Klienti zariadení sociálnych služieb môžu byť na Vianoce so svojimi blízkymi

16.12.2020 17:01, aktualizované: 17:18
dôchodkyňa, invalidný vozík, sestrička,...
Ilustračné foto. Autor:

Klienti zariadení sociálnych služieb môžu čaro najkrajších sviatkov v roku vychutnať so svojimi blízkymi.

„Hľadali sme možnosti, ako ľuďom v zariadeniach sociálnych službieb umožniť prežiť vianočné sviatky v kruhu svojej rodiny tak, aby bola zabezpečená jednak ich ochrana zdravia pri odchode zo zariadenia, ale aj pri návrate,“ uviedla štátna tajomníčka rezortu práce Soňa Gaborčáková. „V spolupráci s hlavným hygienikom a epidemiológmi sme vypracovali usmernenie, v ktorom zariadeniam poskytujúcim sociálne služby pobytovou formou odporúčame kroky na vytvorenie bezpečných podmienok kontaktu svojich klientov s príbuznými.“

Na Vianoce tak môžu ísť k svojim rodinám tí klienti, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny test na ochorenie COVID-19 a sú po ukončenej karanténe, bez príznakov ochorenia. Do zariadenia sa potom môžu bezpečne vrátiť bez potreby absolvovania antigénového alebo PCR testu. Ak však v rámci svojho pobytu mimo zariadenia prekročia obdobie 90 dní po potvrdenej pozitivite COVID-19, resp. majú klinické príznaky tohto ochorenia, rezort práce odporúča zariadeniam pretestovať klientov antigénovým testom. , alebo priniesť negatívny výsledok PCR testu ( nie starším ako 24 hodín).

Klienti zariadenia, ktorí mali v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu zariadenie počas sviatkov bezpečne opustiť. Rezort práce však pri ich návrate odporúča v záujme bezpečnosti vrátenia sa do kolektívu otestovať klientov antigénovým testom, resp. sa môžu preukázať negatívnym PCR testom, ktorý nebude starší ako 24 hodín.

Počas vianočných sviatkov však nebudú môcť opustiť zariadenie ľudia, ktorí mali v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami pozitívny výsledok.

Usmernenie rezortu práce umožňuje počas nadchádzajúceho sviatočného obdobia klientom v zariadeniach sociálnych služieb prijímať návštevy príbuzných. Bude to ale možné iba v tých zariadeniach, ktoré nie sú v karanténe za prísnych proti epidemiologických opatrení (napr.vymedzený čas návštevy do 1 hod., stanovený minimálny časový odstup medzi návštevami potrebný a vyhradený na dezinfikovanie priestorov a pod).

„Zároveň zariadeniam odporúčame, aby každú návštevu, ktorá sa nevie preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 24 hodín, testovali antigénovými testami pred uskutočnením návštevy. Bez toho im nebude umožnený vstup,“ priblížila Gaborčáková. Ministerstvo práce na tento účel zabezpečilo dostatok antigénových testov, ktoré zariadenia dostanú zadarmo.

V zariadeniach, kde je nariadená karanténa, resp. v jeho časti, budú návštevy zakázané. „V takýchto prípadoch odporúčame zariadeniam využiť na sprostredkovanie osobného kontaktu klienta so svojimi príbuznými a blízkymi na diaľku informačno-komunikačné technológie,“ uzavrela Soňa Gaborčáková.

Usmernenie rezortu práce je príliš benevolentné

Usmernenie rezortu práce a Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom, že niektorí klienti zariadení sociálnych služieb (ZSS) sa môžu na Vianoce vrátiť domov, s odporúčaniami, že zariadenia by mohli umožniť aj návštevy svojich klientov, považuje Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR za príliš benevolentné.

Vedenie asociácie je týmto usmernením prekvapené, keďže pandemická situácia je zhoršená v celej SR a s usmernením podľa jeho slov nie sú stotožnení ani epidemiológovia či mnohí odborníci. „Chápeme, že rezort takto reagoval na požiadavky časti zriaďovateľov a poskytovateľov, ktorí pred tromi týždňami žiadali uvoľnenie návštev za istých podmienok počas sviatkov. Fakt však je, že za tie tri týždne sa epidemiologická situácia v SR posunula a, žiaľ, nie k lepšiemu,“ podotkla asociácia.

