Čoskoro sa otvoria brány univerzity pre starších študentov. Ako sa prihlásiť?

Pred vyše tridsiatimi rokmi začali len s hŕstkou študentov, v súčasnosti je ich už niekoľko tisíc. Hoci Univerzita tretieho veku Univerzity Komenského v Bratislave začala svoju činnosť v roku 1990 skromne, dnes sa teší veľkej obľube. Seniori tak každý rok zasadajú do „školských lavíc“ a spomedzi bohatého programu si vyberajú humanitné ako aj prírodno-vedné odbory. O tom, aké možnosti prináša štúdium tento rok hovorí v rozhovore pre Pravdu vedúca metodička UTV Mgr. Dana Havranová.

28.08.2022 06:00
promocia01 1 Foto:
Univerzita tretieho veku má každý rok približne 500 absolventov. Osvedčenie o vzdelaní si preberajú počas slávnostného aktu v Aule Univerzity Komenského.
debata (4)

Blíži sa nový školský rok. Aké nové programy pripravujete v rámci Univerzity tretieho veku pre seniorov?

Okrem tradičných vzdelávacích programov sa snažíme v každom roku prinášať nové odbory podľa záujmu seniorov a zároveň reflektovať aj na aktuálne trendy vo vzdelávaní v súčasnosti. Úplne novými odbormi sú Antická spoločnosť, Arte – rozvoj osobnosti, Európska integrácia, Environmentálne zdravie, Marketing a médiá, Vesmír v božskej komédii.

Ktoré predmety sú najviac atraktívne pre starších ľudí?

Medzi najžiadanejšie patria študijné odbory, ktoré sú spojené s exkurziami, vychádzkami a poznávacími výletmi ako odbor Prírodné krásy Slovenska, Etnológia a kultúrna antropológia, Dejiny a pamiatky Bratislavy. Stále populárnymi sú odbory, v ktorých sa seniori dozvedia informácie, ktoré sú dôležité pre ich ďalší život ako napríklad odbor Právo, ktorý je už od vzniku Univerzity tretieho veku jeden z najobľúbenejších, ďalej odbor Človek a zdravie, kde sa seniori od lekárov dozvedia ako sa starať o svoje zdravie.

Študentom prinášate aj pohľad na svetové a slovenské dejiny, ale zaujímavé sú aj psychologické a praktické programy. Čo je ich obsahom?

Programy Psychológia a Regenerácia psychofyzických síl sú pre svoj obsah, ktorým je okrem iného aj starostlivosť o psychické a fyzické zdravie, často plne obsadené. Nesmieme zabudnúť na odbor Záhradníctvo a odbor Liečivé a aromatické rastliny, ktoré sú obľúbené najmä pre svoje praktické využitie. Odbor Človek a príroda sa venuje vybraným environmentálnym otázkam a problémom na rozhraní spoločnosti a prírody.

Na UTV dávate priestor aj vyučovaniu o svetových náboženstvách. Na čo konkrétne sa zameriavajú tieto odbory?

V rámci troch ročníkov odboru Svetové náboženstvá sa zameriavame na prezentáciu a kritickú analýzu religióznej problematiky s obsahom učenia a praxe vyznávačov piatich svetových náboženstiev – judaizmu, kresťanstva, islamu, hinduizmu a budhizmu. Nezabúdame ani na vzdelávanie v odbore Filozofia, ktorý reaguje na aktuálne filozofické otázky, ktoré bytostne zaujímajú seniorov. A práve v tomto odbore majú možnosť seniori diskutovať o problémoch svojej generácie.

Zameriavajú sa seniori v ostatných rokoch viac na humanitné predmety, alebo smerujú svoju pozornosť aj k informačným technológiám?

Humanitné odbory sú stále zaujímavé, skôr by som povedala, že seniori sa prihlasujú na obidva smery. Humanitný odbor si vyberajú z dôvodu prehlbovania záujmov a počítačové zručnosti potrebujú k bežnému životu. Vzdelávanie v odbore Počítače a informatizácia spoločnosti má na UTV dlhoročnú tradíciu, seniori sa vždy zaujímali o počítače a tento trend má po pandémií vzrastajúcu intenzitu. Opätovne by sme radi otvorili krátkodobé kurzy zamerané na zlepšovanie počítačových zručností seniorov.

Ako si môžeme predstaviť výuku? Niektorí seniori sa môžu obávať, že ide o klasickú výučbu.

Prednášky sa konajú jedenkrát za štrnásť dní, prednáška trvá hodinu a pol. Aj keď prednášajúcimi sú pedagógovia z UK, obsah študijných odborov z časti vychádza z klasického denného štúdia, odborné prednášky sú obohatené o populárne témy a prispôsobené starším poslucháčom. Skúšky a zápočty sa nerobia, na konci semestra majú seniori kolokviu, vedomostný kvíz, niekde seminár a píšu seminárnu prácu, alebo absolvujú odbornú praktickú exkurziu.

Stále študentmi. Foto: Archív UTV UK
promocia02 Stále študentmi.

Poďme na chvíľu k histórii Univerzity tretieho veku na UK, koľko seniorov „prešlo vašimi rukami“?

Pred viac ako tridsiatimi dvoma rokmi sme dňa 15. októbra 1990 začínali s 235 študentami. Prví študenti UTV mohli byť iba dôchodcovia a až neskôr sme dali možnosť aj mladším záujemcom od veku 50 rokov. Posledných desať rokov sa záujem stabilizoval a v akademickom roku u nás študovalo približne 2000 starších študentov.

Ako ovplyvnila pandémia koronavírusu Univerzitu tretieho veku?

Počas pandémie sa počet študentov zredukoval prechodom na online výučbu. Momentálne evidujeme opäť veľký záujem o štúdium. Mnohí seniori sa zapojili do online vzdelávania a aj do kombinovanej formy vzdelávania na UTV v posledných dvoch rokoch. Kovidové vzdelávanie zvládli, naučili sa pracovať a komunikovať v online priestore, získali mnoho nových zručností a skúseností. Nie je však nad prezenčnú formu vzdelávania a nesmierne sa tešíme, že sa vrátime späť do posluchární a budeme sa osobne stretávať.

Koľko absolventov má UTV každý rok?

Každoročne máme okolo 500 absolventov, takže po 30 rokov sa blížime k číslu 15-tisíc. Nie každý absolvent štúdia si žiada vystaviť osvedčenie, takže počet seniorov, ktorí ukončili štúdium na našej UTV je omnoho vyšší.Do vzdelávania na našej UTV sú zapojení popri Bratislave aj seniori v Martine na Jesseniovej lekárskej fakulte UK, ako aj seniori z regiónu Orava v meste Námestovo.

Aké podmienky je potrebné splniť na to, aby boli prijatí na Univerzitu a dokedy sa môžu hlásiť na nadchádzajúci školský rok?

UTV prijíma študentov po dovŕšení 50 roka života a jedinou podmienkou je maturita. Prihlasovanie na štúdium začína 5. septembra a je otvorené do naplnenia kapacít jednotlivých odborov. Prihlásiť sa dá online, jednoduchý prihlasovací formulár je dostupný na našej webovej stránke, alebo osobne u nás na referáte UTV. Po absolvovaní celého odborného štúdia seniori získavajú osvedčenie o ukončení štúdia na UTV, ktoré im je slávnostne odovzdané v Aule Univerzity Komenského.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #seniori #štúdium #Univerzita Komenského v Bratislave