Odstráni nespravodlivosť v dôchodkoch matiek rodičovský bonus? Tu je odpoveď

Cieľom rodičovského bonusu je odstrániť nespravodlivosť pri vyplácaní dôchodkov rodičom, ktorí vychovali deti.

05.11.2022 08:00
Právo. ženy, dôchodkyňa, dcéra Foto:
debata (8)

Prostredníctvom rodičovského bonusu je možné zmierniť rozdiely medzi dôchodkami bezdetných dôchodcov a tých s deťmi. Rovnako rodičovský bonus prináša deťom možnosť venovať peniaze priamo ich rodičom, a tým poďakovať za ich obetavosť a podporu v živote.

VIDEO: Minister Milan Krajniak vysvetľuje ako funguje dôchodkový bonus.

Video
novodôchodkyňa v roku 2023 mesačný dôchodok mesačná diskriminácia ročná diskriminácia
bez detí 712 eur
s 1 dieťaťom 665 eur – 47 eur – 564 eur
s 2 deťmi 632 eur – 80 eur – 960 eur
s 3 deťmi 528 eur – 184 eur – 2 208 eur
so 4 deťmi 466 eur – 246 eur – 2 952 eur

V prípade, ak dieťa nechce poskytovať rodičovský bonus, napríklad rodičovi, ktorý sa oňho nestaral, bude mať možnosť rozhodnúť o odopretí rodičovského bonusu.

Pracujúce dieťa, ktoré odvádza sociálne odvody, bude mať príležitosť venovať rodičovský bonus, teda zákonom stanovené percento z odvodov, práve svojim rodičom alebo pestúnom, ktorí ho vychovali. Tento krok nebude stáť nikoho peniaze navyše ani neovplyvní výšku budúceho dôchodku.

Každý pracujúci tak dostane možnosť presunúť časť odvodov (teda rodičovský bonus) priamo k starobnému dôchodku rodičom. Týmto spôsobom zmiernime nespravodlivosť, ktorá vznikla počas obdobia výchovy detí.

Suma rodičovského dôchodku v príslušnom bude 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie, pričom sa navrhuje, aby suma rodičovského dôchodku nemohla byť vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu za rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Úhrn súm rodičovských dôchodkov viacerých penzistov v príslušnom roku určených z úhrnu vymeriavacích základov jedného dieťaťa bol najviac 3 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa (maximálne 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu za rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku).

Zvýšenie výdavkov Sociálnej poisťovne sa predpokladá v roku 2023 na úrovni približne 252,6 milióna eur, v roku 2024 na úrovni približne 274,0 milióna eur a v roku 2025 na úrovni 295,8 milióna eur.

Je predpoklad, že na penzie svojich rodičov bude prispievať v roku 2023 viac ako milión poistencov. Priemerné mesačné zvýšenie dôchodku formou rodičovského dôchodku sa odhaduje v roku 2023 na úrovni 25,40 eura, v roku 2024 na úrovni 27,30 eura a v roku 2025 na úrovni 29,30 eura.

Rodičovský bonus by malo podľa odhadov dostávať v roku 2023 približne 828-tisíc penzistov, v roku 2024 asi 836-tisíc dôchodcov a v roku 2025 cca 842,5 tisíca osôb.

Zdroj: www.rodicovskybonus.sk
peniaze, euro, dôchodok Čítajte aj Úrady práce pošlú tento mesiac ľuďom jednorazovo sto eur. Kto ich dostane?

Príklady:

  • 1. Dieťa poberateľa rodičovského dôchodku, ktorému vznikol nárok 1. 1. 2023, vyhlási 1. 10. 2026, že nárok má zaniknúť. V takomto prípade nárok zanikne 1. 1. 2028, pretože až rok 2028 je šiesty rok od posledného (v tomto prípade aj prvého) vzniku nároku na rodičovský dôchodok, a teda nárok môže zaniknúť najskôr od 1. 1. 2028 (nie 2027).
  • 2. Dieťa poberateľa rodičovského dôchodku, ktorému vznikol nárok 1. 1. 2023, vyhlási 31. 10. 2027, že nárok má zaniknúť. V takomto prípade nárok zanikne 1. 1. 2028. Dieťa stihlo lehotu a rok 2028 je sledovaný rok, teda šiesty rok od posledného (v tomto prípade aj prvého) vzniku nároku na rodičovský dôchodok.
  • 3. Dieťa poberateľa rodičovského dôchodku, ktorému vznikol nárok 1. 1. 2023, vyhlási 1. 11. 2027, že nárok má zaniknúť. V takom prípade nárok zanikne najskôr 1. 1. 2029, pretože uvedené vyhlásenie nestihlo do 31. 10. 2027.

Súčasne sa navrhuje, aby každý nasledujúci rok mohlo dieťa vyjadriť súhlas s opätovným vznikom nároku na rodičovský dôchodok v nasledujúcom ro­ku.

Zdroj: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
8 debata chyba
Viac na túto tému: #rodičovský bonus