Kto na rodičovský dôchodok má, respektíve nemá nárok? A ako sa vypočíta?

Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu má poberateľ starobného, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a poberateľ výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ak je rodičom dieťaťa, ktoré platilo odvody v roku, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom sa bude rodičovský bonus vyplácať.

27.11.2022 07:00
Dôchodci, manželia Foto: ,
euro banknotes calendar phone closeup
debata

Na budúci rok ho dostanú tí penzisti, ktorých deti v roku 2021 platili odvody a do konca augusta kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku nevyhlásili, že penzistovi nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.

Nárok naň budú mať ale iba penzisti, ktorých dieťa pracuje a platí odvody na Slovensku. Rodič ho dostane len v prípade, ak dieťa nevyhlási, že si neželá prispievať na penziu svojho rodiča.

Ak dieťa do konca augusta kalendárneho roku predchádzajúceho sledovanému kalendárnemu roku vyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok má zaniknúť, nárok na rodičovský dôchodok zanikne od prvého dňa sledovaného kalendárneho roka.

Sledovaný rok je najskôr piaty rok nasledujúci po roku, v ktorom naposledy vznikol nárok na rodičovský dôchodok.

Ak nárok na rodičovský dôchodok nevznikol alebo zanikol a dieťa do konca augusta roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku vyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok má vzniknúť, nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu poberateľovi dôchodku po dovŕšení penzijného veku vzniká od 1. januára, ak dieťa platilo odvody v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

dôchodkyňa, lieky Čítajte aj Alzheimerova choroba: Desať príznakov, ktoré by vás mali varovať

Ak dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, nebolo dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému roku, nárok na rodičovský dôchodok nezaniká, zaniká len nárok na výplatu rodičovského dôchodku, a to od 1. januára príslušného kalendárneho roka.

Nárok na výplatu rodičovského dôchodku, ktorý zanikol, opätovne vzniká od 1. januára príslušného roka, ak dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, bolo dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Ako sa vypočíta suma rodičovského dôchodku

Suma rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, za rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie, najviac ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Úhrn súm rodičovských dôchodkov viacerých poberateľov penzie po dovŕšení dôchodkového veku v príslušnom kalendárnom roku určených z úhrnu vymeriavacích základov jedného dieťaťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, je najviac 3 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov tohto dieťaťa za rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie, a najviac 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

šťastná rodina, deti, otec, mama Čítajte aj Chudobným ľuďom vláda pridá desiatky eur. Od apríla. Kto dostane viac peňazí a akú sumu?
debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #deti #rodičia #rodičovský dôchodok