Nechcete, aby sa vybavovanie penzie stalo nočnou morou? Kedy treba začať s prípravou...

Chystáte sa v blízkej budúcnosti do penzie a tešíte sa na dni, keď sa budete môcť venovať svojim koníčkom, ktoré ste zanedbávali? Ale pozor! Na túto udalosť sa poriadne pripravte, aby sa odchod do penzie nestal pre vás nočnou morou - napríklad v podobe dohľadávania dokladov a dlhého čakania na peniaze.

02.02.2023 06:00
Dôchodci Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kto má na starobný dôchodok nárok? „Na starobný dôchodok má nárok každý poistenec, ktorý odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek,“ priblížil podmienky priznania tejto penzijnej dávky hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

„Poistenec oň môže požiadať najskôr v deň dovŕšenia dôchodkového veku prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu,“ uviedol. Upozornil, že s prípravami na odchod do dôchodku je vhodné začať aspoň jeden rok pred dovŕšením dôchodkového veku.

„Je to čas potrebný na zhromaždenie dokumentov, kontrolu, či všetky odpracované obdobia, čiže obdobia dôchodkového poistenia, sú evidované v Sociálnej poisťovni a podobne. Odporúčame požiadať Sociálnu poisťovňu o vyhotovenie a zaslanie informácie o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca, z ktorej sa poistenec dozvie dôležité a potrebné údaje k dôchodku. Zároveň zistí, či mu niektoré obdobie v evidencii nechýba a v čase prípravy na dôchodok si ho môže pokojne a včas zdokladovať a doplniť do evidencie,“ upozorňuje Kontúr na možné problémy.

Ako uviedol, spravidla nie je v Sociálnej poisťovni evidované obdobie štúdia. Možno ho dokladovať výučným listom, maturitným vysvedčením, vysokoškolským diplomom alebo potvrdením školy, odkedy dokedy štúdium trvalo.

Sociálna poisťovňa tiež nepozná obdobie starostlivosti o dieťa, treba ho zdokladovať rodným listom dieťaťa, základná vojenská služba sa dokladuje vojenskou knižkou alebo potvrdením vojenského archívu v Trnave.

Ďalej to môže byť obdobie evidencie na úrade práce, ktoré treba zdokladovať. Ak chýba obdobie zamestnania, poistenec sa môže obrátiť na svojho bývalého zamestnávateľa, aby mu vystavil evidenčný list dôchodkového zabezpečenia/po­istenia a zaslal ho do poisťovne. Táto príprava je veľmi dôležitá a môže potom výrazne skrátiť čas samotného vybavenia dôchodku.

Po spísaní žiadosti a predložení všetkých dokladov sa začína proces schvaľovania nároku na penziu a jej sumu. Poistenec o výsledku tohto procesu dostane písomné rozhodnutie poštou.

„Sociálna poisťovňa je povinná o dôchodku rozhodnúť najneskôr do 60 dní od spísania žiadosti. V mimoriadne zložitých prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní, čo však poistencovi písomne oznámi. Ak si poistenec včas zhromaždí všetky potrebné doklady, výrazne urýchli vybavenie svojho dôchodku. Ak poisťovňa musí neskôr zisťovať chýbajúce obdobia poistenia, toto spravidla celé konanie o dôchodku predĺži,“ dodal Kontúr.

Človek, ktorý dovŕši dôchodkový vek, ale do penzie sa nechystá a ani o ňu nepožiada, by si mal postrážiť, aby o penziu požiadal do troch rokov od dosiahnutia dôchodkového veku. O dôchodok totiž nie ste povinný žiadať hneď, ako dosiahnete penzijný vek.

veselí dôchodcovia, penzisti, dôchodok, seniori Čítajte viac Nedostali ste zvýšený dôchodok? Sumu, o ktorú vám zvýšili penziu, máte na účte

Môžete naďalej pracovať bez toho, aby ste penziu poberali. Ak sa po nejakom čase rozhodnete o dôchodok požiadať, môžete tak urobiť aj spätne.

Vyplatený vám však môže byť najviac tri roky spätne od uplatnenia nároku na dôchodok, ale len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku.

Napríklad, ak ste dôchodkový vek dovŕšili v roku 2017 a o dôchodok požiadate tento rok so spätnou platnosťou, bude vám vyplatený iba od roku 2020, čiže najviac tri roky spätne.

Máte dlhy? Mýlite sa, ak si myslíte, že na dôchodok vám nemôže siahnuť exekútor

Ľudia, ktorým zamestnávateľ vykonával zrážky zo mzdy, predpokladajú, že skončením pracovného pomeru a odchodom do dôchodku možnosť výkonu exekučných zrážok z príjmu zaniká. Nie je to pravda, priznanie penzie neznamená skončenie vykonávania zrážok.

Dôchodkové dávky majú charakter príjmov, ktoré nahrádzajú odmenu za prácu. Podľa platných právnych predpisov sú jedným z príjmov, na ktoré sa pri vykonávaní zrážok primerane použijú zákonné ustanovenia, ktoré upravujú vykonávanie zrážok zo mzdy povinného.

Koľko musí dôchodcovi aj po exekučnej zrážke zostať

„Naďalej platí, že ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma, ktorá sa penzistovi nesmie zraziť, je 140 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, teda 328,18 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 164,09 eura mesačne,“ vysvetľuje hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Ak ide o prednostnú pohľadávku (okrem výživného na maloleté dieťa), základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 234,42 eura mesačne, čo je 100 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu.

Na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 117,21 eura mesačne.

„Ak sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa je základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, 98,45 eur mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 82,04 eura mesačne,“ dodáva Martin Kontúr.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia