Ako sa vyrovnať so smútkom po smrti blízkeho. Nepomáha tváriť sa, že sa nič nestalo

Pomáhajú všade tam, kde prichádza smrť nečakane a tragicky. Krízový tím neziskovej organizácie Modrý anjel má ušľachtilý cieľ. Poskytuje podporu pozostalým, ľuďom, ktorí sa potrebujú vysporiadať s nečakaným odchodom blízkej osoby na druhý svet. Viac o tomto projekte, smútku a jeho zvládaní rozpráva v rozhovore pre Pravdu riaditeľ spomínanej organizácie Milan Regec.

19.04.2021 08:00
pohreb, smútok, posledná rozlúčka Foto:
Každý človek prežíva a má právo prežívať smútok nad stratou blízkeho svojim spôsobom a tiež má právo nájsť si svoj vlastný spôsob vyrovnávania sa s takouto stratou.
debata

Čím sa zaoberá nezisková organizácia Modrý anjel?

Poskytujeme podporu ľuďom zasiahnutým náhlou tragickou udalosťou a to počas jej priebehu a bezprostredne po nej. Prevádzkujeme tiež krízovú linku, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne. Primárne poskytujeme ľuďom psychickú prvú pomoc, krízovú intervenciu, ktorej cieľom je prinavrátiť zasiahnutým pocit kontroly nad situáciou a schopnosť konať. Služba Modrého anjela je pre zasiahnutých bezplatná. Pri hromadných udalostiach je naše miesto v krízových centrách, kde v spolupráci s ostatnými zasahujúcimi zložkami poskytujeme aj logistickú podporu. Máme tiež vybudovanú sieť následnej starostlivosti – špecialistov, ktorí sa zameriavajú na spracovanie dopadov traumatického stresu, teda pomáhajú ľuďom, ktorí prežili nejakú ťažkú, traumatickú udalosť.

Poskytujete špecifický druh pomoci pre pozostalých, ktorí prišli tragicky a náhle o svojho blízkeho. Aké jednotlivé druhy pomoci im poskytujete?

Naša práca je primárne spojená s traumou a pri terénnej činnosti sa zameriavame na psychickú prvú pomoc. Keď sa vám prihodí úraz a napríklad krvácate, je to v zásade jedno odkiaľ, krvácanie treba čím skôr zastaviť. Podobne je to aj pri ľudskej duši – náš cieľ je zastaviť toto duchovné krvácanie a zmierniť bolesť na znesiteľnú úroveň. Ale tiež pomôcť uvidieť cestu, lebo život ide ďalej a pozostalí tiež. Snažíme sa ich sprevádzať, dokedy to potrebujú, najčastejšie do pohrebu. Ak je aj potom pre nich veľmi ťažké vrátiť sa do normálneho života, vieme im sprostredkovať odborníkov spracovanie traumy prostredníctvom terapeutických stretnutí.

pohrebníctvo, vysvetľovanie, Čítajte viac Ako vybaviť pohreb a na aké príspevky máte nárok

Aký je podľa Vás rozdiel medzi stratou blízkeho pri chorobe a rýchlom a tragickom úmrtí blízkeho a aké sú štádia vyrovnávania sa s takou tragickou stratou?

Každé úmrtie spravidla sprevádza prirodzený smútok nad stratou blízkeho človeka. Pri úmrtí následkom tragickej udalosti alebo pri náhlom úmrtí je tu však prítomný aj šok, sme v nečakanej situácii, ktorá je nesmierne zaťažujúca. Nachádzame sa v situácii, ktorej môžeme mať spočiatku problém vôbec „uveriť“, že je to naozaj pravda, pri ktorej sa často nedá pochopiť a nájsť odpoveď na otázku – prečo? Ľudia, ktorých zasiahne takáto udalosť, môžu na čas stratiť schopnosť konať, často sú premáhaní otázkami, čo teraz bude, ako ďalej. Sú to veľmi zaťažujúce, existenčné otázky v čase, keď nás premáha veľký smútok a majú potenciál ešte viac prispievať k tomu, že sa v nás prehlbuje pocit beznádeje.

V týchto prípadoch dokážete zasiahnuť a pomôcť.

V takýchto chvíľach je dôležitá prítomnosť, sprevádzanie inou osobou, či už je to niekto blízky, koho udalosť nezasiahla tak bezprostredne, alebo napríklad členovia nášho intervenčného tímu. Naše prežívanie v prípade tragickej udalosti veľmi ovplyvňuje aj to, či bol v ohrození aj náš život alebo život ďalších blízkych osôb, či existuje známa príčina alebo vinník udalosti. Paradoxne, ak „za to niekto môže“, ľudia sa so stratou vyrovnávajú lepšie ako s udalosťami, ktoré sa nedajú vysvetliť. Ľuďom tiež veľmi pomôže, ak ich povzbudíme a vysvetlíme, ako povedať pravdu o udalosti deťom a ako sa s nimi rozprávať o ich smútku.

Čo zvládajú najhoršie?

Úplne najhoršie ľudia znášajú, ak sa blízky človek stratí a dlho zostane nezvestný. Neuzavreté, neznáme osudy, pri ktorých nemáme istotu, nás dokážu ničivo trápiť každý deň. Pre pozostalých je často dôležitým bodom v procese smútenia rozlúčka s telom, možnosť vidieť alebo dotknúť sa tela zomrelého. Žiaľ, aj v súčasnej pandémii práve toto veľmi často nie je možné, o to dlhšie potom môže niekedy trvať zmierenie sa so smrťou blízkeho a začatie prirodzeného procesu smútenia.

Existujú metódy, ktoré dokážu zmierniť žiaľ pozostalých a ak áno, ktoré k nim najčastejšie patria?

Každý človek prežíva a má právo prežívať smútok nad stratou blízkeho svojim spôsobom a tiež má právo nájsť si svoj vlastný spôsob vyrovnávania sa s takouto stratou. Je mnoho metód, ktoré dokážu zmierniť žiaľ, sú však medzi nimi aj také, ktoré určite nemôžeme odporučiť, ako napríklad alkohol alebo zneužívanie psychofarmák. Čarovný prútik na trvalé zažehnanie smútku neexistuje a ani by to nebolo dobré, keby sme ho mali. Smútok a strata patria k životu rovnako ako radosť a láska. Preto tiež nepomáha tváriť sa pred druhými, že nás udalosť nijako nezasiahla a že sa vlastne nič nestalo.

deti, smútok, objatie Čítajte viac Aké povinnosti majú príbuzní po smrti blízkeho

Dokáže sa smútok časom zmierniť?

Smútenie má svoj prirodzene slabnúci priebeh. Niekomu pomáha zmierniť žiaľ rozhovor s blízkou osobou, inému bežné domáce práce, hranie počítačových hier. Aj plač je veľmi prirodzeným a veľmi účinným spôsobom uvoľnenia a zmiernenia akútnej fázy prežívaného smútku.

Pomôže pri zmiernení žiaľu pohyb, fyzická aktivita?

Fyzická aktivita do tej miery, do ktorej sme jej schopní, či pobyt v prírode a na pekných miestach, ktoré sme mali radi, či ich mala rada osoba, ktorú sme stratili, pomáhajú aj fyziologicky. Pohyb, čerstvý vzduch a podnecujúce prostredie pomáhajú telu prirodzeným spôsobom vyplavovať toxíny a iné odpadové látky, ktoré sa v nás nahromadili vplyvom stresu. Základom pre to, aby to fungovalo, je však dostatočný prívod tekutín, najmä vody. Podaný pohár vody dokáže zázračne pomôcť aj v tej najťažšej situácii.

Čo robiť, aby nás smútok neprepadal v nečakaných chvíľach a na nečakaných miestach?

V takýchto chvíľach je dobré si smútenie časovo a fyzicky ohraničiť. Preto si doma zapaľujeme sviečky a vykladáme fotky blízkych. To sú miesta, kde sa vieme v bezpečnom priestore a čase stíšiť, spomenúť si, porozprávať sa o tom, čo sa stalo a ako to prežívame, napríklad aj s našimi deťmi, ktoré z procesu smútenia nesmieme vynechať. Ak si budeme pravidelne nachádzať chvíľku na takéto zastavenie, smútok nad stratou nás bude nečakane prepadať čoraz menej a postupne vôbec. Postupom času miesto takejto spomienky prenesie práve náhrobok na cintoríne.

Venujete sa vo svojej praxi aj pomoci pozostalým, ktorých blízki boli obeťami násilných trestných činov. Čím prechádzajú títo pozostalí a ako im dokážete pomôcť?

Pri násilných trestných činoch má hlavné slovo polícia, s ktorou však máme vynikajúcu spoluprácu. Dokážeme tak sprevádzať a byť oporou komukoľvek. V takýchto prípadoch býva veľmi zaťažujúcim, ale nevyhnutným procesom, aj vypočúvanie svedkov a blízkych osôb. Prítomnosť psychológa pri výsluchoch obetí násilných trestných činov u nás prikazuje aj zákon, každý človek má však právo pri výsluchu slobodne si zvoliť a vyžiadať aj prítomnosť dôverníka, ktorým môže byť ktokoľvek.

Čo teda dokáže v takýchto prípadoch pomáhať pozostalým?

Či už ide o násilný trestný čin alebo inú tragickú udalosť, pozostalým veľmi pomáha, ak im pomôžeme pochopiť a vysvetliť, že častokrát veľmi zvláštne pocity, ktoré prežívajú, sú len normálnou reakciou na nenormálnu situáciu. Ak chápeme, čo sa s nami deje a ak vieme, čo asi bude nasledovať, veľmi to pomáha v zmiernení stresu a v zvládaní situácie. Ak vám lekár trpezlivo vysvetlí, ako bude prebiehať vaša nadchádzajúca operácia a následná liečba, asi sa na ňu nezačnete tešiť, ale vaše obavy a obavy vašich blízkych o vás, to určite zmierni.

Ako a kde môžu ľudia vyhľadať vašu pomoc?

Ľudia nás môžu osloviť prostredníctvom našej telefónnej linky 0944 171 272, ktorá funguje 24 hodín denne. Ďalšie možnosti podpory, informácie o spracovaní traumatického stresu a kontakty na odborníkov z našej siete následnej starostlivosti sú k dispozícii na našej webovej stránke.

debata chyba
Viac na túto tému: #smútok #tragická smrť #smrť blízkej osoby