Je váš príbuzný zábudlivý alebo zmätený? Môžu to byť prvé prejavy demencie

Zabúdať je ľudské. A čím je človek starší, tým viac berieme ako samozrejmosť, že zabúda čoraz viac. Vysvetľujeme si to často tým, že mozog je opotrebovaný, a tak sa v ňom mnohé informácie strácajú. Demencia je však v skutočnosti choroba, ktorá k normálnemu starnutiu nepatrí. Napriek tomu každé 4 sekundy pribudne na svete nový prípad demencie.

27.09.2022 10:00
Alzheimer, zabúdanie, jeseň, tvár, strom Foto:
Ilustračné foto.
debata

Demencia je zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku degeneratívnych ochorení, ochorení cievnych, traumatických, metabolických a ďalších porúch centrálneho nervového systému. Najčastejším typom, ktorý tvorí 60 až 70 percent prípadov, je demencia Alzheimerovho typu, ktorá podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí medzi desať hlavných smrteľných ochorení. Aj keď najčastejšie postihuje starších ľudí, začína sa už po 40. roku veku. Kľúčovou je preto prevencia, ktorá môže ochorenie podchytiť včas a zmierniť tak jeho priebeh neskôr v starobe.

Alzheimerova choroba je pomaly sa rozvíjajúce degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových buniek a nervových spojení. Postihuje predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti. Medzi typické príznaky tohto ochorenia patrí zhoršovanie pamäti, neschopnosť rozpoznávať miesta a ľudí, zabúdanie a strata orientácie v čase a priestore.

sestrička, dôchodkyňa, domov dôchodcov, pomoc Čítajte viac Demencia: Čo je o nej dobré vedieť

„Alzheimerova choroba je najčastejšie sa vyskytujúcou chorobou, pre ktorú je charakteristická postupná strata pamäti. Tá je spôsobená zatiaľ nie dosť dobre prebádaným ochorením mozgu. Vieme, že keď raz začnú odumierať tie štruktúry v mozgu, ktoré sú dôležité pre dlhodobú a krátkodobú pamäť, myslenie a rozumové schopnosti, ide o nezvratný a neliečiteľný proces. Tento proces sa však dá spomaľovať a prejavy demencie zmierňovať, ak sa diagnostikuje včas,“ povedal doktor Vladimír Klement z Agapé Senior Parku. Rizikovými faktormi vzniku ochorenia sú genetika, zvláštna skupina vírusov a taktiež niektoré faktory životného prostredia, ale aj vek.

Kým v kategórii 40 až 60 rokov pripadá na tisíc ľudí jeden chorý, v kategórii od 65 do 70 rokov je postihnutý jeden z 50, vo veku 70 až 80 rokov je chorý každý dvadsiaty, pri 80+ až každý pätnásty človek. „Alzheimer je neliečiteľná choroba. Napriek tomu je dôležitá včasná a presná diagnostika, na základe ktorej sa dajú zmierňovať príznaky choroby – najmä depresia, úzkosť, nespavosť, halucinácie a bludy. Samoobslužné činnosti sa však zhoršujú čoraz viac, preto je človek trpiaci Alzheimerom postupne odkázaný na starostlivosť iných,“ dodáva doktor Klement.

Starostlivosť o takto chorého je pritom mimoriadne náročná. „Demencia, ktorá sa prejavuje znižovaním mentálnych funkcií, ovplyvňuje aj správanie chorého, lebo je nepredvídateľné a vyžaduje si ustavičný ,dozor‘, trpezlivosť a veľa láskavosti. Pre okolie býva najzložitejšie vyrovnať sa s postupným prehlbovaním demencie chorého a s rýchlymi zmenami jeho stavu, čo nie je možné bez neustáleho sa prispôsobovania novej situácii,“ hovorí psychológ a psychoterapeut Ľudovít Dobšovič z Inštitútu psychoterapie a socioterapie.

alzheimerova choroba, pamat, demencia, mozog Čítajte viac Čo pomôže predchádzať strate pamäti a demencii?

Ani tí najlepšie prispôsobiví príbuzní nezvládajú starostlivosť o chorého dlhodobo a dnes už prestáva byť tabu fakt, že pri Alzheimerovej chorobe nie je ohrozený iba chorý, ale aj ľudia, ktorí sa o neho starajú. Najmä ak táto starostlivosť prebieha doma. „Dôležité je nepodľahnúť beznádeji. Prirodzená je v tomto prípade tendencia umiestniť chorého do sociálneho zariadenia,“ dopĺňa psychológ Dobšovič.

Na Slovensku trpí podľa odhadov Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami od 50– do 100-tisíc ľudí, ktorí potrebujú nejakú formu pomoci. Či už v podobe opatrovateľky, alebo pobytu v dennom či stacionárnom zariadení. „V súčasnosti sú seniori v nezávideniahodnej situácii – aj tí zdravší, a to nehovorím o tých, ktorí potrebujú starostlivosť. Preto nás teší, že sa nám podarilo zrealizovať projekt, v rámci ktorého sa riešia tak potreby seniorov, ako aj potreby ich rodín,“ povedala Adriana Škriniarová, spoluautorka projektu Agapé Senior Parku, kde sa o ľudí s demenciou starajú.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravie #pamäť #demencia