Potrebujete pomoc? Postarajú sa o vás priamo doma

Zdravotné a sociálne služby majú byť zase o čosi bližšie k starším ľuďom, ktorí dosiahli dôchodkový vek a nevedia sa o seba postarať. Ide najmä o prípady tých seniorov, ktorí sa nemôžu príliš spoliehať na svojich blízkych a čakať na to, kedy sa pre nich uvoľní miesto vo vhodnom zariadení sociálnych služieb.

04.01.2022 10:00
seniori, opatrovanie, kŕmenie, asistencia, ŤZP Foto:
Malé obce nemajú ani peniaze a ani personálne kapacity na to, aby sa o seniorov, ktorých bude časom len pribúdať, dokázali postarať.
debata

Viac o novom projekte prezrádza v rozhovore pre Pravdu vedúci Oddelenia sociálnych služieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Michalský.

Spustili ste pilotný projekt sociálnej a zdravotnej starostlivosti o seniorov. O čom je a na základe čoho vznikol?

Tento projekt vznikol v spolupráci Banskobystrického samosprávneho kraja a expertov z Európskej komisie a Svetovej banky v rámci iniciatívy Catching-Up Regions. Našim cieľom je prostredníctvom siete centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti prepojiť malé obce do funkčných celkov a zabezpečiť tak, aby boli sociálne a zdravotné služby dostupné priamo tam, kde ich ľudia potrebujú. O seniorov tak bude postarané v ich domácom prostredí bez toho, aby sa museli spoliehať na príbuzných alebo čakať na umiestnenie v zariadení sociálnych služieb. Toto umožní seniorom nielen čo najdlhšie zotrvať doma, ale tiež to zníži tlak na kapacity zariadení, ktoré sú už dnes často nedostatočné.

Hovorí sa, že ide o revolúciu v oblasti sociálnych služieb, pretože opatrovateľky budú chodiť priamo za seniormi. V čom spočíva teda jeho výnimočnosť?

S pilotným projektom začína banskobystrická župa v spolupráci s 15 obcami Mikroregiónu pri Slanej. S pomocou expertov zo Svetovej banky sa nám naň podarilo získať prísľub financovania vo výške 1,2 milióna eur z európskych zdrojov, ktoré budú použité na vytvorenie Agentúry integrovanej starostlivosti. Výnimočný je projekt práve v tom, že obce prepája, využíva existujúce služby a zriaďuje nové, presne podľa potrieb mikroregiónu.

doktorka, opatrovanie, dôchodkyňa, rúška Čítajte viac Čo je dobré vedieť o sociálnych službách a výšky finančného príspevku na rok 2022

Čiže obce by si to nemohli dovoliť financovať samostatne?

Dnes je situácia taká, že malé obce nemajú ani peniaze a ani personálne kapacity na to, aby sa o seniorov, ktorých bude časom len pribúdať, dokázali postarať. Sila tohto projektu je práve v tom, že obce sa spoja a tým získajú finančný i ľudský kapitál. Rovnako je veľmi dôležité, že tieto služby budú poskytované v domácom prostredí, teda bez nevyhnutnosti seniora za každú cenu inštitucionali­zovať, ak to jeho zdravotný stav nevyžaduje.

Pomôže tento projekt znížiť nápor na zariadenia pre seniorov?

Určite áno, je to aj jeden z jeho cieľov. Dnes, ak už seniori nie sú v niektorých oblastiach absolútne sebestační, majú v podstate len možnosť ísť do zariadenia. Tento problém rieši práve projekt Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti a rovnako Agentúra integrovanej starostlivosti, pretože seniorom poskytne pomoc priamo doma, bez potreby umiestniť ich v zariadení.

Aké sú v súčasnosti náklady na jedného seniora v celodennom zariadení seniorov a ako to môže pomôcť znížiť spomínaný projekt?

Mesačný náklad na jedného klienta v pobytovom zariadení je priemerne asi na úrovni 800 eur. Cieľom projektu nie je znížiť spomínané náklady, ale vytvoriť pre seniorov a ich rodiny alternatívu k umiestneniu v zariadení sociálnych služieb a nepriamo aj zmenšiť čakacie lehoty na umiestnenie v takomto zariadení pre ľudí, pre ktorých je to s ohľadom na ich stav jediná alternatíva.

Prvú z kancelárii integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti sa vám podarilo otvoriť priamo v obci Vinica.

Áno, podarilo, čomu sme veľmi radi. Kancelária bude slúžiť pre seniorov z pätnástich obcí mikroregiónu Veľký potok – Ipeľ. Jej zamestnanci budú poskytovať služby najmä priamo v teréne, k dispozícii však bude aj požičovňa zdravotníckych pomôcok či signalizačných náramkov. Ide o prvú z troch kancelárií Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti a začala fungovať necelé štyri mesiace po podpise memoranda medzi župou a zástupcami troch mikroregiónov. Ďalšie dve kancelárie plánujeme otvoriť pre obce regiónu Banská Štiavnica a pre mikroregión Novohradské podzámčie.

opatrovateľka, opatrovanie, sestrička, pomoc, dôchodkyňa, úsmev Čítajte viac Potrebujete opatrovateľku? Požiadajte obec alebo príbuzného

Ako bude vyzerať fungovanie týchto kancelárií v praxi?

V kanceláriách oddelenia centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti budú zamestnaní dvaja zamestnanci – koordinátor centra a sociálny poradca, resp. sociálny pracovník. Zamestnanci budú prioritne pracovať priamo v terénne a zabezpečovať sprevádzanie seniorov pri riešení ich nepriaznivej životnej situácie. K dispozícii bude služobné motorové vozidlo financované z prostriedkov projektu. Z prostriedkov projektu bude financovaná aj sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom monitorovacích náramkov a iných technológií a požičiavanie zdravotných pomôcok pre občanov regiónu, resp. mikroregiónu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #sociálne služby