Vedenie asociácie pripomína poskytovateľom a tiež príbuzným, ktorí majú svojich blízkych v ZSS, že ide len o „odporúčanie“ rezortu, ako minimálne chrániť klientov a ZSS pred nákazou. „Ak podľa pandemického plánu a semafora štatutár alebo riaditeľ ZSS usúdi, že potrebuje na ochranu klientov a zamestnancov prísnejšie opatrenia, asociácia radí svojim členom vydať tieto prísnejšie opatrenia ako interný dokument a oboznámiť s nimi klientov, zamestnancov aj príbuzných,“ dodáva asociácia s tým, že za životy klientov a zamestnancov nesie trestnoprávnu zodpovednosť štatutár ZSS a nie MPSVR alebo hlavný hygienik.

Asociácia napríklad radí ZSS, aby klientom, ktorí na vianočné sviatky odchádzajú domov, dali podmienku pred návratom absolvovať nie antigénový, ale PCR test na prítomnosť nového koronavírusu, ideálne nie starší ako 12 hodín, no maximálne 48 hodín. Následne odporúčajú aj päťdňovú karanténu, po ktorej by sa mal spraviť ešte ďalší kontrolný antigénový test.

Výhrady má asociácia aj voči návštevám v zariadeniach. „Ak čelíte udalosti, že príbuzní obišli personál, zavolali samotnému prijímateľovi a ten sa s nimi bez rúška stretol pri plote či pri dverách zariadenia, a dokonca by rúško nemal ani daný príbuzný, v takomto prípade volajte políciu, lebo daný príbuzný sa mohol dopustiť trestného činu verejného ohrozenia a šírenia nákazlivého ochorenia,“ uzatvára asociácia. (TASR)

Odporúčanie MPSVR SR, vypracované v spolupráci s ÚVZ SR na zabránenie rizika šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach pobytových zariadení sociálnych služieb

1. Z hľadiska ochrany pred ochorením COVID- 19 sú odporúčané nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu klientov pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou (ďalej len „zariadenie“) počas vianočných a novoročných sviatkov (ďalej len „sviatky“) mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia:

 • klienti zariadenia, ktorív posledných 90 dňoch mali pozitívny test na chorenie COVID-19 a sú po ukončenej karanténe, bez príznakov ochorenia COVID-19, môžu zariadenie bezpečne opustiť, aj sa po ukončení pobytu v rodine do zariadenia bezpečne vrátiť, a to bez potreby absolvovania antigénového alebo PCR testu pri tomto návrate(pokiaľ sa u nich nevyskytli nové príznaky ochorenia). Ak v rámci pobytu mimo zariadenia prekročia obdobie 90 dní po potvrdenej pozitivite COVID-19, resp. majú klinické príznaky ochorenia COVID-19, je potrebné, aby po návrate absolvovali antigénový test, alebo priniesli negatívny výsledok PCR testu, nie starší ako 24 hodín.
 • klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu na sviatky zariadenie bezpečne opustiť, pri návrate do zariadenia v záujme bezpečnosti ich návratu do kolektívneho zariadenia absolvujú antigénový test, (v prípade pozitívneho výsledku tohto testu je nutná izolácia v zariadení a následné indikované testovanie PCR testom – ak je výsledok PCR testu pozitívny, zostávajú v izolácii; ak je výsledok PCR testu negatívny, izolácia je ukončená), alebo sa pri ich návrate do zariadenia preukážu negatívnym PCR testom, nie starším ako, 24 hodín.
 • klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami pozitívny výsledok, nemôžu na sviatky zariadenie opustiť – je nutná izolácia v zariadení a následné indikované testovanie PCR testom- ak je výsledok PCR testu pozitívny, zostávajú v izolácii, ak je PCR výsledok negatívny, izolácia je ukončená.

