú a sú v pohode. Považujem za veľký úspech celého tímu, že sa nám to aj za týchto zložitých okolností darí dosiahnuť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
4 debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus #domovy sociálnych služieb