Pracujete a platíte odvody? Ako dôchodca nie vždy musíte

Koľko môžete ako dôchodca zarobiť, aby ste neplatili odvody do Sociálnej poisťovne? Môžete si odvodovú úľavu uplatniť z viacerých dohôd o vykonaní práce?

, 04.12.2022 08:00
penzista, pracujúci dôchodca, kvetinárstvo, kvety Foto:
Oslobodenie od odvodov sa uplatňuje priamo u zamestnávateľa.
debata

Dôchodca pracujúci na dohodu si môže uplatniť odvodovú úľavu. Výnimka sa týka dôchodcu so:

  • starobným dôchodkom
  • predčasným starobným dôchodkom
  • invalidným dôchodkom
  • výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo
  • invalidným výsluhovým dôchodkom

ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti sa považuje aj dôchodca, ktorý má s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka).

Tento dôchodca si môže uplatniť výnimku, teda určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur.

Tomáš Zemko Čítajte aj Dobré správy pre budúcich dôchodcov

V prípade ak príjem alebo priemerný mesačný príjem dôchodcu dohodára z určenej dohody za kalendárny mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Ak penzista za mesiac zarobil 500 eur, zaplatí odvody len zo sumy 300 eur.

Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca dohodár platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

Dôchodca dohodár, ktorý si uplatňuje výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia ) na splnenie týchto povinností je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

muž opravujúci auto, mechanik Čítajte aj Aj keď ste na dôchodku, ale riadne pracujete, máte nárok na dovolenku aj na stravné lístky

Oslobodenie od odvodov sa uplatňuje priamo u zamestnávateľa. Ak penzista uzatvorí novú dohodu a chce, aby bola od začiatku odvodovo zvýhodnená, musí si úľavu uplatniť najneskôr v prvý deň platnosti tejto dohody. Napríklad, ak by niekto začínal pracovať od 2. novembra, môže si úľavu uplatniť buď pred týmto termínom, alebo najneskôr 2. novembra. Ak by dôchodca začal pracovať 2. novembra a odvodovú úľavu si uplatní až 3. novembra, z výplaty za november mu zamestnávateľ strhne odvody v plnej výške a na odvodoch ušetrí až v júnovej mzde.

Na dohodu s uplatnenou výnimkou môže pracovať aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – bude teda môcť poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z tejto dohody za kalendárny rok presiahne 2¤400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. V ďalšom kalendárnom roku mu výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby sa poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že tento poberateľ dôchodku nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

debata chyba
Viac na túto tému: #penzista #Dôchodcovia #práca na dohodu #pracujúci dôchodca #dane a odvody