V prípade, že budú splnené vyššie uvedené podmienky bezpečného pobytu klienta mimo zariadenia počas sviatkov, je potrebné klienta aj jeho rodinných príslušníkov (osoby žijúce v spoločnej domácnosti klienta) ústne aj písomne informovať (formou čestného prehlásenia) o potrebe dodržiavania základných hygienicko-epidemiologických opatrení aj počas ich spoločného pobytu v domácom prostredí, t. j. :

 • nosenie rúška mimo domácnosti,
 • odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti (t.j. aj od iných rodinných príslušníkov a nevykonávanie návštev iných domácností počas sviatkov a ani ich prijímanie v domácnosti),
 • dôsledná a pravidelná hygiena a vetranie priestorov domácnosti počas pobytu svojho rodinného príslušníka klienta zariadenia

Zároveň je potrebné dôrazne odporučiť rodinným príslušníkom klienta zariadenia , aby predtým ako prijímateľ opustí zariadenie a príde počas sviatkov do ich domácnosti , absolvovali test (antigénový test alebo PCR test ) s cieľom, čo najviac ochrániť svojho rodinného príslušníka- klienta zariadenia počas jeho pobytu mimo zariadenia, a tým aj ostatných klientov tohto zariadenia po jeho návrate do zariadenia pred ochorením COVID-19 a dôsledkami šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení.

2. Z hľadiska ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 sú odporúčané nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečných návštev príbuzných a blízkych osôb v zariadení počas sviatkov:

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sa realizujú v súlade s podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pandemickom pláne, semaforoch pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a krízovom pláne zariadenia.

Návštevy klientov zariadenia je možné uskutočňovať v zariadeniach a v častiach zariadení, ktoré nie sú v karanténe,na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu zariadenia sociálnych služieb v súlade s pandemickým plánom a krízovým plánom zariadenia.

Návštevy klientov zariadenia nie je možné uskutočňovať v zariadeniach a v častiach zariadení, v ktorých je nariadená karanténa. V týchto zariadeniach odporúčame využívanie informačno-komunikačných technológií na sprostredkovanie, pokiaľ je to možné,osobného kontaktu klienta zariadenia s príbuznými a blízkymi osobami na diaľku.

AK JE VŠAK ZARIADENIE SCHOPNÉ TO ZABEZPEČIŤ, JE MOŽNÉ USKUTOČŇOVAŤ AJ NÁVŠTEVY V ČERVENÝCH ZÓNACH ZA DODRŽANIA PROTIEPIDEMICKÝCH OPATRENÍ – NAPR. NÁVŠTEVY ODDELENÉ SKLOM.

Zariadenie je však povinné zabezpečiť dodržiavanie uvedených prísnych hygienických podmienok:

 • testovanie všetkých návštev antigénovými testami pred uskutočnením návštevy, alebo potvrdenie návštevníka o negatívnom PCR teste nie staršom ako 24 hodín,
 • vymedzený čas návštevy (do 1 h) a stanovený minimálny časový odstup medzi návštevami potrebný a vyhradený na dezinfikovanie priestorov,
 • nosenie rúška počas celej návštevy
 • odstup a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby
 • presne vyhradený priestor pre návštevy, ktorýje dezinfikovaný pred a po každej návšteve,
 • čestné prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou

3. Z hľadiska ochrany zdravia pred ochorením COVID- 19 sú odporúčané nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečného vstupu iných osôb (mimo návštev) do zariadenia počas sviatkov za účelom výkonu odbornej a inej činnosti v zariadení:

Po otestovaní antigénovým testom s negatívnym výsledkom vykonaným na odberovom mieste alebo v zariadení, prípadne alebo potvrdenie o negatívnom PCR teste nie staršom ako 24 hodín,môže byť umožnený vstup iných fyzických osôb (mimo návštev) za účelom výkonu nimi poskytovaných výkonom odborných a iných podporných činností pre klientov zariadenia počas sviatkov napríklad:

 • kňazov na zabezpečenie duchovnej služby,
 • psychológov za účelom riadených rozhovorov s klientmi zariadenia(psycho­logická intervencia),
 • špeciálnych pedagógov za účelom vzdelávania detí- klientov zariadenia vo veku zodpovedajúcom prvému stupňu základnej školy,
 • dobrovoľníkov z radov študentov v zmysle Memoranda o spolupráci pri zmierňovaní dopadov nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zariadenie je však povinné zabezpečiť dodržiavanie uvedené prísne hygienické podmienky:

 • prísne vymedzený čas návštevy (do 1 hod.) a stanovený minimálny časový odstup medzi návštevami potrebný a vyhradený na dezinfikovanie priestorov,
 • nosenie rúška počas celej návštevy
 • odstup a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby
 • čestné prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou
Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#zariadenia sociálnych služieb #seniori #domovy dôchodcov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku