Ako sa budú zvyšovať penzie a kedy dostanete viac peňazí? + tabuľka a príklady

Kedy dostanete zvýšený dôchodok? Aký bude doplatok? O zvýšení dostanete informáciu.

07.01.2023 06:00
Dôchodci, penzia, dôchodky Foto:
Ilustračná Foto
debata (25)
  • O zvýšenie nie je potrebné požiadať – dôchodky sa zvýšia priamo zo zákona – automaticky.
  • Rozhodnutia o zvýšení penzistom zašle Sociálna poisťovňa v priebehu mesiaca január 2023.
  • Zvýšené dôchodky vyplatí vo výplatnom termíne dôchodku v januári 2023.
  • Súčasne bude vyplatený aj doplatok za obdobie od 1. 1. 2023 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2023.
dôchodci pri počítači Čítajte aj Minimálny dôchodok v januári neporastie. Prečo? A ako sa valorizuje dôchodok človeka s penzijným minimom?

Kedy dostanete zvýšenú penziu

1. januára 2023, ak bol dôchodok priznaný pred 1. januárom 2023 a vypláca sa k tomuto dňu. Invalidný dôchodok poberateľa, ktorého miera poklesu schopnosti pracovať je 75 %, sa k 1. 1. 2023 vypláca v sume 335,00 eura mesačne – zvýšenie mu patrí v sume 39,60 eura. Invalidný dôchodok sa od 1. 1. 2023 zvýši na sumu 374,60 eura mesačne.

deň priznania penzie v roku 2023, ak je priznaná v roku 2023 Žiadateľovi, ktorému vznikne nárok na invalidný dôchodok (miera poklesu schopnosti pracovať 65 %) bude priznaný invalidný dôchodok od 20. 2. 2023 v sume 369,00 eura mesačne. Zvýšenie mu bude patriť v sume 43,60 eura, invalidný dôchodok sa prizná v sume 412,60 eura mesačne.

deň opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodku v roku 2023, ak sa nevypláca 1. januára 2023 Sirota, ktorá mala naposledy vyplatený sirotský dôchodok v sume 195,00 eura dňa 10. 5. 2022, začne opätovne študovať na vysokej škole od 1. 9. 2023. Od 1. 9. 2023 sa uvoľní výplata sirotského dôchodku v sume 195,00 eura. Od 1. 9. 2023 Sociálna poisťovňa začne vyplácať sirotský dôchodok zvýšený o 23,10 eura v sume 218,10 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.
žena, SZČO, práca, písanie, úsmev Čítajte aj Minimálna mzda? 700 eur. Koľko peňazí musíte dostať + tabuľka

Ktorých penzií sa valorizácia nedotkne:

  • pozostalostné dôchodky,
  • vdovský, vdovecký, sirotský,
  • vymerané zo starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku 2023 už bol zvýšený.

Príklady valorizácie dôchodkov

Príklad 1:

Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 435,50 eura. Valorizácia o 11,80 % – 51,40 eura. Penzia tohto dôchodku bude zvýšená o 51,40 a bude dostávať 486,90 eura.

Príklad 2:

Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 524,80 eura. Valorizácia o 11,80 % – 62,00 eura. Percentuálne zvýšenie bude v tomto prípade predstavovať 62,00 eura. Penzista bude dostávať 586,80 eura.

Príklad 3:

Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 559,20 eura. Valorizácia starobného dôchodku o 11,80 % – 66,00 eura. Tomuto penzistovi bude starobný dôchodok zvýšený o 66,00 eura na sumu 625,20 eura.

Príklad 4:

Penzistka dostáva starobný dôchodok vo výške 338,00 eura. Valorizácia starobného dôchodku o 11,80 % – 39,90 eura. Tejto penzistke bude starobný dôchodok zvýšený o 39,90 eura. Bude tak dostávať 377,90 eura.

Príklad 5:

Penzia invalidného dôchodcu, ktorý má mieru poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 percent, je 378,70 eura. Valorizácia invalidného dôchodku o 11,80 % – 44,70 eura. Tomuto invalidnému dôchodcovi bude penzia zvýšená o 44,70 eura na sumu 423,40 eura.

Príklad 6:

Penzia invalidného dôchodcu, ktorý má mieru poklesu schopnosti pracovať menej ako 70 percent, je 235,70 eura. Valorizácia invalidného dôchodku o 11,80 % – 27,90 eura. Tomuto invalidnému dôchodcovi bude penzia zvýšená o 27,90 eura na sumu 263,60 eura.

Príklad 7:

Pozostalá manželka dostáva po manželovi vdovský dôchodok v sume 435,90 eura. Valorizácia vdovského dôchodku o 11,80 % – 51,50 eura. Tejto vdove bude zvýšený dôchodok o 51,50 eura na sumu 487,40 eura.

Príklad 8:

Pozostalý manžel, ktorý nepoberá iný druh dôchodku, dostáva po manželke vdovecký dôchodok v sume 352,10 eura. Valorizácia vdoveckého dôchodku o 11,80 % – 41,60 eura. Tomuto vdovcovi bude zvýšený dôchodok o 41,60 eura na sumu 393,70 eura.

Príklad 9:

Sirota dostáva po zosnulom otcovi sirotský dôchodok v sume 143,90 eura. Valorizácia sirotského dôchodku o 11,80 % – 17,00 eura. Tejto sirote bude zvýšený sirotský dôchodok o 17,00 eura na sumu 161,00 eura.

Príklad 10:

Sirota dostáva po zosnulom otcovi sirotský dôchodok v sume 219,00 eura. Valorizácia sirotského dôchodku o 11,80 % – 25,90 eura. Tejto sirote bude zvýšený sirotský dôchodok o 25,90 eura na sumu 244,90 eura.

Príklady sú len ilustračné.
strata blízkeho, smútiaca žena, pozostalá, bolesť hlavy Čítajte aj Kto dostane pozostalostný dôchodok? Má nárok rozvedená žena či muž alebo druh a družka? Čo ak sa znovu vydáte či oženíte?

O akú sumu porastú penzie

Výška dôchodku Zvýšenie o 11,80 % v eurách Suma penzie od 1. 1. 2023 (v eurách)
200 23,60 223,60
230 27,14 257,20
250 29,50 279,50
270 31,86 301,90
290 34,22 324,30
310 36,58 346,60
340 40,12 380,20
350 41,30 391,30
400 47,20 447,20
430 50,74 480,80
460 54,28 514,30
500 59,00 559,00
520 61,36 581,40
550 64,90 614,90
580 68,44 648,50
600 70,80 670,80
640 75,52 715,60
680 80,24 760,30
700 82,60 782,60
730 86,14 816,20
750 88,50 838,50
790 93,22 883,30
820 96,76 916,80
850 100,30 950,30
890 105,02 995,10
920 108,56 1 028,60
950 112,10 1 062,10
980 115,64 1 095,70
1000 118,00 1 118,00
Príklady sú len informatívne.
25 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #valorizácia #penzie #zvyšovanie penzií