Seniori: Úľavu z daní za byt či dom dostanete automaticky

Máte viac ako 62 rokov? Obec už nemusíte každý rok žiadať o odpustenie alebo zníženie dane. Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

29.01.2021 12:08
penzista, senior, peniaze, bankovka, euro Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá začala platiť od januára.

Seniori nad 62 rokov sú tak automaticky oslobodení od platenia miestnej dane bez potreby o to žiadať. Novela sa týka tých obcí a miest, v ktorých platí všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpustení dane.

Obce a mestá mohli aj v minulosti prijať VZN, ktorým pre vybrané skupiny občanov umožnili znížiť alebo úplne upustiť od dane zo stavieb alebo dane z bytov. Aj v prípade že obec takéto VZN prijme, podmienkou zníženia, resp. odpustenia dane je uplatnenie si nároku zo strany daňovníka. V praxi to znamená, že daňovník, ktorému taký nárok vznikol musí obci preukázať splnenie podmienok.

„Nárok na oslobodenie alebo zníženie dane má taký daňovník už v podstate natrvalo, resp. do zrušenia prijatého VZN,“ uvádza sa v zákone.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #seniori #mesto #obec