Dostane komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím viac kompetencií? Ochráni seniorov, ktorí sú často obeťami týrania?

Skupina poslankýň včera predstavila zákon, ktorý by mal posilniť kompetencie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím aj o seniorov. "Podľa štatistík pribúda počet starších ľudí, ktorí sú vystavení zlému fyzickému či psychickému zaobchádzaniu. Nielen v niektorých zdravotníckych či sociálnych zariadeniach ale doma. A násilia sa dopúšťajú aj ich vlastné deti," uviedla jedna z predkladateliek zákona, Jana Žitňanská. "Dnes je medzinárodný deň seniorov. Tak verím, že aj vďaka novému zákonu ich lepšie ochránime," uviedla.

01.10.2022 14:41
ruky, senior, opatrovanie, láska, pomoc Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Navrhovaný zákon má nahradiť zákon č. 176/2015 o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Zmena spočíva v tom, že sa rozširuje okruh subjektov patriacich do pôsobnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, a to o seniorov, s cieľom zvýšiť zabezpečenie ochrany a podpory seniorov a zlepšiť presadzovanie základných práv a slobôd seniorov. Za seniora sa na účely tohto zákona považuje dosiahnutie veku najmenej 60 rokov.

Seniori sú obzvlášť zraniteľnou skupinou, zdôvodňuje návrh jedna z jeho predkladateliek Monika Kozelová: „Napriek tomu, že na Slovensku existujú subjekty určené na verejnú ochranu práv, ochranu práv detí a ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím, seniori svojho ombudsmana, ktorý by chránil ich ľudské práva, nemajú.“

Ďalšia z poslankýň, Lucia Drábiková dopĺňa, prečo si má pod svoj patronát zobrať seniorov práve komisár pre osoby so zdravotným postihnutím: „Tento úrad už má nastavené procesy na špeciálnu ochranu zraniteľných osôb a so seniormi už prirodzene spolupracuje.“ Komisárka a jej tím v tejto súvislosti riešia najmä podnety súvisiace s ich zdravotnými problémami, so starostlivosťou v zariadeniach sociálnych služieb alebo v konaniach o spôsobilosti na právne úkony.

Na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa neraz obracia aj Fórum pre pomoc starším, ktoré zhromažďuje podnety práve od seniorov a nejeden prípad seniora tak už vďaka vzájomnej spolupráci úspešne vyriešili.

„Rozšírenie pôsobnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím aj na seniorov – bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú zdravotné postihnutie, je tak prirodzeným pokračovaním našej činnosti. Ďakujem poslankyniam a poslancom za podporu pri presadení tejto zmeny,“ uzatvára komisárka Zuzana Stavrovská.

Návrh počíta so zmenou názvu na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov, navýšením počtu odborných zamestnancov úradu o 8 a so založením dvoch ďalších kancelárií (pobočiek) v Banskej Bystrici a Košiciach.

Navrhovaná účinnosť je od januára budúceho roka.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #zákon #týranie #seniori #šikana #zdravotné postihnutie