Čo je dobré vedieť o sociálnych službách a výšky finančného príspevku na rok 2022

Koľko samospráv prispieva na sociálne služby svojich občanov? A aký bude príspevok na opatrovanie v zariadeniach sociálnych služieb od januára 2022?

03.11.2021 10:00
doktorka, opatrovanie, dôchodkyňa, rúška Foto:
Zvýšením príspevku chce rezort práce podporiť túto prácu a zabrániť možnému kolapsu v poskytovaní sociálnej starostlivosti.
debata

Len necelých deväť percent samospráv prispieva na sociálne služby

Ukázal to nedávny prieskum medzi obcami a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ktorý uskutočnilo SocioFórum. Podľa fóra je to alarmujúce zistenie a v mnohých prípadoch sa obce správajú v rozpore so zákonom. Právo na prístup k verejným peniazom majú totiž aj neverejní poskytovatelia. Až 79 % obcí finančný príspevok na prevádzky neverejných sociálnych služieb neposkytlo, pretože ich o to nikto nepožiadal. Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb zase uviedli ako najčastejší dôvod, pre ktorý o príspevok nežiadali, negatívne skúsenosti, napríklad, že im obec v minulosti žiadny príspevok neposkytla alebo ho dostali v neadekvátnej výš­ke.

Medzi dôvodmi, pre ktoré obce neposkytli príspevok, sa nachádzala napríklad aj argumentácia, že občanovi už služba bola poskytovaná a zabezpečil si ju sám, alebo že občan či jeho príbuzní majú dostatok finančných prostriedkov. „Ani naše zariadenie nepýta od iných miest a obcí finančné prostriedky na dofinancovanie sociálnej služby,“ tak znel ďalší argument.

„Dôvody, ktoré uvádzali obce pre neposkytnutie príspevku, dávajú jasný signál o tom, ako vnímajú svoju zákonom stanovenú povinnosť a preukazujú, že mnohé obce postupujú v rozpore s platnou legislatívou. Jedným z dôvodov neposkytnutia príspevku zo strany obcí bol aj nedostatok finančných prostriedkov,“ dodalo SocioFórum s tým, že to uviedlo 12 % obcí. Ďalších 13 % to odôvodnilo nevyčlenením prostriedkov na tento účel a jedno percento tvrdí, že to nie je ich prioritou.

(TASR)
sestrička, opatrovanie, dôchodkyňa, pomoc Čítajte viac Posudok o odkázanosti: Aký je postup a čo musíte absolvovať

Legislatíva nebráni zariadeniam sociálnych služieb byť „animal friendly“

Zákon o sociálnych službách síce nehovorí o povinnosti poskytovateľa sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) s pobytovou formou prijať klienta aj so zvieraťom, ale zákon to ani nezakazuje. Psa, respektíve iné zviera prijímateľa sociálnej služby môže takéto zariadenie „ubytovať“ na základe žiadosti klienta pod podmienkou, že s tým poskytovateľ sociálnej služby v konkrétnom zariadení súhlasí.

Ministerstvo práce si je vedomé, že najmä pre starších ľudí je veľkou traumou pri nástupe do pobytového zariadenia vzdať sa svojho zvieraťa, s ktorým predtým žili v jednej domácnosti. „Preto podporujeme aktivitu zariadení, ktoré umožňujú klientom vziať si do zariadenia malé zvieratko alebo samy chovajú zvieratá vo svojom areáli,“ uviedla hovorkyňa rezortu práce Michaela Slivková Kirňaková. „Využívanie zvierat na rôzne formy terapeutického kontaktu s človekom aj v zariadení spríjemňuje pobyt klientov, zlepšuje ich psychický stav, zmierňuje pocit osamelosti, napomáha relaxáciu a uvoľnenie, a navyše vytvára domácu atmosféru a pohodu,“ dodala.

Vykonávať zooterapiu v zariadeniach sociálnych služieb umožňuje zákon o sociálnych službách. Zohľadňuje však možnosti a podmienky konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby, a to nielen s ohľadom na potreby svojich klientov, ale aj na potreby zvieraťa ako živej bytosti. Aj zviera musí mať vytvorené také podmienky, aby bolo spokojné. Poskytovateľ sociálnej služby v zariadení si podmienky prítomnosti a chovu zvierat vo svojich priestoroch môže upraviť vnútornými predpismi. Zároveň si vnútornými predpismi poskytovateľ môže upraviť aj finančné podmienky súvisiace s pobytom zvieraťa.

zťp, ťzp, invalidný vozík, ľudia, pomoc Čítajte aj Je pomoc štátu zdravotne znevýhodneným dostatočná? Prichádza nová podpora

Od januára bude príspevok za opatrovanie v zariadeniach sociálnych služieb vyšší

Štát zvyšuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). Lepšie finančné ohodnotenie za osobnú starostlivosť má pomôcť fungovaniu celého systému sociálnych služieb a zvýšiť status v pomáhajúcich profesiách. Zvýšením príspevku chce rezort práce podporiť túto prácu a zabrániť možnému kolapsu v poskytovaní sociálnej starostlivosti.

„Zvlášť v poslednom období spojenom s pandémiou pracovali zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb vo veľmi zložitých podmienkach, so psychickou záťažou a s vysokým pracovným nasadením, často nad rámec svojho pracovného času a na úkor vlastných rodín. Beriem toto zvýšenie ako ďalšie ocenenie ich práce," uviedol minister práce Milan Krajniak.

Zvýšenie príspevku prihliada predovšetkým na vývoj a výšku minimálnej mzdy v tomto roku. Jeho výška je odstupňovaná na základe odkázanosti konkrétnej osoby na pomoc inej osoby a zohľadňuje, či ide o pobytovú, alebo ambulantnú formu pomoci.

Výška príspevku pri pobytových službách na rok 2022 predstavuje násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021, teda 623 eur. Konkrétne 0,2-násobok sumy minimálnej mzdy pri II. stupni odkázanosti, 0,45-násobok sumy minimálnej mzdy pri III. stupni odkázanosti, 0,6-násobok sumy minimálnej mzdy pri IV. stupni odkázanosti, 0,85-násobok sumy minimálnej mzdy pri V. stupni odkázanosti a 1,05-násobok sumy minimálnej mzdy pri VI. stupni odkázanosti. Pri ambulantnej starostlivosti je výška príspevku na úrovni asi 2/3 z príspevku pri poskytovaní pobytovej služby.

opatrovateľka, opatrovanie, sestrička, pomoc, dôchodkyňa, úsmev Čítajte viac Potrebujete opatrovateľku? Požiadajte obec alebo príbuzného
Výška finančného príspevku na rok 2022
Stupeň odkázanosti človeka na pomoc inej osoby Výška príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby Výška príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby najmenej v rozsahu 8 hodín
II. stupeň 125 eur 83 eur
III. stupeň 280 eur 187 eur
IV. stupeň 374 eur 249 eur
V. stupeň 530 eur 353 eur
VI. stupeň 654 eur 436 eur
Zdroj: ministerstvo práce
invalidný vozík, opatrovanie, pomoc, ZŤP, auto Čítajte viac Opatrovateľom môže byť aj príbuzný. Ako vybaviť príspevok

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #sociálne služby #príspevok na opatrovanie #zariadenia sociálnych služieb