Dôchodky vyvolávajú množstvo otázok. Kedy do penzie? Ako sa zmení dôchodkový vek...

Vek odchodu do dôchodku, možnosť odísť do predčasnej penzie, čo sa započítava do odpracovaných rokov... Otázky, ktoré súčasní aj budúci penzisti kladú najčastejšie. Zaujíma ich aj možnosť práce popri poberaní dôchodku, časté sú aj dopyty na krátenie pozostalostnej dávky či otázky smerujúce k vybaveniu invalidného dôchodku.

05.09.2022 06:00
Dôchodky, seniori, penzia Foto:
Prví budúci penzisti, ktorých by sa mala zmena dotknúť, sú ľudia narodení v roku 1967.
debata (5)

Dôchodkový vek síce už pevne určuje tabuľka, napriek tomu mnohé otázky smerujú práve k veku odchodu do dôchodku. Na webovej stránke Sociálnej poisťovne nájdete zverejnenú informatívnu kalkulačku na výpočet dôchodkového veku, podľa ktorej každý budúci penzista zistí presný dátum, od ktorého dosiahne penzijný vek.

Napríklad poistenka, ktorá sa narodila 1. apríla 1962 a vychovala dve deti, dosiahne dôchodkový vek, keď dosiahne 62 rokov a 4 mesiace. Penzijný vek tak dovŕši 1. augusta 2024.

Pevne stanovený dôchodkový vek by však mal byť už minulosťou a do penzie by sa malo odchádzať opäť podľa strednej dĺžky života. Prví budúci penzisti, ktorých by sa mala zmena dotknúť, sú ľudia narodení v roku 1967. Ich dôchodkový vek by sa mal predĺžiť o mesiac.

Otázky smerujú aj k podmienkam, ktoré musí poistenec okrem dôchodkového veku splniť, aby mal na penziu nárok. „Na starobný dôchodok má nárok každý poistenec, ktorý odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek,“ priblížila podmienky priznania starobnej penzie Zuzana Dvoráková zo Sociálnej poisťovne.

Mnohí sa pýtajú na valorizáciu sumy minimálnej penzie. Očakávali totiž, že im dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku od januára vzrastie. Ako však uviedla Zuzana Dvoráková, pri každoročnej valorizácii minimálnych dôchodkov platia osobitné pravidlá.

„Sociálna poisťovňa nezvyšuje minimálny dôchodok, ktorý penzista poberá, ale pôvodný dôchodok, ktorý dôchodcovi zvýšila na úroveň minimálneho už pri jeho priznávaní. Po valorizácii vypláca potom seniorovi ten dôchodok, ktorý je pre neho výhodnejší. Ak je pôvodný dôchodok dôchodcu aj po valorizácii stále nižší ako minimálny, naďalej dostáva minimálny dôchodok. Naopak, pôvodný valorizovaný dôchodok začne Sociálna poisťovňa vyplácať penzistovi v prípade, ak je po valorizácií vyšší ako minimálny,“ vysvetlila.

Sumy pozostalostných dávok sú pre mnohých ľudí neprehľadné. Pozostalostné dôchodky síce predstavujú 60 % z dôchodku zomretého, ak je však pozostalý tiež penzista, vyplácajú sa tieto dôchodky v takzvanom súbehu, čo znamená, že nižšia penzia sa vypláca v sume jednej polovice.

Ak teda zomretý partner poberal dôchodok 500 eur a pozostalá manželka 400 eur, 60 % z 500 eur je 300. Keďže jej penzia je vyššia ako suma pozostalostnej dávky, bude dostávať aj naďalej svoju penziu 400 eur a vdovský dôchodok bude dostávať v sume jednej polovice, teda 150 eur. Spolu bude dostávať 550 eur.

Otázky smerujú aj k priznávaniu invalidných dôchodkov a ich prepočtu po dosiahnutí dôchodkového veku, ale aj k možnosti pracovať popri poberaní invalidného dôchodku. Zákon o sociálnom poistení nezakazuje súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon primeranej zárobkovej činnosti.

Poberateľ invalidnej penzie môže pracovať bez ohľadu na to, aká výška miery poklesu schopnosti pracovať mu bola priznaná. Ak to jeho zdravotný stav umožňuje, môže pracovať, pričom pri niektorých druhoch ochorení podmieňujúcich invaliditu je práca lekársky odporúčaná ako jedna z foriem terapie. V dnešnej Užitočnej Pravde nájdete tridsať najčastejších otázok a odpovedí, ktoré zaujímajú dôchodcov.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #otázky a odpovede